De Connected Enterprise

Laat smart manufacturing het werk voor u doen

Smart manufacturing effent de weg naar digitale transformatie. Verbonden, slimme apparaten ontsluiten nieuwe procesinzichten. Real-time productiegegevens en nieuwe analysemogelijkheden dragen bij aan een betere en snellere besluitvorming. Naadloze connectiviteit geeft de aanzet tot nieuwe vormen van samenwerking.

De Connected Enterprise maakt dit alles mogelijk. Deze verenigt bedrijfs- en fabrieksnetwerken en zorgt voor veilige verbindingen tussen mensen, processen en technologie.

Smart manufacturing

Ontdek hoe u het Industrial Internet of Things (IIoT) voor uw organisatie kunt inzetten

Smart manufacturing en industriële activiteiten slaan een nieuwe koers in. Daarbij wordt een sterk verbonden en door kennis ondersteunde aanpak gehanteerd om apparaten en processen te verbinden, bewaken en optimaliseren.

Slimme bedrijfsprocessen vragen om de inzet van nieuwe en disruptieve technologie, van analysemogelijkheden tot mobiliteit en samenwerkende machines. Deze technologieën communiceren met elkaar en passen zich aan de interne en externe omstandigheden aan. En ze vragen om nieuwe strategieën die er optimaal gebruik van maken. Dit draagt bij aan flexibele, efficiënte en veilige processen met een hoog reactievermogen.

Kom te weten hoe nieuwe technologieën en strategieën u kunnen helpen met het inrichten van slimme en veilige processen.

Bent u er klaar voor?

De productie-industrie zit volgens een onderzoek te popelen om gebruik te maken van het IIoT, maar is daar niet klaar voor

Het tijdperk van het Industrial Internet of Things is aangebroken. De vloedgolf aan slimme verbonden apparaten kan de bedrijfsprestaties op vrijwel alle fronten verbeteren.

Fabrikanten hebben zonder meer oog voor het potentieel van het IIoT. Driekwart van alle fabrikanten zegt de komende twee jaar intensiever gebruik te zullen maken van 'smart' apparatuur en ingebouwde intelligentie voor hun productieprocessen. Veel van hen geven daarnaast aan dat ze onvoldoende weten hoe ze moeten aanvangen in de nieuwe processen binnen het IIoT. Ze kunnen hier pas van profiteren nadat ze de nodige wijzigingen in hun processen hebben aangebracht.

Lees hoe fabrikanten van plan zijn om het IIoT in te zetten en welke hindernissen ze daarvoor moeten overwinnen.

Circa twee derde van alle managers in de productiesector is van mening dat het IIoT de komende vijf jaar zal bijdragen aan verbeterde winstgevendheid.

MPI Internet of Things Study

Praktijkvoorbeelden

Veel organisaties hebben de Connected Enterprise reeds tot een realiteit gemaakt. Ze verenigen netwerken om een gemeenschappelijk productieplatform te creëren en ongekende toegang tot data te krijgen. Daarmee profiteren ze van tastbare voordelen, zoals:

  • Productiviteitsverbeteringen van 4 tot 5 procent per jaar
  • Honderdduizenden euro's aan kostenbesparingen per jaar dankzij afvalreductie
  • Een kortere time-to-market, waarbij fabrieken in weken in plaats van maanden operationeel zijn
  • Kwaliteitsverbeteringen die bijdragen aan een halvering van het aantal defecte producten
  • Een toename van het aantal tijdige leveringen van 82 procent tot 98 procent

Kom te weten hoe organisaties successen boeken met hun Connected Enterprise-initiatieven.

Ondersteuning bieden voor de Connected Enterprise

Hoe kunnen wij u helpen?

Rockwell Automation en onze partners bieden u uitzonderlijke hoogstaande kennis om u te helpen op het gebied van ontwerp, implementatie en ondersteuning rondom uw automatiseringsinvesteringen.