Rozwiązania procesowe

Maksymalizacja produktywności i pomoc w minimalizacji ryzyka

Rozumiemy, że stajesz przed trudnym zadaniem spełnienia wymogów produkcji w Twoim przemyśle, sprostaj zapotrzebowaniu klientów, bądź zawsze o krok przed konkurencją.Dzięki ponad stuletniemu doświadczeniu w dziedzinie automatyki przemysłowej, możemy zaoferować różnorodne rozwiązania procesowe, które pomogą w walce z wyzwaniami stojącymi przed klientami.Nasze doświadczenie w produkcji typu batch, optymalizacji procesowej i rozwiązań dotyczących systemów oraz usług bezpieczeństwa mogą pomóc klientom w realizacji założonych celów.

Maksymalizacja operacji i osiągnięcie wysokiej dostępności

Zautomatyzuj procesy w swojej branży w celu spełnienia swoich wymogów

Automatyzacja procesów nie musi mieć uniwersalnego charakteru w celu zapewnienia obsługi operacji o znaczeniu krytycznym w danej branży.Oferujemy szeroki zakres rozwiązań procesowych, które wykorzystują metody i technologię do zabezpieczenia prowadzonych operacji oraz spełniają wymogi ekonomiczne i dotyczące wydajności.Rozwiązania te są skalowalne, elastyczne i łatwe do zintegrowania.Pomoże to organizacji klienta w zwiększeniu produktywności, obniżeniu kosztów, obniżeniu zużycia energii i zwiększeniu bezpieczeństwa.Nasze doświadczenie procesowe może pomóc w zwiększeniu efektywności operacyjnej oraz osiągnięciu wysokiej dostępności.

Kontrola i optymalizacja w skali całego zakładu

Nowoczesne rozproszone systemy sterowania

Nowoczesny rozproszony system sterowania (DCS) opiera się na technologiach sterowania całym zakładem.Obecnie kontrola procesowa, sterowanie dyskretne, sterowanie zasilaniem oraz kontrola bezpieczeństwa nie muszą już opierać się na odrębnych technologiach.Producenci mogą teraz zaimplementować układ sterowania dla całego zakładu.

Wykorzystanie popularnych technologii automatyzacji umożliwia prostą integrację nowoczesnych DCS z halą produkcyjną i systemami biznesowymi, tworząc więcej możliwości do optymalizacji w skali całego zakładu.Takie podejście zwiększa produktywność, obniża zużycie energii i zmniejsza całkowite koszty inwestycji w nowoczesny DCS. Nasz system PlantPAx jest kluczowym komponentem rozwiązania The Connected Enterprise, które to wszystko umożliwia.

Więcej informacji na temat naszych rozwiązań w zakresie sterowania

Poznaj nasze rozwiązania w zakresie systemów DCS

Zmniejsz koszty i zwiększ produkcję

Sterowanie predykcyjne i optymalizacja

W przypadku wielu operacji produkcja i zyski ulegają wahaniom związanym z różnicami materiałowymi, ograniczeniami dotyczącymi urządzeń, umiejętnościami operatorów oraz zmieniającymi się warunkami środowiskowymi.Sterowanie predykcyjne (MPC) wykorzystuje platformę oprogramowania Pavilion8®.Technologia ta stanowi inteligentną warstwę bazującą na systemach automatyki, które ciągle dążą do realizacji wielu celów biznesowych zakładu.

Nasze rozwiązania oparte na MPC obejmują wbudowane narzędzia do pomiaru wydajności sterowników.Kluczowe wskaźniki, takie jak wykorzystanie, ograniczenia czasowe i odchylenia od celów, są monitorowane.Parametry te umożliwiają pomiar jakości, produkcji i wydajności bezpośrednio w odniesieniu do wykorzystania i wyników MPC.

Więcej informacji na temat naszych rozwiązań MPC

Firma Rockwell Automation może poszczycić się największą liczbą nagród za najlepsze rozwiązania w zakresie sterowania.

Firma Rockwell Automation może poszczycić się największą liczbą nagród za najlepsze rozwiązania w zakresie sterowania.

Zmniejszanie zagrożeń i ryzyka

Rozwiązania dotyczące bezpieczeństwa procesowego dla Twojej branży

Nasza technologia jest wykorzystywana w procesach bezpieczeństwa i sterowania o znaczeniu krytycznym w przemyśle na całym świecie.Możemy pomóc klientom w wybraniu samodzielnego lub zintegrowanego systemu bezpieczeństwa procesowego opierającego się na wymaganym poziomie integralności bezpieczeństwa (SIL) oraz wymogach projektowych klienta.

Poznaj nasze rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa procesowego

Więcej informacji na temat naszych systemów instrumentów bezpieczeństwa

Zmniejsz koszty, czas i ryzyko

Automatyzacja systemu kontroli wsadów

Zróżnicowane potrzeby klienta dotyczące przetwarzania serii wymagają elastyczności i niezawodności w celu zarządzania przepływami pracy i recepturami.Nasze rozwiązania dotyczące systemów wsadowych są dostosowane do realizacji celów biznesowych i produkcyjnych klienta.

Poznaj swoje rozwiązanie dotyczące wsadów

Zdigitalizuj i zintegruj swoje rozwiązania procesowe

Zintegrowany cyfrowy DCS (Rozproszony System Sterowania) – jedna platforma, wiele zastosowań i wielopoziomowe możliwości

Przeczytaj naszą nową publikację i dowiedz się, jak nasi klienci odkryli znaczące korzyści płynące z digitalizacji swoich procesów produkcyjnych. 

eBook obejmuje różnorodne zastosowania, rynki i metodologie projektowe, odnoszące się do najważniejszych branżowych wymagań: 

  • Zmienności produktów 
  • Ulepszania dotychczasowych rozwiązań 
  • Łatwiejszego rozwoju, większej ochrony i sprawności procesowej 
  • Ustawodawstwa dotyczącego przemysłu 

Publikacja skupia się również na tym, jak uświadomiono sobie istotne dodatkowe korzyści płynące z wartości, jakimi  są dane operacyjne czasu rzeczywistego udostępnione przez nasze otwarte, skalowalne i w pełni zintegrowane rozwiązania procesowe i automatyzacyjne. 

Ściągnij eBook dotyczący cyfrowych rozwiązań procesowych.

Jak możemy pomóc?

Wraz ze swoimi partnerami firma Rockwell Automation oferuje dogłębną wiedzę z zakresu projektowania, wdrażania i obsługi inwestycji w automatyzację.