Loading

Platforma Connected Enterprise®

Nechte chytrou výrobu pracovat pro vás

Main Image

Inteligentní výroba je branou k digitální transformaci. Propojená inteligentní zařízení otevírají nová okna přehlednosti procesů. Data a jejich analýza umožňují lepší a rychlejší rozhodování. Plynulá konektivita umožňuje nové druhy spolupráce.

Platforma Connected Enterprise® to všechno umožňuje. Zajišťuje konvergenci na úrovni sítě výrobního závodu a podnikové sítě a bezpečně spojuje osoby, procesy a technologie.


Digitální transformace

Hlubší data a lépe digitalizované procesy mohou způsobit revoluci ve vašem podnikání

Nové poznatky, které získáte díky lepšímu přístupu k datům, vám mohou pomoci odstranit rizikové oblasti, implementovat rozhodnutí založená na poptávce a zlepšit údržbu. Rozsáhlejší digitalizace pomáhá omezovat prostoje a zlepšit ziskovost. Například digitální dvojčata lze použít k optimalizaci návrhů strojů nebo testování změn ve výrobě ještě před samotnou implementací. Propojené produkty nebo služby mohou generovat zcela nové příjmy.

Technologie potřebné pro digitální transformaci jsou již mezi námi. Zjistěte více o tom, jak mohou změnit vaši propojenou firmu.


Inteligentní výroba

Jaké propojené technologie a strategie jsou pro vás ty správné?

Chytrá výroba a průmyslové operace obsahují nové metody pokroku. Tento nový směr je silně propojený a zařízení a procesy lze tak lépe propojit, monitorovat a optimalizovat.

Chytré operace vyžadují použití nových a důkladných technologií od analytiky a mobilních zařízení až po spolupracující stroje. Tyto technologie vzájemně komunikují mezi sebou a přizpůsobují se interním a externím podmínkám. Chytré operace rovněž vyžadují nové strategie, které umožňují většině těchto technologií vytvářet flexibilní, efektivní, dobře reagující a bezpečné operace.

Zjistěte, jak mohou nové technologie a strategie pomoci při vytváření propojeného podniku.

Případové studie

Platforma Connected Enterprise v akci

Mnoho organizací už nyní pracuje na využití platformy Connected Enterprise®. Sjednocují své sítě, aby vytvořili společnou výrobní platformu a získali bezprecedentní přístup k datům. Vidí skutečné obchodní výsledky, které zahrnují:

  • Zvýšení produktivity o 4–5 % ročně
  • Omezení množství odpadů, jehož výsledkem jsou stovky tisíc ušetřených dolarů
  • Rychlejší uvedení na trh, které zahrnuje i továrny, které jsou provozuschopné během týdnů místo měsíců
  • Zvýšení kvality, které má za následek pokles počtu závad na polovinu
  • Včasnost dodávek se zvýší z 82 na 98 %

Podívejte se, jak se cesty organizací k propojenému podniku stávají úspěšnými příběhy.


Zavedení propojeného podniku (The Connected Enterprise)

Automobilový průmysl

Nechte průmyslový internet věcí pracovat pro vás. Integrovaná automatizace a informace otevírají dveře k novým inovacím, které zvyšují produktivitu a zahrnují samostatné zařízení a spolupracující roboty.

Potravinářský průmysl

Díky propojenému podniku (The Connected Enterprise) pomáháme výrobcům potravin a nápojů rychleji reagovat na změny chutí spotřebitelů.

Ropa a plyn

V tak dynamickém oboru, jako je ropný a plynárenský průmysl, jsou před vás neustále kladeny výzvy ve formě hledání nových způsobů, jak dosáhnout vyšší efektivity napříč celým výrobním prostředím. Integrace velkých objemů dat může být novým prvkem, který mění pravidla hry.

Důlní, kovodělný a cementárenský průmysl

Propojený důl nabízí významné příležitosti pro báňské společnosti, jak zlepšit provozní efektivitu, omezit bezpečnostní rizika a přijímat lepší rozhodnutí.

Biotechnologie

Využití inovací, jako jsou internet věcí, sdružování sítí, nasazení cloudové výpočetní techniky, velké objemy dat a analytika a mobilita, mohou pomoci k efektivnějšímu provozu biologického průmyslu.

Odpadní voda

Kanalizační společnosti, které využívají integrované řízení a vizualizační systém, mohou očekávat zkrácení projektové doby. Rovněž si mohou vyzkoušet pokročilé řízení procesů s pokročilým síťovým propojením a diagnostickými schopnostmi. Vylepšený přístup k procesním údajům umožňuje lepší preventivní a prediktivní údržbu.

Chcete si promluvit s odborníkem ze společnosti Rockwell Automation?

Nabízíme své odborné zkušenosti a pomoc s návrhem, zaváděním a podporou investic do automatizace.

Doporučeno pro vás