Loading

Řízení rizik

Chraňte svůj personál, zisky a duševní vlastnictví

Main Image

Bezpečnost pracovníků, kvalita produktů a zastaralost zařízení jsou neustálou výzvou. Bezpečnostní hrozby mohou zároveň narušit kontrolní systémy, vytváří bezpečnostní rizika a tím ohrožují vaše duševní vlastnictví.

Zakomponujte řízení průmyslových rizik do své strategie Connected Enterprise jako odpověď na tyto výzvy, abyste ochránili majetek a značku vaší společnosti.


Zaměření na podstatu rizik

Zaměřte se na vaši infrastrukturu a najděte problémy přímo v místě vzniku

Řízení průmyslových rizik musí být zaměřeno na oblasti, kde dochází k nehodám, jako jsou zranění pracovníků, narušení dat a stažení výrobků z trhu. V mnoha případech to je vaše průmyslová automatizační struktura.

Mezi čtyři klíčové oblasti, na které by se mělo zaměřit řízení rizik, patří:

  • Zastarávání zařízení: Modernizujte své řídicí a informační systémy, abyste minimalizovali odstávky, podpořili shodu s předpisy a mohli se zaměřit na kvalitu, bezpečnost a spolehlivost.
  • Kvalita: Využívejte data dostupná na platformě Connected Enterprise a dosáhněte pokroků v oblasti správy kvality i plnění regulačních požadavků.
  • Bezpečnost: Sledujte špičkové výrobce ve svém oboru a zajistěte bezpečnost ve třech rozhodujících oblastech: kultura, shoda s předpisy a kapitálové investice.
  • Zabezpečení: Využijte komplexní bezpečnostní přístup k ochraně proti rostoucím každodenním hrozbám.

Řízení průmyslových rizik v informační éře

Zaměření na bezpečnost díky zabezpečení

Rizika průmyslového zabezpečení jsou horší než ztráta duševního vlastnictví, přerušení provozu a snížená kvalita výrobku. Rovněž může dojít k ohrožení bezpečnosti personálu a životního prostředí. Snížení úrovně bezpečnostních systémů může vystavit jednotlivé pracovníky a celé zařízení bezpečnostním rizikům. Kromě toho poškozené nebo narušené systémy mohou ohrozit potravinové, léčebné, vodní a energetické zdroje, na kterých je obyvatelstvo závislé.

Když integrujete bezpečnost a zabezpečení do propojeného podniku a postupujete podle klíčových kroků, můžete vyhodnotit, řídit a omezit negativní bezpečnostní dopady rizik zabezpečení.

Přečtěte si více o průmyslovém zabezpečení Zjistěte, jak zlepšit bezpečnost propojeného podniku (koncept The Connected Enterprise)

Rostoucí potřeba vysledovatelnosti a serializace

Dosáhněte potřebného souladu a lepšího řízení průmyslových rizik

Nové regulační předpisy se zaměřují na posílení dodavatelských řetězců a zlepšení vysledovatelnosti výrobků. Tyto regulační předpisy přicházejí s novými požadavky na výrobce potravin, farmaceutických výrobků, kovů a další výrobce ohledně implementace řešení serializace nebo vysledovatelnosti.

Holistický serializační systém vám pomůže splnit tyto požadavky a zajistí hladké sdílení dat v celém dodavatelském řetězci a vysledovatelnost až do úrovně prodejní jednotky. Serializační nebo sledovací systém rovněž nabízí další obchodní výhody platformy Connected Enterprise. Reverzní logistika vám například může pomoci efektivněji provádět svolávání produktů a poskytuje hodnotná data pro zlepšení předpovědí.


Bedlivě sledujte rizika

Digitalizujte řízení průmyslových rizik a dosáhněte vyšší bezpečnosti i zabezpečení

Máte obavy z kybernetického zabezpečení na platformě Connected Enterprise? Pokud ano, je třeba si uvědomit, že mnoho organizací stále ještě využívá starší technologie, které poskytují data do nechráněných systémů automatizace. Jak počet připojených zařízení roste, roste také počet vstupních bodů pro hackery. Platforma Connected Enterprise nabízí příležitost řídit tato rizika a dosáhnout kvalitnějšího zabezpečení.

Chytřejší technologie na platformě Connected Enterprise pomáhají také se správou zabezpečení. Samostatná zařízení mají možnost sledovat data o svém výkonu a varovat zaměstnance, ještě než nastanou problémy se zabezpečením. Mobilní terminály pomáhají pracovníkům udržovat bezpečnou vzdálenost od vybavení. Pokročilá inteligence pomáhá chránit integritu produktu a bezpečnost spotřebitelů.

Chcete si promluvit s poradcem ze společnosti Rockwell Automation?

Nabízíme své odborné zkušenosti a pomoc s návrhem, zaváděním a podporou investic do automatizace.

Doporučeno pro vás