Loading

Blog

Recent ActivityRecent Activity

Değişen Dünyada Verimliliği Arttırmak

Düşük marjların norm olarak sayıldığı endüstride, pazar dinamikleri veya tercihleri, ücretlendirme veya kanunlardaki herhangi bir değişiklik üreticiler için ortalamanın üzerinde bir etki bırakır. Başarılı olma ihtimali yüksek olanlar, değişime ayak uydurabildikleri ve oyunda bir adım önde oldukları verimli alanların yerini tam olarak belirleyenlerdir. Bu da, operasyonel gelişmeleri başarmak, varlık kullanımını artırmak, iş hacmini yükseltmek ve kazancı maksimuma çıkarmak için tüm üretim tedarik zincirinin doğru görünebilirliğine sahip olma, kaynak ve veriyi kullanabilme anlamına gelir.

Bu tür bir bilgiye erişim sağlamak, gerçek sonucu gösteren gelişmeler için uyarıcı olabilir. Amerikalı bir sosis üreticisi için, yeni bir akıllı üretim çözümünü devreye sokması 45,000 kilogramdan fazla et veya yüzde 0,10 yıllık verim artırımına sebep olur. Operatörler, çizginin kenarındaki ağırlık dalgalanmasını, numunelerin tümünü, makinenin durduğu zamanı ve hatta etin gerçek zamanlı sıcaklığını görebilir ve burada uygun değişiklikler yapabilirler.

Eldeki doğru bilgi ile ürün gamını daha etkili gözlemlemek ve yönetmek, raporlamak ve gerçek zamanlı tabanda üretilen veri üzerinde işlem yapmak ve ekipman arızasını önceden bilmek için süreçleri geliştirmek yukarıdaki örnekte olduğu gibi daha kolaydır. Otomatikleştirilmiş kontrol, akıllı takip ve izleme, IP-odaklı ağ oluşturma sağlayan oldukça sofistike teknolojiler ve iç verimlilik amaçları üzerindeki dış güçlerin etkilerini ele almayı sağlayan daha güçlü veri analizleri artık mevcuttur.

Arıza süresini azaltmak ve önemli verimlilik ve performans gelişimi sağlamak için standardize edilmiş kontrol sistemi süreçleri ve amaçları kolaylaştırmak için ölçülebilir ve oyunun kurallarını değiştiren fırsatlar sunabilir.

Örneğin; bir İtalyan içecek kabı üreticisi sektöründe öncü EtherNet/IPTM iletişim protokolüne dayalı kontrol sistemi gerçekleştiren yeni bir bira fıçılama sahası inşa etti. Bu sistemin güzelliği yalnızca sahanın kurulma süresini kısaltması değil, aynı zamanda tümleşik ekipmanları ile birlikte kontrol ve otomasyon mimarisi arasında entegrasyon sağlamasıdır; ancak bu aynı zamanda sahayı daha geniş kurumsal bir ağa entegre eder. Artırılmış veri görünürlüğü ile beraber artırılmış saha verimliliği ve yatırımlar arasında karar vermeyi geliştirir.

Tüm saha sistemi, süreç kontrol, ayrık kontrol, güç kontrol, bilgi ve güvenliği tek bir çatı altında ortak altyapıda toplar. Bu, önemli tüm saha optimizasyon gelişmelerine, mülkiyetin azaltılmış toplam harcamasına ve geliştirilmiş bilgi erişimi ile sonuçlanarak farklı kontrol sistemlerinin ihtiyacını ortadan kaldırır.

Referans Çalışmalar: Sizin gibi şirketlerin Yiyecek ve İçecek sektöründe karşılaştıkları endüstriyel zorlukları nasıl yönettiklerini okuyun.


David Lefebvre
David Lefebvre
CPG Team Leader, Rockwell Automation
David Lefebvre has over 20 years of experience in Food and Beverage processing and industrial automation, including Sales and Business Management and Global Account Management. David’s focus over the past eight years has been to align business strategies and development efforts as CPG Industry Sales Manager coordinating strategy and execution plans in Consumer-Packaged Goods industry.
Subscribe

Subscribe to Rockwell Automation and receive the latest news, thought leadership and information directly to your inbox.

Recommended For You