Loading

Integrovaná architektura

Informace a řízení v reálném čase

Integrovaná architektura

Integrované řídicí systémy usnadňují inteligentní výrobu pro vaše řešení průmyslové automatizace. Náš systém integrované architektury (Integrated Architecture®) vám umožňuje individuální nasazení průmyslového řídicího systému na úrovni stroje nebo linky a řešit tak konkrétní potřeby. To pak lze škálovat napříč více linkami nebo závody, aby bylo dosaženo celopodnikových obchodních cílů. Náš systém integrované architektury je vyvinut do podoby vysoce výkonné architektury. Pomáhá sblížit řízení a informace a zajistit tak propojený podnik s chytřejší technologií, zvýšenou produktivitou a bezpečnějším prostředím.


Rozmanité obory průmyslové automatizace

Integrujte víceoborové řízení do jediné infrastruktury

Integrací vašich průmyslových řídicích systémů do jedné infrastruktury pro celý závod zvýšíte efektivitu a produktivitu svých operací. Pokud nahradíte více různorodých řídicích systémů jedním společným funkčním rámcem, umožní to efektivní instalaci, provoz a údržbu. Naše řídicí platforma Logix zajišťuje škálovatelnost a výkonnost na základě vašich potřeb.Nástroj Integrated Architecture Builder pro integrovanou architekturu

Pomocí nástroje Integrated Architecture Builder (IAB) můžete uspořádat a ověřit řídicí systémy a generovat cenové nabídky a seznamy materiálů (BOM), které poskytují podrobnosti o vašem řídicím systému. Tento nástroj poskytuje pokročilou pomoc při výběru a grafické rozhraní pro návrh systémů. Tyto systémy mohou zahrnovat produkty komunikující přes sítě jako Ethernet/IP a subsystémy, jejichž komponenty sdílejí společnou základní desku, jako je programovatelný logický automat (PLC). Do systému můžete přidat I/O, sítě, měniče, strojní kabeláž a elektroinstalaci, řízení pohybu a další zařízení.

Stáhněte si nástroj Integrated Architecture Builder ze spustitelného souboru Product Selection Toolbox nebo z mobilní aplikace.

Nástroje
Mobilní aplikace IAB

Pomocí mobilní aplikace Rockwell Automation Integrated Architecture Builder (IAB) můžete rychle načrtnout počáteční návrhy průmyslových řídicích systémů.

Integrating Industrial and Enterprise Systems

EtherNet/IP™ is a robust communications platform that enables machine builders and end-users to effectively unite their network infrastructure. With EtherNet/IP, all network capabilities such as motion, time synchronization, HMI, intelligent motor control, process instrumentation, and safety are available on a common network infrastructure.

Integrace průmyslových a podnikových systémů

EtherNet/IP™ je robustní komunikační platforma, která umožňuje výrobcům strojů a koncovým uživatelům efektivně sjednotit jejich síťovou infrastrukturu. Díky platformě EtherNet/IP™ se na společné síťové infrastruktuře nachází všechny síťové funkce, jako je pohyb, synchronizace času, HMI, inteligentní řízení motorů, procesní instrumentace a bezpečnost.


Ovládejte produkty a technologie

Škálovatelné, multidisciplinární řízení

Naše portfolio Integrated Architecture® obsahuje správu, vizualizaci, pohyb a skupiny sítí. Designové prostředí Studio 5000 je také navíc základní infrastrukturou integrovaného řízení a informací.

Vylepšujte své procesy v každé fázi výroby, od návrhu a realizace až po provoz a údržbu.

Chcete si promluvit s odborníkem ze společnosti Rockwell Automation?

Nabízíme své odborné zkušenosti a pomoc s návrhem, implementací a podporou investic do automatizace.

Doporučeno pro vás