Loading

Blog

Recent ActivityRecent Activity

Endüstri 4.0'ı Gerçeğe Dönüştürün

Nesnelerin İnterneti (IoT)’nin hızlı gelişimi sayesinde, neredeyse her şirketin otomasyon ve çalışma sistemlerini bağlamak için bir planı olduğunu varsayabilirsiniz.

Ve yanılıyor olabilirsiniz.

IHS, endüstriyel otomasyon sektöründeki internet bağlantılı araçların sayısının yüzde 36,3 yıllık bileşik büyüme oranında 2012-2025 yılları arası beş katından daha fazla artacağını tahmin etmektedir.

Ancak, Industry Week dergisi Bilgi Teknolojisi (IT) ve Operasyonel Teknoloji (OT) arasındaki entegrasyonu şaşırtıcı bir şekilde düşük seviyelerde bulmaktadır. Yöneticilerin yalnızca yüzde 14’ü tüm tesis-zemin verilerinin şirket sistemleriyle entegre edildiğini söylemekte, dörtte biri internet bağlantılı saha makinelerinin (bilgisayarlar hariç) yarısından biraz daha fazlasına sahiptir ve yüzde 30’u ekipmanlarının hiçbirinin Ethernet bağlantılı olmadığını bildirmektedir.

Endüstriyel otomasyonunun geleceği ayrılamaz bir şekilde Internet Protokolü (IP) teknolojisinin yükselmesine ve IoT devrimini hızlandıran bir altyapıya bağlıdır.

Tüm dünyada, ileriye yönelik şirket ve devletler yatırıma olan ihtiyacın farkındadırlar. Almanya’da, federal hükümet süreçleri en iyi hale getirmek, etkinliği artırmak ve yeniliği teşvik etmek amacıyla endüstrilerin IoT tarafından üretilen bilgiyi kullanmalarına yardımcı olmak için “Industry 4,0” olarak da bilinen Industrie 4.0’ı finanse etmeyi üstlenmiştir.

Amerika’da Akıllı Üretim Liderlik Koalisyon’u “21. Yüzyıl Akıllı Üretim”in en iyi uygulamalarını gerçekleştirmeye odaklanmıştır.  Bunların başlıcası IT ve OT arasındaki kusursuz işbirliği entegrasyonu ve sağlayan referans mimariyi uygulamaktır.

Bu devrim için ihtiyaç duyulan teknolojinin birçoğu zaten mevcuttur. Buna IP-bağlantılı ağlar (endüstriyel Ethernet ve Wi-Fi), bilgi altyapısı (donanım ve yazılım), sensör, aktüatör ve anahtar gibi bağlantılı cihazlar dâhildir.

Fakat bu bağlantılı cihazlardan tam olarak avantaj sağlamak için başka bir entegrasyon dalgası gereklidir. Kuruluşun kendi ekipman ve sistemlerini modern ve bilgi bağlantılı dünyaya açması gerekmektedir.

Bağlantılı Başarı için Beş Adım

Beş etaplı Bağlantılı Şirket Olgunluk Modeli daha anlaşılabilir OT/IT ağını uygulamak için bir rehberdir.

  • Etap 1: Değerlendirme: – Kontroller, ağlar, bilgi çözümleri ve güvenlik dâhil olmak üzere bir kuruluşun mevcut OT/IT altyapısını değerlendirmek önemlidir. Eksiksiz bir değerlendirme, iş zekâsı yazılımı veya bulut bilgi işlem yeterlilikleri gibi ileri teknolojiler için Zemin yaratarak yeni işbirlikçi işlem için “blueprint” oluşturmanıza yardımcı olur.
  • Etap 2: Güvenli ve Geliştirilmiş ağlar ve kontroller – Birçok kuruluş için zorluk çok büyük miktarda ve çeşitte eski kontroller ve ağlardır. Bu aşamada kuruluş, saha seviyesi işlemlerinden yönetimsel sisteme kadar güvenli ve uyumlu bağlantı sağlayabileceği OT/IT omurgası inşa eder. Planlama başlar ve işlevler arası ekip yeni teknoloji seçeneklerini değerlendirir ve geliştirilmiş yol haritaları belirler.
  • Etap 3: Tanımlı ve kurulu iş veri sermayesi (WDC) – Takım artık iş sürecini geliştirmek için gerekli olan tüm mevcut veriyi tanımlamaya ve düzenlemeye başlar. Etkili OT/IT işlemi, gerçek zamanlı ve önemli karar verme aşamasında kullanılabilecek performans odaklı bilgiyi sağlamak amacıyla kuruluş çapında IoT cihazlarından verileri bünyesine dâhil eder.
  • Etap 4: Mantıksal analiz – Odak noktası, kesintisiz gelişim ve yeni keşfedilmiş OT/IT yeteneklerini nasıl geliştireceği konusunda değişir. WDC kullanan mantıksal analizler gerçek zamanlı bilgi için azami ihtiyaçları tam olarak belirler. Bu aşamada “veri” işlemeye uygun “bilgi”ye dönüşür.
  • Etap 5: İşbirliği – Kuruluş çapında ve arz ve talep zinciri yoluyla dışsal olgulara cevap verebilirlik, tedarikçi ve müşteri faaliyetleri, iş trendleri ve değişen pazar koşullarını sağlayabilen faaliyetleri öngören bir çevre yaratınız. Kuruluşlar ayrıca kendi işlemleri çapında en iyi uygulamaları paylaşarak ve tüm tedarik zincirinin bilgi tabanını kaydederek merkezi yerleşimli alan uzmanlarını da geliştirebilirler.

Bilgisayarınız insanlarla, süreçlerle ve teknolojilerle iletişime geçmeye ne kadar hazır? Modeli inceleyiniz.

Endüstri 4.0 için hazır mısınız?


Mike Hannah
Mike Hannah
Product Business Manager for Networks, Rockwell Automation
Mike Hannah
Subscribe

Subscribe to Rockwell Automation and receive the latest news, thought leadership and information directly to your inbox.

Recommended For You