Loading

Produktivita

Integrovaná automatizace a informace jsou budoucností produktivity

Main Image

Konvergence IT/OT pomáhá společnostem měřit a spravovat produktivitu novými způsoby. Data dostupná z IoT ve výrobě například zlepšují rozhodovací proces a výkonnost strojů. Integrovaná automatizace a informace otevírají dveře k novým inovacím, které zvyšují produktivitu a zahrnují samostatné zařízení a spolupracující roboty.


Jaká je vaše strategie modernizace?

Zaveďte novou technologii a udělejte z produktivity dlouhodobý cíl

Strategie modernizace je víc než pouhá konvergence IT/OT nebo upgrade strojů. Je to plán vývoje, který obsahuje všechny aspekty vašeho provozu. Je o vaší přípravě na nevyhnutelný pokrok technologií a obchodních změn.

Vezměte v úvahu některé způsoby, kterými společnosti zvyšují produktivitu prostřednictvím modernizace:

  • Společnosti v automobilovém průmyslu využívají automatizované datové systémy ke zvyšování celkové efektivity zařízení (OEE) a produktivity až o 50 %.
  • Společnosti v potravinářském a nápojovém průmyslu využívají přístup „infrastruktura jako služba“ ke zkrácení doby odstraňování potíží až o 90 %.
  • Ropné a plynárenské společnosti využívají prediktivní analýzu v reálném čase k odhalení potenciálních závad a zkrácení odstávky na minimum.
  • Farmaceutické společnosti zlepšují konzistenci procesů a tím zvyšují výrobu o 65 %.

My jsme také modernizovali naše výrobní procesy v rámci zavádění propojeného podniku a integrovali jsme automatizaci a informace do jediného propojeného systému. Využili jsme nejnovější verzi softwaru MES a EMI ke shromáždění informací ze stovek aplikací do jednoho centrálního místa. Po implementaci nového systému jsme zvýšili produktivitu.


Případové studie

Konvergence IT/OT v akci

Co se stane v situaci, kdy organizace usilují o přemostění mezí výrobní úrovní závodu a zbytkem podniku? Lépe nahlédnou do hloubky svého podnikání, omezí délku prostojů a dosáhnou úrovně produktivity, které by jinak dosáhnout nebylo možné. Inovativní společnosti již dokazují související možnosti. Podívejte se, jak.


Integrované automatizační systémy

Propojte výrobní halu se škálovatelnými technologiemi, které jsou připraveny na budoucnost

Konvergence IT/OT nabízí přemostění mezí výrobní úrovní závodu a zbytkem podniku, ale také mezi jednotlivými zařízeními. Z tohoto důvodu automatizační a řídicí systémy sestávají ze zařízení, která lze hladce integrovat, než jen ze souboru jednotlivých produktů.

Mezi technologie, které pomáhají vytvářet integrované a efektivní systémy průmyslové automatizace, patří následující:

  • Integrované řídicí systémy kombinují informace v reálném čase a řadu řídicích procesů do podoby jedné architektury, která pomáhá se zvýšením produktivity.
  • Inteligentní řízení motorů poskytuje přístup k informacím, které mohou umožnit lépe se rozhodovat a zlepšovat výkon systému.
  • Inteligentní zařízení poskytují nezpracovaná data pro platformu Connected Enterprise pro lepší optimalizaci provozu

Centralizovaná zabezpečená síťová architektura

Ta pravá síť pro podnik s platformou Connected Enterprise

Bezproblémový přenos informací je možný pouze se zabezpečenou a spolehlivou síťovou architekturou. Organizace, které využívají jednotnou síťovou architekturu ve standardním prostředí Ethernet/IP, jsou schopny dostat ta správná data těm správným pracovníkům, ve správný čas a na správném místě. Tento přístup pomáhá zvýšit produktivitu ve výrobní hale a v celém podniku.

Při plánování konvergence IT/OT je důležité seznámit se s mnoha komplikacemi, se kterými je nutné při plánování počítat. Ve spolupráci s našimi strategickými aliančními partnery vám můžeme pomoci se zorientovat v celém procesu. S řešeními Cisco vám můžeme usnadnit celý proces konvergence a zjednodušit síťovou architekturu, odstranit kulturní a technické rozdíly a vyškolit vaše pracovníky. Společně s řešeními Panduit nabízíme pokyny a předkonfigurovaná řešení, která vám pomohou snižovat riziko, zvýšit provozní výkon, zlepšit spolehlivost a zjednodušit implementaci v síti.

Chcete si promluvit s odborníkem ze společnosti Rockwell Automation?

Nabízíme své odborné zkušenosti a pomoc s návrhem, implementací a podporou investic do automatizace.

Doporučeno pro vás