Powertrain Ustası Olun

Powertrain Ustası Olun

Otomotiv imalatındaki tüm alanlar gibi powertrain fabrikaları da çok modelli üretimin ihtiyaçlarına, hızla değişen teknolojilere ve dalgalanan kapasite taleplere tepki vermek zorundadır. Gerçekten de bir powertrain montaj fabrikası üretim hattındaki darboğazları veya bir modelden diğerine geçişleri ne kadar çabuk aşabilirse o kadar kârlı çalışır.

Her montaj operasyonunda optimum performansın anahtarı, otomatik ve manuel iş istasyonu görevlerinin etkin biçimde dağıtılmasıdır. İdeal olan her bir görevden sonraki göreve geçişin kesintisiz olmasıdır, hiçbir operatör sürecin hiçbir noktasında boş kalmamalı veya aşırı yüklenmemelidir.

Ancak powertrain üretim hatlarının uzunluğu dört yüz metreye kadar çıkabilir ve üretim hatlarında 150-250 ayrık operasyon mevcut olabilir, bu durumda optimum iş yükü dengesini sağlamak ciddi bir zorluk oluşturur.

Darboğazların tanımlanması

Bir dizi faktör, iyi tasarlanmış bir üretim hattının bile dengesini bozabilir. Örneğin hat hızının veya günlük imalat konusundaki müşteri taleplerinin değişmesi veya model yıllarının değişmesi iş istasyonlarını eşit olmayan biçimde etkileyebilir.

Elbette yük dengesizliğini düzeltmenin ilk adımı, darboğazı tanımlamaktır. Onlarca yıldır doğru seçim yöntemini seçmek için zaman çalışmaları yapılmıştır. Powertrain fabrikalarında çalıştığım yıllarda “kronometre” veri toplama yöntemlerine ve gözlemlere dayalı birçok çalışmaya katıldım. Tahmin edersiniz ki bu yaklaşım üretim hattındaki işçilerin kendini tehdit edilmiş hissetmesine yol açar ve bilgi toplama anında çalışma davranışlarını etkiler.

Sonuç? Toplanan veriler tipik operasyon durumunu yansıtmaz.

Bugün iş izleme yazılımları hem gerçek zamanlı görev durumuna ve süresine hem de genel istasyon döngü süresine dair bilgileri perde arkasında çalışarak toplayabilmektedir. Bu veriler elde olduğunda fabrika süreç yöneticileri iş istasyonu görevlerini daha etkili biçimde analiz edip yeniden tayin edebilirler.

Alan Kontrolündeki Problemler

Sonraki adım, daha verimli süreçlere uygun hale getirmek için üretim hatlarının yeniden dengelenmesidir. Geleneksel alan kontrolü mimarisine sahip fabrikalarda, hatların yeniden dengelenmesi zor ve maliyetli bir iştir.

Tipik montajlarda her alanda bir PLC konveyörün kendisine ait bölümünü ve tüm bağlı manuel iş istasyonlarını kontrol eder. Her otomatik iş istasyonu kendi fonksiyonları için benzersiz bir mantıkla çalışan ve alan kontrol cihazına entegre edilmiş kendi PLC’sine sahiptir.

Manuel bir görevi değiştirmek veya yeniden tayin etmek için kontrol mühendisi alana ait güncel PLC programını almak, analiz etmek ve değiştirmek zorundadır. Bu aktivitenin ardından donanımın yeniden düzenlenmesi, kod hatalarını ayıklama, test ve doğrulama gerekir.

Bir hattı yeniden programlama ve dengeleme iki hafta bile sürebilir, işlerin çoğu normal çalışma saatleri dışında ve hafta sonu yapılacağından fazla mesai ücreti ödenmesi de gerekecektir.

Daha Fazla Dağıtık Kontrol + Konfigürasyon Sistemi = Daha Fazla Esneklik

Montaj hattı kontrolüne dair daha fazla dağıtımlı bir yaklaşım, bu süreci kesintisiz hale getirmenin ilk adımıdır. Daha fazla dağıtık bir mimaride her manuel iş istasyonu kendi PLC’sine sahiptir ve konveyör kontrol cihazından/cihazlarından bağımsızdır. Her otomatik iş istasyonu da tüm fonksiyonlar için bağımsız bir mantık çalıştıran kendi PLC’sine sahiptir.

Bu daha fazla dağıtık mimari, yeniden programlamaya ihtiyaç duymadan manuel iş istasyonu yükünü yeniden dengelemeye olanak sağlayan konfigürasyon araçlarına kapı açar.

 Nasıl çalışır?

Önce her manuel ve otomatik iş istasyonu aynı PLC yapısına sahip olmalıdır. Tüm manuel istasyonların mantığı tamamen aynı olmalı ve tüm mevcut fonksiyonlar her manuel iş istasyonunda kullanılabilir olmalıdır. Tüm olası görevlerin tanımları ana dosyadaki standart kitaplıkta olduğu için, her yeni seçilen veya yeniden atanan görevde sadece parametreler değişir. Programlama gerekli değildir. Konfigüre edilebilir powertrain hattı ayrıca spesifik operasyonlara adanmış istasyonlar da içerebilir, bu istasyonlar ürün çalışmasının yapı sıralamasına bağlı olarak baypas edilebilir veya kullanılabilir.  

Rockwell Automation® Production Performance Builder (PPB) gibi bir tasarım ve konfigürasyon aracı kullanıldığında powertrain üretim hattı çok kısa bir sürede yeniden dengelenebilir. Aslında çoğu yeniden konfigürasyon işlemi planlanan iş veya yemek molalarında gerçekleştirilir.

Powertrain montaj fabrikalarında konfigüre edilebilir bir hat, daha düşük genel operasyon maliyetleri demektir. Powertrain ekipman tedarikçileri için ise bir tasarım ve konfigürasyon aracı sayesinde tasarımlar yinelenebilir hale gelir ve değişimin en başında uygun sistem boyutu belirlemek mümkün olur. 

Esnek powertrain üretim ve montaj sistemleri hakkında daha fazla bilgi alın.

David Rimmell
Yayınlanan January 8, 2018 gönderen David Rimmell, Automotive Industry Consultant, Powertrain, Rockwell Automation
  • İletişim:

Blog

Bloglarımız çalışanlarımıza ve misafir blogger'lerimize sektörünüzdeki en son gelişmelerden sizi haberdar etme imkanı verir ve en yeni teknoloji trendleri hakkında ön bilgi almanızı sağlar.