Loading

Blog

Recent ActivityRecent Activity

Mondeléz Entegre Dijital Fabrikasını açıyor

Yiyecek ve içecek üreticileri üstesinden gelmesi imkansız gibi görünen çok sayıda zorlu ve genelde çelişkili zorluklar ile karşılaşır. Rockwell Automation ambalajlı tüketici ürünleri ve yaşam bilimleri global endüstri direktörü Dave Sharpe'ye göre bunlar arasında müşterilere istedikleri yeni, çok iyi ve birden fazla tercihi sunmak, ancak bunları sunarken verimliliği artırmak, maliyetleri düşürmek ve 18-26 ay arasında veya daha kısa sürede yatırım geri dönüşü (ROI) sağlamak sayılabilir.

"Aynı zamanda, varlıkların daha iyi kullanılmasını, daha yüksek randıman, daha yüksek işgücü üretkenliği, optimum kaynak yönetimi, düşük güvenlik riskleri ve gıda emniyetinin sağlanmasını da istiyorlar." diye ekledi Sharpe. "Bu nedenle çıktığımız dijitalleşme yolculuğunun çerçevesini çizmek zorundayız. Endüstride görülmemiş bir üretkenlik sağlamak için bir dönüm noktası. Bu, robotlar ve ekipman ile güvenli işbirliği, fiziksel ve sanal dünyaların birleştirilmesi, arızaları tahmin etmek ve duruş sürelerini azaltmak için yapay zeka (AI) kullanımı ve iş akışlarını dönüştürmek için taşınabilir ve mobil hesaplama cihazlarının kullanılmasını içerebilir."

Mondeléz International, Rockwell Automation desteği ile bu zorluklar ile mücadele eden yiyecek ve içecek şirketlerinden biri. Kuzey Amerika bölge otomasyon ve kontrol yöneticisi Bob Pegher, Philadelphia’da düzenlenen Automation Farir’de Yiyecek ve İçecek Endüstrisi Forumu’nda   şirketinin global üretim tesislerinin tamamında standartlaştırılmış bir veri kullanma metodolojisini kullanmaya nasıl başladığını anlattı.

Entegre Dijital Fabrikaya Doğru

"Mondeléz International yıllardır Rockwell Automation ile ortaklık yapıyor ve global bir stratejik müşteri hesabına sahip olmayı sürdürüyor" diye açıkladı Pegher ve bunun uzman Rockwell Automation ekibinden faydalanabilmek anlamına geldiğini söyledi. Mondeléz; ABD, Kanada ve Meksika’da bulunan 5 ile 70 yaş arasındaki 14 fabrikasında standartlaştırılmış veri kullanan fabrika alanları oluşturmak istediğinde bu yeteneklerin tamamı gerekliydi. 2017-18 projesine bisküvi, şekerleme, sakız ve şeker üreten 50 üretim hattı dahil oldu.

"Sınıfındaki en yüksek üretkenliği sunan, stratejik hedeflerimize bağlı olan ve üretim ortamımızı değiştiren ortaklarla çalışmayı istiyoruz," dedi Pegher. "Bu hedefler arasında üretim hatlarında global verimlilik için standart bir kalite sistemi; standart bir makine performans raporlamasını uygulamaya koyarken atıkları azaltmak için makine ve hat performansının iyileştirilmesi ve çalışanlarımızın standart bir Entegre Yalın Altı Sigma (IL6S) ekibi ve günlük yönetim sistemi ile geliştirilmesi dahildir."

Pegher üretim hatlarının farklı otomasyon olgunluğu seviyesinde olduklarını, ancak yapmaları gereken tek şeyin fabrika alanındaki makinelerden verileri almak ve bunları daha iyi karar vermeleri için kullanıcılara sunmak olduğunu ekledi. Mondeléz aşağıdaki alanlardaki standart yaklaşımları tanımlamak için Rockwell Automation ile birlikte çalıştı:

  • Endüstriyel Ethernet network;
  • Üretim için sunucu ortamı;
  • Kritik kontrol haberleşme ağı ve sanal yerel alan haberleşme ağı /Internet (VLAN/IP) planı;
  • Kalite ve makine performans verilerinin toplanması için metodoloji ve
  • Devreye alma, kalifikasyon ve validasyon için metodoloji.

"Kuzey Amerika’daki projemizin kapsamı Entegre Dijital Fabrikaya (IDF) odaklanıyor, bunun içerisinde altyapı yeterliliği için değerlendirme ve çözüm önerileri; kalite sistemi verileri ve raporlama; makine performans verileri ve raporlama; veri kullanma ve validasyon ve ERP sistemi ile entegrasyon bulunuyor," diye açıkladı Pegher.

Her fabrikanın ihtiyaçlarını belirlemek için Rockwell Automation network servis mühendisleri tüm tesislerde kontrol sistemi denetimleri gerçekleştirip değerlendirmeler ve risk analizleri yaptılar ve rapor ve önerilerini sundular. "Veri kullanan bir fabrika alanının hayata geçirilmesi sağlam bir temel ile başlıyor, bu da endüstriyel Ethernet network'ü," diye ekledi Pegher.

Uygulama detayları

Değerlendirme ve önerilerini takiben Rockwell Automation Cisco WS-3850 fiber ana switch'ler, Cisco WS-2960 dağıtım tabakası switch'leri, Allen-Bradley Stratix 5700 erişim tabakası switch'leri, ana ve  dağıtım switch'leri arasında fiber ve kanal, dağıtım ve erişim switch'leri arasında bakır ve kanal ve hat veya proses alanı başına bir hat verisi yoğunlaştırıcı kurulumu yaptı. Bu yoğunlaştırıcılar NEMA sınıflandırmasına sahip bir muhafaza içerisinde bir CompactLogix kontrol sistemine ve Stratix switch'e sahiptir.

Benzer şekilde, Mondeléz tarafından tasarlanan sunucu ortamı Rockwell Automation E3000 IDC’yi baz alan endüstriyel bir veri merkezi (ICD) içerisinde bulunuyor. Üç Cisco sunucuya, iki Cisco switch'e, bir EMC saklama alan network'üne (SAN), bir Eaton kesintisiz güç kaynağına (UPS), VMware VEEAM yedekleme çözümüne ve standart Mondeléz sanal makinelerine (VM) sahiptir. Geçtiğimiz yıl şirket 15 adet satın almış ve kurmuştur.      

Yeni veya mevcut hatlarda IDF elde etmek için Pegher, Mondeléz ve Rockwell Automation’un çalışma hücrelerinin veya ünite operasyonlarının tanımlanması; PLC kodlarının alınması ve incelenmesi; etiket verilerin belgelenmesi için Excel çalışma kitaplarının oluşturulması; çalışma hücresi PLC’leri ve veri yoğunlaştırıcı PLC’lerinde merdiven mantığının oluşturulması; IDC içerisinde bir OPC sunucusunun yapılandırılması ve PLC kodunun kurulması ve sahada ve uzaktan test ve validasyonu içeren bir “veri kullanma” prosedürü gerçekleştirdiğini söyledi.

"Mondeléz veri kullanma konusunda teknik özelliklere ve standartlara sahip, bunlar aynı zamanda tutarlılık sağlamak için OEM’ler ve sistem entegratörleri tarafından da takip ediliyor," diye açıkladı Pegher. "Bu aynı zamanda makine durumları ile ilgili R88 ve PackML standartlarına mümkün olduğunca uygunluk sağlamak için kritik bir gereksinim. ControlLogix içerisinde bir ekleme talimat alt rutini olan Rockwell Automation RAPID ekipman arayüzünü özellik olarak belirliyoruz ve bu da farklı makineler ve onların durumu, sayıları ve arızaları için standart bir arayüz sunuyor."

Pegher, IDF ve veri kullanma projesinin Mondeléz’e aşağıdakileri kattığını ekledi:

  • Kuzey Amerika genelinde standart, tutarlı bir network altyapısı;
  • Standart, tutarlı bir veri toplama yöntemi;
  • Kalite ekipleri için makinelerden ve proseslerden gerçek zamanlı, otomatik kalite verileri ve
  • Yerel ve global Rockwell Automation mühendislerinden uygun maliyetli servis.

Genel olarak, Pegher Mondeléz'in veri kullanan fabrika alanı programının toplam ekipman etkinliğini  (OEE) %3-5 oranında artırdığını ve tipik bir makine için OEE değerinin %79’dan %83 seviyesine çıktığını bildirdi.

"Bir Oreo hattında OEE’nin sadece %1 artırılması çok fazla para anlamına gelebilir, bu nedenle bu program kendi masrafını hızlı bir şekilde çıkardı," diye ekledi Pegher. "Bu çok zor değil. İhtiyacınız olan şey tutarlı bir yöntem, plan ve sonrasında bunlara uymak.”


Jim Montague
Jim Montague
Executive Editor, Control
Jim Montague
Subscribe

Subscribe to Rockwell Automation and receive the latest news, thought leadership and information directly to your inbox.

Recommended For You