Loading

Blog

Recent ActivityRecent Activity

Dijital Dönüşüm ve Connected Enterprise

Bugünlerde kafamızı hangi yöne çevirsek, hemen hemen tüm iş/teknoloji dergilerinde, televizyonlarda, çeşitli etkinlik ve oturumlarda konuşulan en yoğun konu “Connected Enterprise veya Endüstri 4.0 veya Nesnelerin Interneti” diye adlandırılan Dijital Dönüşüm.

Aslında nasıl adlandırdığınızın çok da önemi olmamak ile birlikte biz Rockwell Automation olarak bu yeni teknoloji trendini Connected Enterprise olarak adlandırmaktayız. Connected Enterprise ile işletmenin tüm operasyonel ve üretim ile ilgili verileri “Bulut” diye adlandırılan ortak veri bankasında tutulmak isteniyor ve karar alıcılar verileri buradan alıp değerlendiriyor. Peki üretimde, operasyonlarda ve karar alma merkezlerindeki tüm birimlerin birbiri ile haberleştiği Connected Enterprise’a giden yoldaki dijital dönüşümde amaç nedir?

Bir birim için önemli olan bilgi diğer başka bir birim için değersiz olabilir, hangi bilgi, nasıl saklanacak, nasıl değerlendirilecek ve buna kim karar verecek? Karar alıcılara tüm bilgiler iletilmeli mi?

İşletmenin üretimden operasyonlarına kadar hertürlü bilgi saklanmalı mı? Verilerin güvenliği nasıl sağlanacak? gibi birçok soru ve daha fazlası peşi sıra aklımıza gelmektedir.

Bu soruların teknik olarak çözümleri Rockwell Automation ve Encompas Partnerimiz Cisco tarafından ortak olarak geliştirilmektedir. İşin teknik mutfağından biraz uzaklaşarak burada daha çok Connected Enterprise üzerine birkaç söz söylemek istiyorum.

Üretim, Endüstriyel organizasyonlar ve onların varlıklarının yönetiminde gerçekleştirilen tüm yenilikçi çalışmalarının bir sonucu olarak Connected Enterprise için, Network yaklaşımları (Network Convergence), Bulut Bilgi İşlem Merkezleri (Cloud Computing), Büyük veri ve analizciler (Big data and analytics), Sanallaştırma (Virtualization), Hareketlilik (Mobility), Global Akıllı İmalat Girişimi (Global Smart Manufacturing Initiative) gibi yeni amaçlardan bahsedebiliriz.

  • Ayrık izole edilmiş operasyonlardan bütünleşik, tepki veren ecosistemlere.
  • Otomotize edilmiş emek yoğun işçilikten bilgi toplumuna geçiş.
  • Uzmanlığın ve bilginin saklandığı küçük yapılardan Global İşbirlikteliklerine.
  • “Açık veya Güvenli” den “Açık ve Güvenli” ye geçiş.

Aynı zamanda, Bilgi Teknolojileri (IT, Information Technologies) ve Operasyon Teknolojileri (OT, Operation Technologies) profesyonellerinin Bilgi Teknolojileri ve İşbirlikteliklerine bakış açılarında farklı deneyimler ile ortak yaklaşımlar beklemekteyiz. Bu birlikteliğin müthiş fırsatlar yaratacağı herkes tarafından kabul edilmektedir.

Connected Enterprise’ın bir diğer avantajı ise proses, teknoloji ve insan yatırımlarının nereye ve nasıl yapılacağı kararının alınmasındaki zorlukları aşmaktır. IT ve OT’nin amaçlarındaki oluşabilecek anlaşmazlıklar, mevcut otomasyon varlıklarının ömrünü uzatma ihtiyacı, geçmişten günümüze kadar yapılan sistemlerdeki farklı teknolojik eğilimlerdeki onlarca karmaşa, elde edilecek gerçekcil veriyi nereden sağlayacağımızı ve nasıl emin olabileceğimizi zorlaştırmaktadır.

Rockwell Automation olarak, Conneted Enterprise ile üretici ve endüstriyel kullanıcılara her zamankinden daha bütünleşik, daha esnek, açık ve daha güvenli bir dünya kurmalarına yardım edeceğinin sözünü vermekteyiz. Bu amaçla değişen pazar koşullarına daha atik tepki gösteren, pazara daha hızlı ulaşımı sağlayan, en düşük yatırım maliyetleri gerektiren, geliştirilmiş varlık kullanımı, işletme risk yönetimi ve uzun dönemli işgücü verimliği fırsatları yaratmaktayız.

Connected Enterprise daha rekabetçi ve yenilikçi işletme demektir. Amaç, bilgi bağlamında gerçek zamanlı bilgiye sahip olabilmektir ve bunun için aşağıdaki konularda kullanıcılarımıza yardımcı olmaktayız;

  • Operasyonların yönetimi, karlılığın ve faydanın arttırılması
  • Kontrolsüz duruşların ve bakım kesintilerinin en aza indirilmesi
  • IT ve networkdeki karmaşaları ortadan kaldırmak
  • Mühendislik teknolojilerini geliştirmeye ve proseslerini optimize etmeye
  • Kurumsal optimizasyon ile iş yönetimine

Özetle;

Günümüzde işletmelerdeki yöneticiler gerçek zamanlı ve anlık olarak üretim ürün çeşitliliğini izlemek, enerji giderlerini, makinalarının performansını, bakım zamanlarının takibi ve varlık yönetimi yapmak istiyorlar. Bunlarla birlikte üretimlerindeki maliyet analizleri, kalite yönetimi, makina-insan güvenliği, hammadde tedariği, stok yönetimi, lojistik takibi, daha uzun ekipman ömrü ve karlılık gibi konuları da yönetmek istiyorlar. Günümüzün zorlaşan rekabet koşullarında, hayatta kalabilmek için, doğru bilgiye sahip olmak ve bilgiyi iyi yönetmeyi amaçlıyorlar.

Rockwell Automation’ın Connected Enterprise ile sunduğu Bütünleşik Kontrol Sistemleri ve Yazılımları bariyerleri ortadan kaldırmakta güvenli bir şekilde doğru kişinin doğru bilgiye en hızlı şekilde ulaşmasını sağlamaktadır.


Halil Kocak
Halil Kocak
OEM Manager, Rockwell Automation
Halil Kocak
Subscribe

Subscribe to Rockwell Automation and receive the latest news, thought leadership and information directly to your inbox.

Recommended For You