Loading

Örnek Olay İncelemesi

Recent ActivityRecent Activity

Kazakhaltyn Maden Atıklarından 14 Ton Altın Çıkardı

Rockwell Automation maden verimini artırmak için madencilik şirketlerinin üretim genişletme programlarına destek veriyor

Güçlük

  • Üretim genişletme programının zamanında ve verimli bir şekilde gerçekleştirilmesi için madencilik şirketinin tüm tesislerindeki mimarisinin tamamıyla entegre olmasını sağlaması gerekiyordu

Çözümler

Sonuçlar

  • Verim artışları - Manüel sistem değişiklikleri ve bakım sürelerinde ciddi azalma kaydedildi
  • Bağlantısallıkta artış - Arıza süreleri ciddi oranda azaldı

Önemli başarıların da ötesine geçti

MMC Kazakhaltyn JSC, altın cevheri arama, madencilik ve işleme, altın ürünlerin üretimi, altın ve diğer metallerin işlenmesi, depolanması ve satışı konusunda faliyet gösteren Kazakistan merkezli bir altın madenciliği şirketidir. Kazakistan’ın en eski altın madenciliği şirketlerindendir ve 1932 yılında kurulmuştur. Yakın bir tarihte şirketin kuruluşundan bu yana çıkardığı altın miktarı 400 tona ulaşmıştır. Ancak şirket giderek artan atık sorununu çözmek istemiştir.

Son 85 yılda Kazakhaltyn üretim tesislerinde rafine etmesi çok maliyetli ve fizibıl olmayan cevher ve atıklardan oluşan 25 milyon tondan fazla altın içeren mineral atık biriktirmişti. Bu, hem şirketin mineral atıklarının birikmeye devam ettiği anlamına geliyor hem de buradan kazanç elde etme fırsatı kaçıyordu.

Bu atıktan kurtarma miktarını maksimize etmek için Kazakhaltyn, 2015 yılında üretim genişleme programını başlattı. Bu program kapsamında şirketin üç maden tesisinin içine - Zholymbet, Bestobe and Aksu - atıklarından ilave altın cevheri çıkartacak teknoloji harikası cevher zenginleştirme tesisi kuruldu. İlk iki tesiste diğer karbonlu metallerin altın emilimini engelleyen Liçte Karbon (CIL) prosesi kullanıldı. Elde edilen çıktı, Doré bulyonlarına dönüşmek üzere eritilmeden önce altın cevherinden sıyırma ve elektro kazanım süreçleri için üçüncü tesise taşındı. Amaç üç ila beş yıl bir süre içerisinde 14 tonluk altın Doré bulyonu işlemek ve elde etmekti.

Başarı için atılan adımlar

Bu iddialı hedefine ulaşmak için Kazakhaltyn’ın yeni tesislerinin yeni teknolojilerle olabildiğince verimli işlenmesi gerekiyordu.

Şirketin tamamen birleşik ve yüksek elverişli kontrol sistemine, alan sensörleri, elektrik dağıtımı, akıllı motor kontrolü, operatör HMI panelleri, EtherNet/IP ağ yönetimi ve Veri Tarihçileri gibi otomasyonun tüm unsurlarını yöneten esnek bir mimariye ihtiyacı vardı.

Tasarımdan başlayan verim

Program karmaşık, zaman yoğun maden atık işlemeye odaklandığından, sürecin başlangıçtan itibaren başarılı olmak üzere ayarlanmasını sağlamak Kazakhaltyn için en önem arz eden konuydu.

Gereken çözümleri sağlaması için Rockwell Automation PartnerNetwork™ programında yer alan Tanınmış Sistem Entegratörü Silumin-Vostok LLP seçildi. Seçilmesinin nedeni şirketin benzer entegrasyon projelerinde ciddi bir tecrübeye sahip olmasıydı. Bunun öncesinde kontrol sistemi başka satıcıların sağladığı ekipmanlar üzerinde planlanmıştı fakat spesifikasyonlar tamamlanmaya yakın bir tarihte Rockwell Automation’ın teklifi sektördeki tecrübesi nedeniyle en uygun çözüm olarak seçildi.

Silumin-Vostok tek bir EtherNet/IP ağı altında Rockwell Automation’ın Entegre Mimarisini kullandı. Böylece tüm ağ merkezi bir şekilde ControlLogix 5570 kontrolörler aracılığıyla yönetilebilecekti. Bu sayede Kazakhaltyn hem tüm kontrol sistem ortamının görünürlüğünü sağladı, hem de mimarinin herhangi bir birimi veya parçasının değiştirilmesi gerektiği durumlarda ağa otomatik olarak bağlanarak konfigüre edilip kurululabilmesine imkan vermiş oldu. Bu da zaman ve kaynak tasarrufu anlamına geliyordu.

Kontrolörlerin tasarım, konfigürasyon, programlama ve tedariği için de Rockwell’in Software Studio 5000® otomasyon sistemi kullanıldı. Silumin-Vostok iş akışlarını düzene koymak, kütüphane nesnelerini tekrar kullanmak ve otomatik içerik üretimi sağlamak için kullanılan bir Application Code Manager (ACM) entegre etti. Ayrıca kontrolörler POINT  I/O™ modülleriyle donatıldı.

Bunların yanı sıra tüm aygıtlar dört Device-Level Ring (DLR) altında düzenlendi. Her bir üretim tesisi için bir DLR ve Aksu tesisindeki sıyırma prosesine ayrılmış fazladan bir kontrolör kullanıldı.

Motorları koruyarak motor arıza risklerini azaltmak, sorun tanılama ve yerleşik duyarlı mantık sağlamak amacıyla entegrasyona DeviceLogix™ Akıllı Parça Teknolojisi ve E300 Elektronik Aşırı Yük Rölesi de dahil edildi. Programlama ve konfigürasyonu kolaylaştırmak, kurulum süresi, eğitim ve operasyon süresini kısatlmak için PowerFlex 753 ve 755 AC Sürücü kurulumu yapıldı.

Entegre altyapı işçiler için günlük ihtiyaç duyulan desteği sağladı. Kazakhaltyn tesisleri şirket düzeyinde ölçeklendirme ve entegrasyonu mümkün kılan yeni etkili proses otomasyon sistemleriyle donatılmış oldu.

Şirket, Connected Enterprise yolculuğunda yeni adımlar atmaya hazır hale geldi.

Kilometre taşları

Rockwell Automation’ın entegre mimarisi sayesinde Kazakhaltyn, üç ila beş yıl içinde 14 ton saf altın kazanımı hedefine ulaştı. Ağ üzerinde tek bir noktadan konfigüre edilebilen aygıtlarıyla şirket manuel sistem değişiklikleri ve bakıma harcanan süreyi ve arıza sürelerini ciddi oranda düşürebildi ve değerli kaynaklarını programlamanın gelişimi üzerinde harcayabildi. Bu sayede şirket genelinde daha işbirlikçi bir ortam yaratıldı.

Kazakhaltyn Şef Elektrik Mühendisi Sergey Shulga konuya ilişkin açıklamasında şu değerlendirmeyi yaptı: “Yeni fabrikaların inşaası için yapılan yatırımların toplam değeri 102.5 milyon dolar. Yeni tesislerde teknolojik prosesler otomatize edildi ve Endüstri 4.0 vizyonuna tam anlamıyla uyum sağlıyor. 2018 yılında Connected Enterprise’ın hazır kontrol sistemleriyle donatılmış halde işlemeye başlayan yeni tesisler üretimi dijitalleştirmemiz için yolumuzu açıyor ve mevcut pazar ihtiyaçlarını hesaba katıyor”.

Kazakhaltyn tesisleri artık etkili proses otomasyon sistemleriyle donatıldı. Şirket büyümeye devam ettikçe sistemler ölçeklendirilerek büyüme ve yeni madenlerde daha fazla altın üretebilme fırsatları maksimize edilebilir.

Subscribe

Subscribe to Rockwell Automation and receive the latest news, thought leadership and information directly to your inbox.

Recommended For You