Loading

Provozní inteligence

Lepší informace zajišťují lepší rozhodnutí v chytré továrně

Main Image

Provozní data jsou hybnou silou v digitální výrobě. Poskytnutím správné informace správnému pracovníkovi ve správný čas umožníte pracovníkům přijímat lepší rozhodnutí. Pokud používáte chytré stroje, které mohou samy diagnostikovat nebo řešit problémy, vytvoříte chytřejší operace s kratšími odstávkami.

Můžeme vám pomoci úspěšně a bezpečně vytěžit z digitální výroby maximum a zlepšit tak vaši konkurenceschopnost. Společně s našimi aliančními partnery Cisco, Microsoft, Panduit, PTC a Endress+Hauser nabízíme řešení, která vám poskytnou technologickou a strategickou výhodu.


Odhalte potenciál digitální výroby

Pokročilá inteligence vytváří nekonečný počet příležitostí ke zlepšení operací

Osvojení si metod používání dat v rámci průmyslového internetu věcí je základem metodologie Connected Enterprise. Mezi nejdůležitější údaje, které máte k dispozici, patří integrované inteligentní stroje a zařízení.

Shromažďování dat, jako je stav zařízení, a podávání zpráv o výjimkách vám mohou poskytnout nový náhled na vaše procesy a pomoci při optimalizaci vašich výrobních prostředků. Pokročilá inteligence vám může pomoci:

  • Identifikovat silné stránky i slabiny vašich operací
  • Zřizovat systémy řízení výkonnosti
  • Navrhovat a implementovat lepší výrobní systémy
  • Vyvíjet lépe zaměřené školicí programy

Případové studie

Digitální výroba v akci

Inovativní organizace integrují digitální výrobu s cílem omezit manuální procesy, zvýšit objem výroby a zlepšit obchodní výsledky. Podívejte se, jak organizace digitalizují své procesy a získávají přístup k novým obchodním hodnotám.


Chytrá výroba

Výroba na základě poptávky

Pokud rozšíříte provozní inteligenci na všechny funkce ve vaší organizaci a na vaše dodavatele a zákazníky, vytvoříte základ pro výrobu na základě poptávky.

Nová objednávka spustí systém řízení výroby (MES) a začne vytvářet pokyny a workflow. Inteligentní výrobní linky se nakonfigurují a suroviny dorazí podle potřeby. Jakmile je přijata objednávka, MES začne komunikovat s obchodními systémy na úrovni ERP a odešle dodavatelům kritické informace. Zpět do továrny jsou odesílána data o dodávce a kvalitě produktu, která umožňují operátorům najít a vyřešit případné problémy. Tento proces představuje digitální výrobu v praxi.


Analýza v reálném čase

Digitální výroba mění způsob, jakým nahlížíte na své operace. Dávno pryč jsou časy, kdy se data shromažďovala ručně, byla pouhým záznamem určitého okamžiku a mohla být ovlivněna lidskou chybou. Software pro analýzu v reálném čase využívá data z průmyslového internetu věcí, automaticky je kontinuálně shromažďuje z několika zdrojů, dává je do kontextu a vytváří z nich smysluplné informace pro pracovníky.

Tato analýza zajišťuje větší transparentnost vašich operací a poskytuje lepší náhled na komplexní výrobní procesy. Operátoři a technici mohou využívat analýzu pro kritická rozhodnutí prováděná v reálném čase a tím zvyšovat produktivitu. Osoby v různých funkcích odpovědné za rozhodnutí také mohou sledovat téměř všechny aspekty jejich operací. Tyto informace jim umožňují vyřešit problémy s kvalitou, bezpečností, shodou, využitím energie a odstávkami.

Chcete si promluvit s odborníkem ze společnosti Rockwell Automation?

Nabízíme své odborné zkušenosti a pomoc s návrhem, implementací a podporou investic do automatizace.

Doporučeno pro vás