Loading

Hardware

Naše součásti a systémy pro automatizaci se vyznačují kvalitou, na niž se můžete spolehnout, a dávají vám možnost soustředit se na prováděnou činnost.

Main Image

Prozkoumejte naše hardwarové portfolio, které bylo vytvořeno se zaměřením na kvalitu, a zvládnete více práce s méně starostmi.

Ochrana obvodů a zátěže

Produkty pro ochranu obvodů a zátěže chrání solenoidy, reléové cívky, ovládací prvky, výstupy PLC atd. před přetížením, zkratem a chybami uzemnění.

Sledování provozních podmínek

Produkty pro sledování provozních podmínek pomáhají udržet produktivitu vašeho výrobního závodu tím, že pomocí ochranných modulů, snímačů a dalších přístrojů v reálném čase rozpoznávají možné závady zařízení.

Spojovací zařízení

Spojovací zařízení a řešení pro síťová média zajišťují bezproblémové připojení pro vaši architekturu a součásti.

Distribuované řídicí systémy

Tradiční distribuovaný řídicí systém (DCS) je určen pouze k jednomu účelu, což je řízení procesů. Ke zvýšení produktivity a efektivity a ke snížení nákladů je třeba integrovat všechny automatizované operace, abyste dosáhli modelu Connected Enterprise. Této integrace můžete dosáhnout pomocí technologií, které nabízí moderní systém DCS, PlantPAx®.

Pohony a motory

Střídavé a stejnosměrné pohony nabízí řešení pro nízká až střední napětí a pro jednoduché i komplexní situace. Naše motory jsou zkonstruovány pro optimální výkon s proměnlivými otáčkami a dlouhou životností.

Monitorování energie

Produkty pro sledování energie pomáhají s vylepšením produktivity vybavení, snížením spotřeby energie i nákladů a zvýšením zisku společnosti.

Operátorské rozhraní

Robustní řešení elektronického rozhraní jsou k dispozici v celé řadě velikostí, způsobů zadávání údajů operátorem, paměťových možností a konfigurací. Součástí nabídky jsou speciální verze s vysokou odolností vůči nárazům, vibracím a extrémním teplotám.

Technologie nezávislých vozíků

Technologie autonomních vozíků zdokonaluje dodávání materiálu tím, že namísto tradičních dopravníků s převody, řetězy a pásy využívá inteligentní vozíky s magnetickým pohonem. Naše portfolio vylepšuje propustnost, rychlost a flexibilitu strojů v širokém rozsahu aplikací, ať už se věnujete obalování malých potravin či nápojů, nebo přesouvání těžkých nákladů v těžebním a automobilovém průmyslu.

Průmyslové počítače a monitory

Průmyslové počítače nabízejí řešení pro prostředí s fyzickými omezeními a speciálními požadavky. Počítače bez displeje jsou k dispozici v různých verzích, které se liší provedením, pamětí RAM, paměťovým úložištěm, výkonem, provozními teplotami nebo optickými jednotkami. Počítače s integrovaným displejem jsou k dostání s obrazovkami různých velikostí, různými možnostmi, výkonnostními balíčky nebo jako modely s vestavěnými klávesnicemi.

Vstupní/výstupní (V/V) moduly

Vstupní/výstupní moduly zajišťují spojení mezi zařízeními a řídicí jednotkou a jsou k dispozici v mnoha velikostech či hustotách bodů, aby přesně odpovídaly vašim konkrétním požadavkům.

Produkty pro řízení průmyslových procesů

Produkty pro řízení průmyslových procesů jsou spolehlivá řešení k maximalizaci účinnosti a výkonnosti vašeho stroje nebo výrobního závodu.

Lighting Control

Produkty Lighting Control zajišťují řízení pro panely Lightning s plnou či dělenou sběrnicí.

Řízení pohybů

S pestrou paletou servomotorů, servopohonů, lineárních produktů a pohybového softwaru můžete snadno vytvořit integrovaná řešení pohybu.

Řízení motorů

Produkty pro řízení motorů splňují požadavky mnoha aplikací pro správu motorů a odpovídají standardům NEMA a IEC.

Bezpečnost sítě a infrastruktura

Portfolio Stratix nabízí pokročilé produkty pro spínání, trasování, bezdrátovou komunikaci a průmyslové zabezpečení, díky nimž můžete zabezpečit jednoduché i komplexní sítě.

Napájecí zdroje

Každý produkt od spínaných zdrojů napájení a průmyslových nepřerušitelných zdrojů napájení až po transformátory vyniká vysokou spolehlivostí.

Programovatelné řídicí jednotky

Škálovatelné, víceoborové programovatelné řídicí jednotky pro automatizaci (PAC) jsou dostupné v několika typech (včetně bezpečnostních) a velikostech, aby plně odpovídaly vašim konkrétním požadavkům.

Tlačítka a signalizační zařízení

Naše tlačítka a signalizační zařízení vynikají spolehlivým chodem a srozumitelnou signalizací, umožňují efektivní řízení a sledování vašeho výrobního závodu a svými specifikacemi vyhovují náročnému provoznímu prostředí.

Relé a časovače

Relé a časovače jsou navrženy, vyrobeny a testovány tak, aby splnily ty nejnáročnější standardy a klasifikace na světě.

Bezpečnostní produkty

Bezpečnostní produkty a řešení vylepšují provozní funkce vašich strojních zařízení a přispívají ke zvýšení bezpečnosti personálu, efektivity a produktivity.

Snímače a spínače

Snímače přítomnosti a spínače rozpoznávají absenci, přítomnost nebo vzdálenost cíle, zatímco snímače provozních podmínek měří tlak, teplotu, průtok nebo hladinu pro automatické řízení strojů a procesů.

Signální rozhraní

Produkty pro signální rozhraní zajišťují převod signálů a elektrickou izolaci mezi snímači a jinými aplikačními zařízeními a řídicími obvody.

Logo Allen-Bradley

Produkty, které přemění možnosti na skutečnost

Automatizace je základ všeho, co děláme. Jsme odhodláni přinášet stále nové inovace a nabízet vám chytřejší, propojená řešení. Naše budoucnost stojí na základech integrovaných řídicích a informačních řešení Allen-Bradley, s nimiž docílíte maximální produktivity.

Další informace