Loading

Blog

Recent ActivityRecent Activity

Türk Sanayici dijital dönüşüme ilk adımı bir an önce atmalı

Dijital dönüşüm hayatımızın bir parçası haline gelmeye başladı. Global pazara baktığınızda ise gelişen teknolojinin de etkisiyle dijitalleşme ilerleyen süreçte hayatımızda daha büyük yere sahip olacak. Peki bizi bu dijitalleşmeye iten ne? Bu sorunun en büyük yanıtı aslında orta gelir düzeyindeki nüfusun artması diyebiliriz. Alım gücü yüksek nüfusun artmasıyla daha fazla gıdaya, daha fazla ürüne ve daha kaliteli hayat standartlarına ihtiyaç duyuluyor. Bu ihtiyaçlar bölgelere göre de değişkenlik göstermekle birlikte, bazı bölgelerde daha fazla gıdaya veya daha fazla ve çeşitli ilaca ihtiyaç artarken, bazı bölgelerde daha fazla temiz suya veya daha güvenli işyerlerine ihtiyaç duyulabilir. Tüm bunlar dolaylı ya da doğrudan birçok endüstriyi etkileyerek bu talebi karşılayacak şekilde gelişmesine sebep olmaktadır.

Talebin oluşmasının yanı sıra üretim tesislerinde ve fabrikalarda da nüfusun yaşlanmasına paralel olarak tecrübeli çalışan sayısının azalması, genç çalışanın yeterli tecrübesinin olmaması dijitalleşmeye doğru yönelmenin önemli nedenlerinden. Artık iş yapış süreçleri değişiyor. Global ölçekte rekabet dengeleri dijitalleşmeye göre farklılık gösteriyor. Tabii ki teknolojik gelişmeler ve üretim kontrol sistemleriyle bilgi sistemlerinin giderek daha entegre çalışması da bizi dijitalleşmeye doğru sürükleyen diğer faktörlerden.

Peki dijital dönüşümün üreticiye nasıl bir katkısı olacak?

Üretim tesislerindeki işlemlerin otomasyon sistemleriyle entegre olması ve bu işlemlerden elde edilecek verilerin toplanması dijital dönüşümün ilk adımlarından. Bu verilerin bir yerde toplanması ve analiz edilmesi ise dijital dönüşümün önemli ve zorlu sonraki adımı. Doğru veri ile birlikte yapılan doğru analiz, üretimin aksamadan devam etmesini ve üretim kapasitesinin maksimum seviyeye çıkmasını destekler. Bu da beraberinde sadece lokal olarak değil, doğru yatırımla global pazarda da rekabet etme gücünü getirir.

Türkiye, dijital dönüşüme yatırım yapmaya ve yatırım teşviki sağlamaya başlayan ülkeler arasında yerini aldı. Teşviklerin yanında dijital dönüşümün özellikle üreticiye çok iyi anlatılması gerekiyor. Gelenekselleşen stratejiler yerine daha yenilikçi stratejiler kurabilen, bunları uygulayabilen üreticilerin yatırımlarının, dijital dönüşüm programı kapsamında desteklenmesi gerekiyor. Dijital dönüşüme yapılan yatırımların sadece üreticiyi değil ülke ekonomisini de olumlu yönde ve büyük ölçüde etkileyeceği aşikar. Bugün IoT’ye dünya genelinde ayrılan para yaklaşık 750 milyar dolar. Bu bütçenin en büyük pay sahibi ise 200 milyar dolar ile endüstri sektörü. Bu yatırımları yapan sanayiciler, dijitalleşmenin getirdiği rekabetçilik avantajlarının farkında. Türk sanayicisinin bu avantajları yakalaması için doğru hamlelerle dijital dönüşüme bugünden yatırım yapması çok önemli.

Global pazarda rekabet gücünü artırmak isteyen firmaların ise atacağı ilk adım bir dijital dönüşüm ekibi kurmak, şirketin dijitalleşme adına stratejisini belirlemek ve uygun dijital teknolojilerle pilot uygulamalara başlamak olmalı.


Ediz Eren
Ediz Eren
Country sales director, Turkey, Rockwell Automation
Ediz Eren
Subscribe

Subscribe to Rockwell Automation and receive the latest news, thought leadership and information directly to your inbox.

Recommended For You