Safety Automation Builder

Softwarový nástroj pro efektivní vývoj bezpečnostních systémů

Safety Automation Builder® je bezplatný softwarový nástroj navržený ke zjednodušení konstrukce a ověření systémů bezpečnosti strojů.

Navrhněte svůj bezpečnostní systém

Safety Automation Builder zefektivňuje konstrukci bezpečnostních systému, čímž lze dosáhnout lepší shody a snížení nákladů, a pomáhá s vývojem vašeho bezpečnostního systému. Tato doporučení obsahují také rozložení bezpečnostních systému, výběr produktů a analýzu bezpečnosti pro splnění požadavků na úroveň vlastností strojní bezpečnosti podle mezinárodní normy (EN) ISO 13849-1.

Integrace se softwarem na vyhodnocení rizik RASWin* pomáhá řídit vás postup životním cyklem funkční bezpečnosti a sdružuje informace z každého kroku procesu včetně ověření stroje. RASWin spojuje kroky bezpečnostního životního cyklu, aby se zabránilo systematickým poruchám. Patří sem:

 • Specifikace bezpečnostních funkcí
 • Přidělení a výpočet požadované úrovně vlastností
 • Ověření bezpečnostního obvodu
 • Dokumentace

* Software RASWin vyžaduje roční předplatné.

Stáhnout Safety Automation Builder

Safety Automation Builder je zdarma ke stažení. Funkce tohoto nástroje zahrnují schopnost:

 • Importovat nákresy strojů pro použití v konstrukčním procesu
 • Vytvářet zóny, ovládací panely a rizika
 • Identifikovat střežené oblasti a přístupové body
 • Vybírat bezpečnostní hardware včetně vstupů, logiky a výstupních zařízení k dosažení shody a úrovně vlastností
 • Ověřit konstrukci
 • Vytvořit soubory s exportem pro SW SISTEMA
 • Vytvářet stručné souhrny
 • Generovat vlastní seznam materiálů

Kalkulátor úrovně vlastností SISTEMA

Nástroj SISTEMA automaticky vypočítá dosaženou úroveň vlastností s ohledem na části řídicího systému stroje, které se týkají bezpečnosti. Data pro naše produkty pro bezpečnost strojů jsou nyní k dispozici v podobě souboru knihovny k použití s kalkulačkou SISTEMA. Kombinace obou nástrojů šetří čas a poskytuje návrhářům strojů a systémů obsáhlou podporu vyhodnocení bezpečnosti pro (EN) ISO 13849-1.

OPTIONAL: ADD LOCAL CONTENT HERE Basic Landing/Detail page capabilities/safety/safety_dev_tools/cs/CZ_det_safety-automation-builder row-5

Jak vám můžeme pomoci?

Společnost Rockwell Automation vám spolu se svými partnery nabízí své mimořádné znalosti, které vám pomohou s návrhem, implementací a podporou vašich investic do automatizace.