Loading

Systémy námořní automatizace

Aplikace řídicích systémů pro pohon lodí, jejich zatížení a hnací systémy

Main Image

Dosahujte účinnosti na palubě své lodi

Optimalizujte výkon zařízení a zlepšujte spolehlivost

Stoupající náklady na energie. Stále náročnější ekologická nařízení. Stoupající poptávka po větších a víceúčelových lodích. Při navrhování vysoce výkonných a úsporných lodí s dieselelektrickým pohonem čelí dnešní výrobci obrovským výzvám. A pro každou novou výzvu, které čelíte, musíte najít řešení, které odolá tvrdosti námořního prostředí.

Obchodní a vojenské lodě celého světa spoléhají na systémy řízení a automatizace společnosti Rockwell Automation, které optimalizují výkon lodních motorů, hnacích jednotek, zatížení, pohon, ovládání a řadu dalších věcí. Naše společná lodní architektura poskytuje řízení a vizualizaci pro celou loď. Naše komerční běžné dostupná technologie pro aplikace a zařízení:

  • omezuje počet členů posádky;
  • zajišťuje údržbu během životního cyklu a prediktivní a preventivní údržbu;
  • zlepšuje provozní výkon;
  • nabízí okamžitý globální přístup k náhradním dílům a pracovníkům podpory;
  • prodlužuje životnost vašeho stávajícího vybavení.

Výsledky: Flotily lodí mají mnohem efektivnější provoz. Komerční a námořní operace, které jsou cenově úsporné.


Schopnosti pro spolehlivý provoz

Průmyslová automatizace a řízení průmyslových procesů

Dodáváme průmyslovou automatizaci a řízení prostřednictvím portfolia řídicích systémů, řízení motorů a inteligentních zařízení.

Průmyslové sítě

Portfolio inteligentního řízení motorů aplikuje vyspělé technologie řízení s komunikačními schopnostmi na zařízení pro řízení motorů Allen-Bradley®. Tyto schopnosti vám mohou pomoci zlepšovat výkon systému a dosahovat provozní účinnosti.

Průmyslové zabezpečení

Nabízíme řešení pro zajištění průmyslové bezpečnosti a systémy, které zahrnují řešení pro bezpečnost sítí a bezpečné propojování vašich výrobků na poli automatizace napříč závodem a celým podnikem.

Inteligentní řízení motorů

Portfolio inteligentního řízení motorů aplikuje vyspělé technologie řízení s komunikačními schopnostmi na zařízení pro řízení motorů Allen-Bradley®. Tyto schopnosti vám mohou pomoci zlepšovat výkon systému a dosahovat provozní účinnosti.

Nabízíme inovativní řešení upravená pro složité prostředí lodní dopravy.

Námořní a pobřežní aplikace

Lodě vyplouvající na moře a některé pobřežní ropné/plynové plošiny musí být certifikovány jednou z hlavních námořních klasifikačních společností před uzavřením pojištění a vystavením zákonných licencí. Námořní klasifikační společnosti také vykonávají řadu dalších kontrolních, certifikačních a auditorských funkcí. Máme více než 300 konkrétních produktů certifikovaných těmito společnostmi na úrovni typových zkoušek.


Omezte výpadky zařízení a optimalizujte výkon

Sledování komerčních plavidel na základě stavů

K dosažení optimálního provozu musíte udržovat složité systémy lodi v dobrém stavu a v provozu – a současně chránit důležitá zařízení. Monitorování vibrací pohonných a řídicích systémů nebo analýza oleje ve strojích – to vše sledují naše integrovaná řešení pro sledování stavů, aby mohla snadno poskytovat informace o stavu systémů na palubě vaší lodi.

Přečtěte si více o sledování stavů a V/V
Chcete si promluvit s odborníkem ze společnosti Rockwell Automation?

Nabízíme své odborné zkušenosti a pomoc s návrhem, zaváděním a podporou investic do automatizace.

Doporučeno pro vás