Loading

Başarı hikayesi

Recent ActivityRecent Activity

Adaptasyon ve Büyüme Fırsatı / Dönüşün ve Büyüyün

Kireçtaşı Kalsinatörü Yeni Kontrol Merkeziyle Operasyonların İdaresini Ele Aldı

Main Image

Zorluk

 • Silo hale getirilmiş kumanda operasyonları verimsiz ve maliyetli, ayrıca arıza durumunda kullanmak için yedeklenememesi nedeniyle arıza sürelerini artırma riski taşıyor.

Çözümler

 • Birden fazla müşteride kullanılabilen FT View SE platformu
 • ThinManager
 • FT Asset Centre
 • Powerflex
 • 75x AC Drives
 • PTC ThingWorx Manager
 • PTC ThingWorx Manufacturing Solution Suite
 • PTC Kepware

Sonuçlar

Entegrasyonda artış

 • Tüm üretim ve lojistik operasyonları tek bir kontrol odasından yönetiliyor

Maliyetlerde düşüş

 • Toplam sahip olma maliyetleri düşüyor ve merkezi model sayesinde verim artıyor

Kültürel değişim

 • Yönetici kadrolardan komut işlevlerini yerine getiren hayli eğitimli uzmanlara doğru geçiş.
 • Bağımsız işlevleri yerine getiren üretim katı süpervizörleri daha bilgili ve yetkin hale geliyor.

Böylesine bir uyum sağlama, kireçtaşı kalsinatörü Singleton Birch tarafından kusursuz bir şekilde örneklendirildi. 1815 yılında kurulmasından bu yana, çeşitli sanayi devirleri boyunca gücünü koruyan şirket, bugün hala ayakta durmaya devam ediyor. Bunun sebebi ise şirketin eşsiz yapısı. Aralarında şirketin ilk kurucularının torunlarının da yer aldığı şirket, mevcut girişimlerin gelişimi ve yenilenmesinde kullanılması için sermayeyi yeniden organizasyona aktarmaya odaklı olarak hareket ediyor. İşte bu yaklaşım, Lincolnshire merkezli şirkete; enerji, kamu hizmetleri, su arıtımı ve çelik sektörlerinden 300’ün üzerinde müşteriye geniş bir ürün ve hizmet yelpazesi sunma olanağını sağlıyor.

 

Komuta ve Kontrol

Kontrol operasyonları, bu karmaşık tedarik zinciri yönetiminin ana bileşenini oluşturuyor. Bu işlev, kalsiyum karbonun (kireçtaşı) çıkarılmasından, ürünün teslimine ve müşterilerin bulunduğu uzak bölgelerde atıkların ortadan kaldırılmasına kadar bütün sürecin kontrolünde kullanılıyor. Geçmişte, komuta operasyonları sekiz ayrı üretim lokasyonunda yer alan sekiz ayrı kontrol odası tarafından yönetiliyor ve her kontrol odasının kendi operasyon ve mühendis ekibi bulunuyordu. Bu lokasyonlarda her biri farklı bölgelerdeki serverlar tarafından desteklenen toplamda 40 PLC (programlanabilir mantık kontrolü) ve SCADA (merkezi kontrol ve veri toplama) uygulamaları bulunuyordu.                        

Şirket, bu yaklaşımla bazı kısıtlamalara maruz kalıyordu. Operasyonlar birbirleriyle uyumlu değillerdi ve taş ocağı, fırın ve üretim tesisleri gibi operasyonların farklı bölümlerindeki faaliyetlerde çok az koordinasyon vardı. Bu durum da kaynak paylaştırmada sorunlar oluşturuyor ve bölgeler arasındaki eksik iletişim sebebiyle güvenlik risklerinin oluşmasına yol açıyordu. Bu yaklaşım ayrıca, birden fazla bölgenin yönetimi ve her bölgede personel bulundurma ihtiyacı sebebiyle masrafları artırıyordu. Bunun yanında şirketin IT altyapısının çeşitli olmaması sebebiyle sürekli aksaklık riski oluşuyordu. Kontrol odalarındaki operasyonların aksaklığa uğraması da, mühendislik operasyonları hazırken diğer operasyonların saatlerce, hatta bazen günlerce, devre dışı kalması sebebiyle önemli sorunlar oluşturuyordu.

Bunun gelişime ihtiyaç duyan bir alan olduğunun belirlenmesi sonrasında şirket, 2015 yılında kontrol operasyonlarını sağlamlaştırma ve birbirine entegre etme sürecini başlattı. Bu girişim çoklu tesis operasyonu yaklaşımını, şirketin büyük operasyonlarında görünürlüğü sağlamak için merkezi kontrol odası yaklaşımıyla değiştirmeyi amaçlıyordu. Süreç boyunca yönetim kurulu, şirketin uzun zamandır çalıştığı sistem entegratörü InControl Systems ile yürüttüğü projeyi maliyetleri azaltma ve rekabet avantajı kapsamında bir fırsat olarak görüyordu. 2017’de düzenlenen bir keşif workshop’u sonrasında kurul, yeni ve yerinde (tesiste yer alan) bir veri merkezi tarafından desteklenen entegre bir kontrol merkezinin oluşturulmasını onayladı.

Projenin vizyonu şirketin kültürünün adapte olması ve üretim zincirinin entegre hale gelmesini hedefleyen daha kapsayıcı kurumsal stratejileriyle de uyuşuyordu. Bu da şirket operasyonlarının farklı alanlarındaki birbirinden bağımsız ve yönetici kadrolara bağlı yönetim şeklinden, uzman operatörler aracılığıyla tamamen birbirine entegre hale gelen operasyonlara geçmesi anlamına geliyordu. Yeni kontrol merkezinin, kaynak paylaşımından optimizasyona, güvenlikten lojistiğe maliyetleri düşürme ve değer katma amacı taşıyan teknoloji harikası bir tesis olması amaçlanıyordu.

InControl Systems, bu hayali gerçekleştirmek için aralarında Rockwell Automation, PTC ve InVMA gibi uzman teknoloji sağlayıcı şirketlerden bir ekip oluşturumasına yardımcı oldu.

 

Merkezden dönüşüm

Kurulum aşamasına Mayıs 2009 yılında başlanan kontrol merkezinin inşası 8 haftada tamamlandı. Bu süreç bir ethernet ağındaki veri ağ geçitleri kullanarak PLC sistemlerine bağlanan 40 büyük ekranın, çok sayıda sunucunun ve destek uygulamalarının kurulumunu içeriyordu. Bu ekranlar operatörlere tek bir log on üzerinden ve minimum bakım ihtiyacıyla tüm operasyonları esnek şekilde görüntüleyebilme olanağı sağlıyor.

Singleton Birch yeni kontrol merkezinin kapasitesini desteklemek için, daha iyi yedekleme ve gelişmiş veri kalitesi sağlama amacıyla, kontrol merkezine bitişik bir veri merkezi oluşturdu. Şirket, bu veri merkezine aksaklık süresini önemli ölçüde minimuna indiren, biri taş ocağı operasyonları ve biri de süreç operasyonları için olmak üzere iki sınırsız Rockwell Automation Factorytalk View SE yedek müşteri sunucu mimarisi yerleştirdi. Merkeze bunun yanında gereken bakımı basitleştirmek ve bu denli fazla ekranı yönetme sürecini hafifletmek için de bir yedek ThinManager konfigürasyonu eklendi. Son olarak, yazılım modifikasyonlarının tam denetim ve izlenebilirliğinin sağlanması için FactoryTalk AssetCentre yüklendi.   

Veri merkezinde ayrıca, kontrol sistemleri, enerji görüntüleme, CRM ve planlama sistemleri dahil olmak üzere operatörlerin birden fazla kaynaktan gelen veriyi birleştirmelerine imkan tanıyan PTC ThingWorx ve Kepware çözümleri de yer aldı. Bu da operatörlerin üretim ve teslimat talepleriyle ilgili daha doğru öngörüde bulunabilmeleri için stok ve üretim verilerine hakim olmalarına olanak tanıdı.

Ağustos 2019’da yeni sistem tamamen çalışmaya hazır hale geldi. ThingWorx platformunun sağladığı esneklik ve ölçülebilirlik projenin hızlı tamamlanmasına yardımcı oldu. Operatörler, yeni yetkinlikler sayesinde ekipman verimi, bakım yönetim sistemleri ve finansal bilgiler hakkında daha net bir görünürlük elde etti. Yeni entegre sistem, operatörler ve mühendisleri bir araya getirerek bakım görevlerinin operasyonel bir hale gelmesini sağladı. Bu kurulum ayrıca fonksiyonel olarak kontrol operatörlerini olay yerindeki denetmenlerden ayırmış oldu. Artık kontrol operatörleri denetmenlerin ‘gözü kulağı’ haline gelerek, uzak lokasyonlar için veri analizi yapıp tavsiyeler vermeye başladı.

●      Entegre çalışma

Kontrol merkezinin çalışmaya başlamasıyla bu yeni yetkinlikler, Singleton Birch’in tesis operasyonlarının önemli bir parçası oldu. Teknik düzeyde yeni merkezin etkisi, yönetim kurulunun stratejik hedefleriyle de uyuştu. Merkezin başlıca faydaları ise şöyle:

●      Kullanılabilirlik artışı

Kullanabilirlik, sistem verimliliğindeki artışa, yeni arızaların ve sistem hatalarının ciddi oranda azalmasına bağlı olarak yüzde 20 arttı.

●      Enerji tüketiminde düşüş

Sistemde, operatörlerin tesis genelinde üretim ve enerji tüketimine yönelik daha fazla kontrole ve bilgiye sahip olmaları için süzme sayaç yer aldı.

●      Maliyet ve esneklikte iyileşme

Çözümün rekabetçi fiyatı ve operasyonların sağlanması için gerekli personel sayısını azaltması sayesinde operasyon maliyetleri yaklaşık yüzde 13 düştü.

●      Güvenlik artışı

Yöneticiler, artık fiziksel operasyonlardan uzakta yer alarak, oluşan sorunları daha erken tespit edip proaktif bakım için tesise daha yakın bölgedeki mühendislerden yararlanabiliyor. 

●      Daha iyi yönetim ve entegrasyon

Kontrol merkezinin merkezileştirilmiş doğası, projenin görünürlük düzeylerini artırma ve bütün saha operasyonlarında ortak karar alma gibi kapsayıcı hedeflerini destekledi.

●      Satışlar ve gelir elde etme

Yeni sistem, Singleton Birch’ün geliştirilmiş lojistikle desteklenen tedarik zincirinin çeşitli alanlarına daha fazla kontrol sahibi olma imkanı tanıdı. Bu yaklaşım, şirketin iş modelinin fark yaratmasına ve rekabetçi gücünü artırmasına yardımcı oldu.

●      Kültürel gelişim

Kontrol operasyon personeli, sürece ilk günden itibaren dahil oldu. Personel, şimdi daha iyi ekipmanla daha rahat bir ortamda çalışıyor. Artık, iyileşen karar alma süreçleri ve artan verimlilikten de yararlanabilen personel, ortaya çıkan sorunlara gerçek zamanlı olarak müdahale edebiliyor.

 

Gelecek iki asıra doğru

Projenin başarısı, Singleton Birch’ü 200 yıllık tarihi boyunca ayakta tutan sistemin bir özeti niteliğini taşıyor. Gelişim gerektiren alanların tespit edilmesi, çözümler üretilmesi ve planın uygulanmasını içeren bu stratejik süreç, şirket genelinde süregelen organizasyonel gelişimin ayrıntılı planını gözler önüne seriyor. Entegre kontrol sistemi projesi şirketin tesisini daha verimli ve uygun maliyetli bir şekilde yönetmesine yardımcı olmanın yanı sıra, daha güçlü personel iletişimi ve kariyer gelişimine yol açacağı düşünülen kültürel fayda sağlıyor.

Bu dönüşüm, şirketin ana prensiplerine ve hedeflerine karşı derin bir anlayış gösteren Rockwell Solutions gibi ortaklarının destekleriyle gerçekleşti. Mevcut gelişmiş ve tamamlayıcı portföyüyle uzman tavsiyeler sağlayan proje ekibi, bu araçların uygulamaya konulması için birlikte çalıştı.

Kendi prensiplerinden ödün vermeden dönüşüm için gösterdiği cesaret, Sinlgeton Birch’e kendi geleceğinin kontrolünü veriyor.

Subscribe

Subscribe to Rockwell Automation and receive the latest news, thought leadership and information directly to your inbox.

Recommended For You