Loading

Blog

Recent ActivityRecent Activity

Operasyonel Zeka: Dijitalleşen üretim ile şimdi kâr etmeye başlayın

Üretimde sürekli iyileştirme her zaman büyük çaba gösterilmesini gerektirir. İlk başlarda, yöneticiler ve ön saflarda bulunan çalışanlar ölçümleri manuel olarak takip ettiler ve problemleri ve anormallikleri belirlediler, sonrasında yeni performans ölçütleri yaratan çözümleri uygulamaya aldılar. Otomasyon üretim, ekipmanlar, tedarikçiler vb. ile ilgili durum kartlarını güncellemek ve incelemek üzere bu yöneticilere ve çalışanlara yardımcı oldu, ancak onların halen manuel olarak müdahale etmeleri gerekiyordu.

Şimdi bunun daha iyi bir yolu var, insan müdahalesinin yerine geçen bir şey: Nesnelerin İnterneti’ni (IoT) kullanan bir Connected Enterprise.

IoT kullanan bir Connected Enterprise’de gerçek zamanlı üretim bilgileri entegre akıllı cihazlardan toplanır ve üretim yöneticileri üretim koşulları hakkında sürekli güncel bilgiye sahip olur. Göstergeler problemleri gerçek zamanlı olarak öne çıkarır ve mobil uygulamalar üretim sahasında, ofislerinde ve hatta golf kursunda olan çalışanlara ulaşır. Gelişmiş teşhis ve algoritma yetenekleri, bir insanın bakmasına gerek kalmadan önceden belirlenmiş çözümleri hemen uygulamaya sokar: Makine fazla ısınıyor? Onarılamaz bir hasar veya güvenlik problemi olmadan ekipmanı kapat. Ürünler standart dışı? Yüksek maliyetli hurda oluşmadan veya yeniden çalışma gerekmeden hattı durdur. Tedarikçiden gelecek parçalar gecikti? Problemi çözmek için üretim programını revize et — ve problemi tedarikçi skor kartına işle.

IoT zekayı aynı zamanda C-suite kapsamına ve tedarik zincirine de genişletir. Gerçek zamanlı veriler— kurum sistemleri ile birleşerek — aşağıdakiler dahil olmak üzere çok sayıda fonksiyon için karar verme süreçlerini optimize eder:

  • Varlık yönetimi
  • Ürün tasarımı
  • Üretim
  • Bakım
  • Nakliye/lojistik
  • Müşteri hizmetleri


Daha da değerli olanı ise kalite, güvenlik, üretkenlik, kârlılık vb. alanlarda anlamlı artışlar sağlayan sürekli iyileştirmeler için gizli fırsatların belirlenmesi amacıyla gerçek zamanlı verilerin detaylı analitik hesaplamalarda kullanılmasıdır.

IoT kullanan bir Connected Enterprise aynı zamanda müşterilere de ürünlerinin üretimi için görünürlük sunar, ilişkileri güçlendirir ve katma değerli servislerin satışı için daha fazla fırsat sunar (genelde daha yüksek marj sağlanır).

Sizin işletmeniz Connected Enterprise olarak ne zaman kâr etmeye başlayacak?


Beth Parkinson
Beth Parkinson
Market Development Director, Connected Enterprise, Rockwell Automation
Subscribe

Subscribe to Rockwell Automation and receive the latest news, thought leadership and information directly to your inbox.

Recommended For You