Loading

Topluluğumuz

Topluluklarımızın Daha Üretken ve Sürdürülebilir Olmasına Yardımcı Oluyoruz

Topluluğumuz

Rockwell Automation olarak, özverili çalışanlarımızla birlikte yaşadığımız ve çalıştığımız topluluklara değer veriyoruz. Misyonumuz topluluk iş ortaklarımız için üretkenliği ve sürdürülebilirliği artıran kaynaklara erişim sağlamaktır.


Amaca Yönelik Bağış

Kaynaklarımızın Daha Etkili Olmasını Hedefleme

Hayırseverlik ile ilgili önceliklerimiz endüstrinin, şirketin ve toplumun ihtiyaçlarına göre şekillenir. Bu yaklaşım, yeteneklerimizden en iyi şekilde faydalanılmasını sağlar ve topluluklarımızdaki yaşam kalitesini iyileştirir. Bu felsefe, şirketimiz ve endüstrimiz için yetenekli çalışan akışı sağlayacak bir kaynak oluşturur.

Müşterilerimizin ve topluluk ortaklarımızın çeşitliliğini yansıtan yetenekli bir işgücüne sahip olmayı hedefliyoruz. Genç kadınlar ve yeterince temsil edilmeyen gruplar arasında STEM (bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik) eğitimini iyileştirmeye ve katılımı artırmaya yardımcı oluyoruz.

Topluluklarımızın canlılığına ve sürdürülebilirliğine katkıda bulunmamız gerektiğini biliyoruz. Temel hizmetler sunan, sanatsal ve kültürel fırsatlar sunan, sivil liderliği teşvik eden ve afet sırasında yardım sağlayan programları destekliyoruz.


STEM Eğitimi

Geleceğin Yeteneklerini Yetiştiriyoruz

Her çocuk mühendis, bilim insanı veya teknoloji lideri olabilir. Yaratmaya, icat etmeye ve yenilik üretmeye gelecekte de devam edebilmek için bu yetenekli kişilere ihtiyacımız vardır.

Gelecekte de güçlü bir iş gücüne sahip olmak için genç kadınlar ve yeterince temsil edilmeyen gruplar başta olmak üzere herkes için STEM eğitimini geliştirmeye odaklanıyoruz.


Yaşam Boyu Öğrenme

En Önemli Varlığımız Çalışanlarımızdır

Yaşam boyu öğrenme, Rockwell Automation'a rekabet avantajı sağlar. Büyüyüp gelişen bir iş gücü, uzun zamandır sektörümüzdeki büyüme lokomotifini besleyen ana yakıt olmuştur. Gelişmiş teknolojiler ve yenilikler, sahip olunan iş gücünde her zaman mevcut olmayabilecek yeni becerilerin hayata geçirilmesini gerektirir. Yaşam boyu öğrenmeye yapılan yatırım, üreticilerin ve endüstriyel operatörlerin operasyonlarını hazırlıklı bir yapıya kavuşturmalarına ve çalışanlarını ilerideki zorluklar için güçlendirmelerine olanak tanır.