Loading

Blog

Recent ActivityRecent Activity

Daha Akıllı Araçlar ile Akıllı Makineler Tasarlayın

Tüm sektörlerdeki endüstriyel üreticiler ve imalatçılar kurumlarında akıllı üretim uygulamalarına başlıyorlar. Başarılı olmaları için tesise kolayca entegre olabilen, bilgiye kolay erişim sağlayan ve değişen pazar koşullarına hızlı reaksiyon almalarını sağlayabilecek derecede esnek ve akıllı makinelere ihtiyaçları var. Sonuç olarak, son kullanıcı şirketler özel gereksinimlerini karşılayacak, global tedarik ve rekabette kendilerine yardımcı olmaları için makine ve ekipman üreticilerini özelleştirilmiş, akıllı ve yenilikçi makineler sunmaları konusunda zorluyorlar.

Ancak özelleştirilmiş, modüler makinelerin inşası için daha fazla zaman ve kaynak gereklidir ve bunların her ikisi de birçok OEM için oldukça kısıtlıdır. Bu rekabetçi kalmak isteyenler için isteğe bağlı bir tercih olmadığı için makine ve ekipman üreticileri, verimlilik için standart makineler ile özel gereksinimleri karşılayacak özelleştirilmiş makineler tasarlama arasında doğru dengeyi bulmak zorundalar. Ayrıca müşteri ihtiyaçlarını karşılayacak ve bütçe içerisinde kalacak bir çözüm seçmek zorundalar.

Çözüm nedir? OEM’ler makineleri tasarlarken standart, ölçeklendirilebilir yapı bloklarından faydalanabilirler. Kısa bir zaman ve kaynak yatırımı ile tasarımlarını organize ederek OEM’ler özelleştirilmiş makineler üretmek için mevcut tasarımlarını daha verimli şekilde değiştirebilirler. Bu uzun vadede zaman ve kaynak tasarrufu sağlamalarına yardımcı olur.

OEM’lerin sıfırdan başlamaları gerekmez. Rockwell Automation gibi şirketlerin sunduğu ücretsiz, online araçlar ölçeklendirilebilir yapı blokları oluşturmalarına; doğru ve “sadece yeterli” ürünler seçmelerine ve standart blokları temel alan özelleştirilmiş makineleri daha verimli geliştirmelerine yardımcı olur. Araçlar bir makinenin kullanım aşamaları olan dört sistemi kapsar ve OEM’lerin daha yenilikçi ve farklılaşmış fikri mülkiyetlere odaklanmasına imkan tanır.

Doğru Ekipman Seçimi: OEM’ler bir makinenin tasarımına başladığında ürün seçiminde ve mimarinin yapılandırılmasında yardımcı olmak için performans ve kapasite araçlarını kullanabilirler. Bu araçlar, makinenin mimarisinin tanımlanmış parametrelerinde hangi kontrol cihazının çalışabileceği; CAD dokümantasyonuna hızlı başlangıç; standart gereksinimleri karşılamak için doğru mimarinin seçilmesi; en iyi motor-sürücü kombinasyonunun belirlenmesi ve daha fazlası konusunda OEM’lere yardımcı olabilir.

Daha Akıllı Geliştirme: Makine geliştirmeyi başlatmak için OEM’ler pazara sunma süresini kısaltmak amacıyla tasarım, dönüşüm ve örnek kod kılavuzlarını kullanabilir. Örneğin, OEM’ler kütüphane fonksiyonuna göre kodu organize etmek ve saklamak için bir yazılım, örnek kod kütüphanesi kullanabilir. Kütüphane OEM’lere mevcut kodu bulmak ve yeniden kullanmak için kolay bir yöntem sunar, bu da daha az yeni kod yazılmasını, makinelerin daha verimli üretilmesini ve müşteri gereksinimlerinin her zaman karşılanmasını sağlar.

Ek olarak, çok sayıda hızlandırıcı araç kiti içerisinde geliştirme süresini önemli oranda azaltmak için , örnek makine ve uygulama kodu gibi önceden yapılandırılmış bileşenler bulunur. Sürücüler, ağlar ve I/O modülleri gibi cihazlar için önceden programlanmış, önceden test edilmiş faceplate/AOI setleri kullanarak OEM’ler tek bir satır kod yazmadan cihazları yapılandırabilirler.

Daha Etkin Devreye Alma: Devreye alma süresi OEM’ler için önemli bir endişe konusu olabilir ve konfigürasyon ve diyagnostik araçları OEM’lerin makinelerini daha verimli kurmalarına yardımcı olabilir. Sistem hızlı başlatma kılavuzları özel sürücülerden ağın tamamına kadar OEM’leri bir makinenin kurulumu içerisinde yönlendirir. Hızlandırıcı araç kitleri makinelerin başlatılması ve sorunların giderilmesi için kılavuzlar sunar.

En İyi Performans için Bakım: Bir makine kurulduğunda ve çalıştığında OEM’ler durum, diyagnostik ve arıza giderme araçlarını operasyonel verimliliği sürekli iyileştirmek amacıyla kullanabilir. Örneğin, System Ferret bir kontrol sistemi içerisinde DeviceNet™, ControlNet™ ve  EtherNet/IP™ üzerinden haberleşme yapan tüm cihazları arayan ve kaydeden bir envanter yazılım aracıdır ve katalog numaraları, seri numaraları, revizyonlar ve CIP™ yolları ile ilgili bir rapor sunar. Ek olarak, EtherNet/IP araç kiti tasarım, konfigürasyon, devreye alma ve sorun giderme dahil olmak üzere EtherNet/IP uygulamasının tüm aşamalarında kullanımı kolay kaynaklar sunar.

Tasarım, seçim, devreye alma ve bakım araçları, OEM’lerin makinelerini tasarlama, geliştirme ve teslim etme ile pazara sunma sürelerini azaltmalarına yardımcı olacak Rockwell Automation’un taahhüdünün bir parçasıdır. OEM’ler Rockwell Automation ile birlikte çalışarak hangi araç kitinin ihtiyaçlarını en iyi karşıladığını belirleyebilirler ve rekabetçi kalmak için işlerinde en büyük faydayı elde edebilirler.

OEM’lerin kullanabileceği araçlar hakkında detaylı bilgi almak için  web sayfamızı ziyaret edin.


Joe Novak
Joe Novak
Program Manager for Integrated Architecture Tools, Rockwell Automation
Joe Novak
Subscribe

Subscribe to Rockwell Automation and receive the latest news, thought leadership and information directly to your inbox.

Recommended For You