Loading

Gizlilik ve Çerez Politikası

Rockwell Automation Inc. ve bağlı kuruluşları (hepsi birlikte “biz” ya da “Rockwell Automation” olarak anılacaktır) gizliliğinizin korunmasına saygı duyar ve bu amaca bağlıdır. Gizlilik ve Çerez Politikası (“Politika”) toplayabileceğimiz kişisel veri türlerini ve kişisel verilerinizi nasıl kullandığımızı, paylaştığımızı, sakladığımızı ve güvenliklerini nasıl sağladığımızı açıklar.

Bu Politika kapsamında “kişisel veri”, kendi başına ya da diğer bilgilerle birlikte kullanıldığında sizi tanımlayan ya da tanımlanmanıza imkân sağlayan, isim, fiziksel adres, e-posta adresi ya da diğer iletişim detayları gibi bilgileri, çevrim içi tanımlayıcılar, web sitesi ziyaret bilgilerinize ilişkin detaylar ve bizzat sizinle ilişkilendirilebilir durumdaki tüm bilgileri ifade eder.

Rockwell Automation İletişim Tercihleri Merkezi

Rockwell Automation’ın sizinle ne şekilde iletişim kurmasını istediğinizi ayarlamak için lütfen İletişim Tercihleri Merkezimizi ziyaret edin.

Kişisel Verilerin Toplanması

Kişisel verileri birkaç farklı şekilde toplamaktayız:

 • Web sitelerimizden birini ziyaret ettiğinizde ve/veya sağladığımız çevrim içi uygulamalardan birini kullandığınızda (“Siteler” ya da “Site”);
 • Kişisel verilerinizi bize gönüllü olarak verdiğinizde (örneğin, size elektronik posta göndermemizi tercih ettiğinizde, bir Site’de hesap oluşturduğunuzda, bir uygulamaya erişmek ya da bir etkinliğe kayıt yaptırmak üzere web sayfamızdaki bir formu doldurduğunuzda) veya bu bilgiler bize çalıştığınız şirket ya da kuruluş tarafından sağlandığında;
 • Web semineri, seminer, ticaret fuarı ya da diğer etkinliklere katıldığınızda;
 • Kamuya açık kaynaklardan (örneğin, LinkedIn ya da ticari web siteleri);
 • Hizmetlerimizi kullandığınızda (örneğin, müşteri hizmetleri, teknik destek); size hizmet sunmamız, sizden hizmet almamız veya siz ya da çalıştığınız şirket ya da kuruluşla ticari ilişkiye girmemiz gereken durumlarda; ve/veya
 • İş sektörü gibi birtakım ortak özelliklere dayalı olarak belirli reklamları hedeflemek üzere toplu çerez verisi kullanan seçili üçüncü taraf tedarikçilerden hizmet satın aldığımızda;
 • Size bu Politika aracılığıyla önceden ya da toplama zamanında bilgi verdiğimiz ve kullanım amacını bildirdiğimiz durumlarda.

Ayrıca aşağıda açıklanan diğer kullanım maksatları (örneğin, ticari ilgi alanlarınızı daha iyi belirleyebilmek) için çeşitli kaynaklardan topladığımız kişisel verileri birleştiriyoruz.

Kişisel verilerinizi bize sunmak zorunda değilsiniz; ancak, sunmamanız durumunda talep ettiğiniz belirli hizmetleri ya da bilgileri size sağlayamayabiliriz.

Birkaç farklı türdeki kişisel verileri toplamaktayız:

 • İsminiz, çalıştığınız şirketin ya da kuruluşun ismi, iş adresiniz, operasyonlarınızın konumu, unvanınız, e-posta adresiniz, telefon numaranız ve diğer detaylar gibi ilgili iş iletişimi bilgileri;
 • Web semineri, seminer, ticaret fuarı ve diğer etkinlikler için yaptırdığınız kayıtlar ve bunlara katılımınız sayesinde elde ettiğimiz bilgiler. Bu tip etkinliklerle bağlantılı olarak, idari asistanınız, özel beslenme gereksinimleriniz, cinsiyetiniz ve ortağınız hakkında da bilgi toplayabiliriz;
 • Ayrıca bir Site’yi ziyaret ettiğinizde, çerezler ve web işaretçileri gibi sıkça kullanılan izleme teknolojilerini kullanmak suretiyle tarayıcınızın sağladığı bilgileri de otomatik olarak topluyoruz. Bu bilgiler, İnternet Protokolü (IP) adresi; bir Site’ye yaptığınız ziyaretin kaynağı; geldiğiniz web sitesinin etki alanı adı; ziyaret sayısı; görüntülediğiniz sayfalar; bağlantılar, beğeniler, yorumlar, tıkladığınız paylaşımlar; tarayıcı türü, versiyonu ve dili; ve/veya sorgu tarih ve saati bilgilerinizi içerir.

Tesis optimizasyonu ya da akıllı, dijital üretime (tarafımızca Birleşik İşletme olarak anılır) yönelik yazılım hizmetlerimizin (örneğin, Factory Talk Production Center) satış veya lisans işlemleriyle bağlantılı olarak sunduğumuz hizmetler aracılığıyla, çalıştığınız şirketin üretim tesislerinde görevli çalışanların ve yüklenicilerin kişisel verilerine erişebilir ve bu verileri işleyebiliriz. Bu kişisel verileri yalnızca hizmetlerimizin sağlanması amacına yönelik olarak kullanacağımızı, bu verileri gizli tutacağımızı ve şirketinizin bu kapsamda bize ayrı bir sözleşme ile sunacağı talimatları yerine getireceğimizi taahhüt ederiz; bununla birlikte ürünlerimizin, hizmetlerimizin ve yazılım çözümlerimizin geliştirilmesi amacıyla yığma verileri kullanabileceğimiz konusunda taraflar anlaşmış kabul edilirler.

Bu konuda şüpheye mahal bırakmamak adına, genel olarak topladığımız belirli kişisel veri türleri bulunmaktadır:

 • Özel nitelikli kişisel veri olarak kabul edilen herhangi bir kişisel veriyi proaktif olarak toplamayız (örneğin, sağlıkla ilgili veriler);
 • Ne hakkınızdaki kişisel finansal bilgileri ne de konutunuz ve ailenizle ilgili bilgileri proaktif olarak toplamayız;
 • Sitelerimiz 16 yaş ve üzeri bireyler içindir;
 • Yalnızca işletmeler arası (B2B) ticaret yapar, firmadan müşteriye (B2C) ticaret gerçekleştirmeyiz.

Kişisel Verilerinizi Kullanım Şeklimiz

Bu Politika’nın amacı, size, kişisel verilerinizi ne şekilde kullanacağımıza dair bilgileri sunmaktır. Belirli özel uygulamalar kapsamında, bu uygulamalara başvurduğunuzda ya da girdiğinizde kişisel verilerinizi nasıl kullanacağımız konusunda size ek bilgiler sunabiliriz. Bunun, kişisel verilerinizi bizimle paylaşma hususunda bilgiye dayalı olarak karar vermenizi sağlayacağını ümit ederiz.

Bize, aşağıda sıralanan ticari işlem, parasal işlem ve pazarlama amaçlarına yönelik olarak sağlayacağınız kişisel verileri kullanabiliriz:

 • Sizinle belirli bir talep ya da sorgu hakkında iletişime geçmek;
 • Talep edilen hizmetleri ya da üzerinde mutabık kaldığımız ticari işlemleri gerçekleştirmek;
 • Sitelerimizi ve (kayıtlı kullanıcılar için) hesaplarınızı yönetmek; eğilimleri analiz etmek ve Sitelerimizin işlevselliğini geliştirmek:
 • Size iletilen bilgilerin sizin ilgi alanlarınıza daha çok hitap etmesini sağlamak üzere ürünlerimiz, hizmetlerimiz ve çözümlerimizle ilgili hedeflenen reklamların eşleştirilmesi ve sunulması dahil olmak üzere, girdiğiniz tercihlere uygun olarak Sitelerimizi ve seçili üçüncü taraf web sitelerini özelleştirmek ve kişiselleştirmek, çevrim içi deneyiminizi kişiselleştirmek ve geliştirmek; bu kapsamda üçüncü taraf web sitelerinde hedeflenmiş dijital reklamlar göstermek amacıyla reklam ağlarından istifade etmekteyiz.
 • Sizden gelen bir iş başvurusunu değerlendirmek;
 • Yasal haklarımızı ve varlıklarımızı korumak, diğer kullanıcıları ya da herhangi bir üçüncü tarafı korumak, ya da kişisel yaralanma ve kayıpların önüne geçmek için gerekli görülmesi durumunda;
 • İlginizi çekebilecek ürünlerimiz, hizmetlerimiz ve Rockwell Automation ve ticari ortaklarının etkinlikleri hakkında sizinle iletişime geçmek (e-posta, normal posta ya da telefon aracılığıyla);
 • Size daha iyi destek ve hizmetler sunmak ve/veya talep ve sorgularınıza daha iyi yanıt vermek amacıyla, ticari tanıtım maksadıyla biz ve ticari ortaklarımız (örneğin, yetkili distribütörler) için emare (mevcut ya da potansiyel bir müşterinin ürünlerimiz, çözümlerimiz ve hizmetlerimize gösterebileceği belirli bir ilginin tespiti; örneğin, bir belgeyi indirmek, belirli web sayfalarını ziyaret etmek ya da bize doğrudan bir sorgu yöneltmek suretiyle göstereceğiniz ilgi düzeyinize ve daha fazla bilgi talebi beyanınıza dayalı olarak) üretmek;
 • Sizi geri bildirim sağlamaya ya da müşteri anketlerimize katılmaya davet etmek; hizmet sunumumuzun nitelik ve kalitesini daha iyi anlamak; ürünlerimizi, hizmetlerimizi ve çözümlerimizi iyileştirmek ve geliştirmek; ve/veya
 • Bu tür bilgileri genel müşteri ilişkileri yönetimimiz (CRM) kapsamında kullanmak.

Pazarlama aktivitelerimiz kapsamında, kişisel verilerinizi CRM sistemlerimizde işleriz. Tanıtım maksatlı her türlü iletişim, size bu tür iletişim mesajlarını gelecekte almamayı tercih etme ve tercihlerinizi belirli iletişim türlerini dahil edecek ya da dışarıda bırakacak şekilde yönetme imkânı veren bir link içerecektir (İletişim Tercihleri Merkezimizi ziyaret ediniz).

Kişisel verilerinizi kullanmamızın ve işlememizin yasal dayanağı, duruma göre rızanız; sorgulara yanıt verme gerekliliği; talep edilen hizmetlerin gerçekleştirilmesi; sözleşme ve ticari işlemlerin başlatılması ve gerçekleştirilmesi; ve meşru ticari çıkarlarımız olabilir.

Üçüncü Taraflarla Bilgi Paylaşımı

Rockwell Automation bünyesinde, yukarıda belirtilen kullanım amaçlarına yönelik olarak bilgilerinize ihtiyaç duyan çalışanlarımızın kişisel verilerinize erişimini kısıtlarız.  Kişisel verilerinizi diğer şirket ya da şahıslara kiralamaz ya da satmayız. Bununla birlikte, kişisel verilerinizi Rockwell Automation dışındaki üçüncü taraflarla aşağıdaki amaçlara yönelik olarak paylaşabiliriz:

 • Ürünlerimizin, hizmetlerimizin ya da çözümlerimizin size sunulmasında rol alan yetkili distribütörler, kanal ortakları ve tarafımızca seçilen diğer tedarikçilerle, sizinle Rockwell Automation ve ilginizi çekebilecek belirli ürünler, hizmetler ve çözümlerle ilgili iletişime geçmek ya da talep veya sorgularınıza yanıt vermek maksadıyla;
 • Seçili hizmet sağlayıcılarla ve bize ya da bizim adımıza hizmet sunan alt yüklenicilerle, web sitelerine yer sağlayıcılığı, bilgi yayma, anket gerçekleştirme, bilgi teknolojisi hizmetleri, veri analizi, etkinlik organizasyonu ve diğer benzeri profesyonel hizmetler kapsamında.  Bu hizmet sağlayıcılara sadece bu hizmetleri bize ya da bizim adımıza sunabilmek için ihtiyaç duydukları kişisel verileri sağlarız;
 • Telefonla pazarlama da dahil olmak üzere tanıtım ya da pazarlama gibi hizmetleri bize ya da bizim adımıza sunan seçili sağlayıcılarla ve alt yüklenicilerle; örneğin, sizi daha çok ilgilendiren ya da daha çok işinize yarayacak olan ürünlerimiz, hizmetlerimiz ve çözümlerimiz hakkında tanıtım üretmek ve yapmak amacıyla çerezler vasıtasıyla hakkınızda topladığımız bilgileri paylaşırız.
 • İlgili kanun gereği ya da bir mahkeme kararı, idari emir ya da benzeri bir talimat uyarınca zorunlu olduğumuz hallerde, devlet makamları ve/veya düzenleyici kurumlarla.

Sözleşme kapsamındaki önlemleri uygulamak ve yukarıda belirtilen üçüncü tarafların aşağıdaki hususları yerine getirmelerini sağlamak üzere ticari açıdan makul tedbirleri alırız:

 • Kişisel verilerinizi korumak ve güvenlik ve gizlilik içerisinde muhafaza etmek:
 • Bizim için ya da bizim adımıza bu işlevleri yerine getirme amacı ile ilgili gizlilik yasalarına ve talimatlarımıza uygun haller dışında hiçbir maksatla kişisel verilerinizi toplamamak, kullanmamak ya da açıklamamak;
 • Bu bilgileri gerektiğinden uzun süre saklamamak; ve
 • Kişisel verilerin kazaen ya da kanunsuz bir biçimde çalınmasına, kaybına, ifşasına ya da bu bilgilere erişilmesine yol açan bir veri ihlali vakası gerçekleştiğinde, bunu bize derhal bildirmek.

Ayrıca, bir Site’de gönderi paylaşabileceğiniz ve bu durumda paylaştığınız bilgiye Site’nin diğer ziyaretçilerinin de erişebildiği belirli hizmetler sunabiliriz. Tartışma forumları ve blog yorumları bu duruma örnek olarak gösterilebilir. Bir gönderi paylaştığınızda, gönderideki bilgilerle birlikte, gönderici olarak sizi tanımlayan temel bilgiler de diğer ziyaretçilere sağlanacaktır. Bu bilgiler isim ya da rumuzunuzu kapsar, ilgili durumlarda ise ülkeniz veya çalıştığınız şirket ya da kuruluşun adı gibi diğer bilgileri de içerebilir. İletmeyi tercih ettiğiniz kişisel veriler ve diğer bilgilerden hiçbir şekilde sorumlu değiliz. Paylaşılan gönderilerdeki bilgileri teyit etmeyiz ve doğru olmayan, eksik, yetkisiz, yasa dışı ve/veya uygunsuz paylaşımlardan sorumlu tutulmamız mümkün değildir. Ayrıca, yaptığınız forum paylaşımı sayısı veya diğer ziyaretçilerin paylaşımlarınızın işe yararlığını nasıl puanlandırdığı gibi istatistiki, itibari ve benzeri diğer bilgileri gösterebiliriz. Detaylar için, lütfen her bir hizmetin yardım sayfalarına bakınız.

Bilgilerin Yığınlanması

Yığma ya da anonimleştirilmiş kişisel veriler sizi ya da Sitelerin diğer kullanıcılarını şahsi olarak tanımlamazlar. Bu veriler, eğilim analizi, ürün ve hizmetlerin ihtiyaçlara göre özelleştirilmesi, risk değerlendirmesi ve ürünlerimiz, hizmetlerimiz ve çözümlerimize ilişkin maliyetlerin ve tutarların analizini kapsayan istatistiki analiz ve yönetim işlemlerinde kullanılabilir.

Sizden Bilgi Toplama Amaçlı Çerez Kullanımımız

Çerez Nedir?

Çerez, Sitelerimizi ziyaret ettiğinizde bilgisayarınızın sabit diskine indirilen ya da web tarayıcınızın hafızasında saklanan küçük bir metin dosyasıdır. Çerezler, ilgi alanınıza ne tür bilgilerin ve ticari faaliyetlerin girdiğini anlamamıza yardımcı olurlar. Çerezler, Sitelerimizin performansını ve onları kullanırken yaşadığınız deneyimi geliştirmemize yardımcı olurlar. Çerezler ayrıca tercih ayarlarınızı hatırlamamızı ve ziyaretçilerin Sitelerimizdeki gezinme eğilim ve paternlerini izlememizi sağlarlar.

Ne Tür Çerezler ve Benzeri Teknolojiler Kullanıyoruz?

Sitelerimizde çeşitli çerez türleri kullanılır: "birinci taraf" çerezleri (yalnızca web sitemiz tarafından kullanılırlar); "üçüncü taraf" çerezleri (kaynağı üçüncü taraf bir web sitesi olan çerezler); "oturum" çerezleri (tarayıcı oturumunuzun bitiminde sona ererler); ve "kalıcı" çerezler (tarayıcı oturumları arasında cihazınızda saklanır ve böylece tercihlerinizi ya da eylemlerinizi hatırlamamızı sağlarlar).

Çerez kullanımımız genel olarak dört kategoriye ayrılabilir:

 • Kesinlikle Gerekli Çerezler: bu çerezler Sitemizde gezinmenizi ve özelliklerini kullanmanızı sağlarlar. Bu çerezler hakkınızda bilgi toplamaz ya da Sitemizde gezinirken nereleri ziyaret ettiğinizi hatırlamazlar;
 • Analitik Çerezler: bu çerezler, sizin ve diğer ziyaretçilerin Site’mizi nasıl kullandığına dair, Site’mize nasıl geldikleri, ne sıklıkta ziyaret ettikleri ve Site’nin hangi bölümlerini kullandıkları gibi bilgileri toplarlar. Bu bilgileri, Site’mizin yeteneklerini geliştirmek ve ihtiyaçlarınızı karşılamasını sağlamak için kullanırız;
 • İşlevsellik Çerezleri: bu çerezler, Site’mizi ziyaret ettiğinizde yaptığınız tercihlere ilişkin bilgileri saklamamızı ve size daha gelişmiş bir kişiselleştirilmiş içerik sunmamızı sağlarlar. Örneğin, işlevsellik çerezleri bize web sitemize ne zaman giriş yaptığınızı göstererek kullanıcı tercihlerinizi hatırlamamıza yardımcı olurlar;
 • Hedefleme Çerezleri: bu çerezler, hakkınızda, sizinle ve ilgi alanlarınızla daha alakalı reklamlar iletebilmek için kullanılan bilgileri toplarlar.

Ayrıca, Sitelerimiz ve e-postalarımız, web işaretçisi olarak adlandırılan küçük ve net grafik imgeler içerebilirler. Web işaretçileri, Site’mizin belirli sayfalarını ziyaret eden kullanıcı sayısı ya da gönderdiğimiz e-postalarının açılıp açılmadığı veya e-posta üzerine eyleme geçilip geçilmediği gibi kullanıcı davranışlarını tespit etmemize yardımcı olurlar.

Çerez Tercihlerinizin Ayarlanması

Pek çok tarayıcıda bulunan “yardım” özelliği, tarayıcınızın çerez kabul etmesini nasıl durdurabileceğinizi, yeni bir çerez aldığınızda tarayıcınızının sizi bilgilendirmesini nasıl sağlayacağınızı ve çerezleri nasıl tamamen etkisizleştirebileceğinizi size tarif eder. Ayrıca, tarayıcı eklentileri tarafından kullanılan, Flash çerezleri gibi ve benzeri verileri, eklenti ayarlarını değiştirerek ya da üreticisinin web sitesini ziyaret ederek etkisizleştirebilir ya da silebilirsiniz. Çerezler hakkında daha fazla bilgi için, lütfen www.allaboutcookies.org sayfasını ziyaret ediniz.

Yaygın olarak kullanılan tarayıcılarda çerezleri devre dışı bırakabilirsiniz. Talimatlar için şu bağlantılara bakınız:

Dijital reklamlarla ilgili tercih yapma konusunda bilgi almak için şu sayfaları ziyaret ediniz:

Ziyaretçilerin Site’mizi nasıl kullandıklarını anlayabilmek için Google Analytics’den istifade ediyoruz. Şuradan Google Analytics kapsamı dışında kalmayı tercih edebilirsiniz: Google Analytics Kapsamı Dışında Kalma Bağlantısı.

Doğrudan Pazarlama

Yukarıda da belirtildiği gibi, size, ilginizi çekebilecek mevcut ya da yeni ürünler, hizmetler, çözümler hakkında, web seminerleri, seminerler, ticaret fuarları ve diğer etkinlikler ile kampanya ve teklifler hakkında bilgi vermek isteyebiliriz. Ayrıca, sizi pazar araştırmalarına katılmaya davet edebilir, sizden ürünlerimiz, hizmetlerimiz ve çözümlerimiz hakkında geri bildirim talep edebiliriz. Bu iletişim, e-posta ya da telefonla (telemarketing) gerçekleşebilir.

İlgili yasa uyarınca doğrudan pazarlama için rızanızı katılma talebi şeklinde alacağız ve verdiğiniz rıza beyanlarını sürekli olarak takip edeceğiz.

Aldığınız ya da size e-posta yoluyla iletilen her türlü dijital pazarlama ya da pazar araştırması mesajının, ileride bu tür e-postalar almayı durdurabilmenizi sağlayacak basit bir yöntemi de içermesini sağlayacağız. Örneğin, e-postalarımızda size bir “abonelikten çık” bağlantısı ya da ayrılma talebinizi gönderebileğiniz bir e-posta adresi sunabiliriz.

Böyle durumlarda, tüm kişisel bilgilerinizi veritabanlarımızdan silmeyebiliriz, ancak değişiklik yaptığınız doğrudan pazarlama tercihini kaydedip buna saygı gösteririz.

Rızanızın Temini - İletişim Tercihleri

Ürünlerimiz, hizmetlerimiz ve çözümlerimiz hakkında herhangi bir kişisel veri sunmak zorunda kalmadan çok miktarda bilgi edinebilirsiniz. Ancak belirli hizmetler, bilgiler ve etkinlikler için, belirli kişisel verilere ihtiyaç duyabilir ve bunları talep edebiliriz. Bu bilgiler size konuyla ilgili ek bilgiler ya da hizmetler sunmamızı sağlar, ayrıca bu Politika’da tanımlanan amaçlara, ya da talep edilen hizmet, bilgi ya da etkinlik için özel olarak tanımlanan diğer amaçlara yönelik olarak kullanmamıza imkân verir. Bu durumda bu Politika’nın bir bağlantısını erişiminize sunar ve size Tercih Merkezi’mizde iletişim tercihlerinizi ayarlama imkânı sağlarız.

İlgili yasaların gerektirdiği hallerde, çevrim içi, elektronik doğrudan pazarlama faaliyetlerimiz ve çerezlerimizin kullanımı için açık rıza beyanınızı talep ederiz. Gerekli hallerde, kişisel verilerinizi bu Politika’da belirtildiği şekilde toplamak ve kullanmak için açık rıza beyanınızı talep ederiz.

Bu tür rıza beyanları, kişisel verilerinizi toplamak için kullanılan bir internet sayfası formu şeklinde ya da basılı bir form olarak talep edilecek ve/veya yaptırdığınız kayıtları veya tercihlerinizi (örneğin, ticaret fuarları, seminerler ve diğer etkinlikler gibi çevrim dışı faaliyetler) onaylamanız için size sunulacaktır.

Belirli durumlarda, müteakip bir e-posta ile göndereceğimiz bir bağlantı üzerinden de rızanızı onaylamanızı talep edebiliriz (çifte onay).

Tercih Merkezi’nde tercihlerinizi belirlediğinizde ya da ayarladığınızda, seçili iletişim kanallarına ve tercihlerine dahil olmayı ve kişisel verilerinizin bu Politika esaslarına uygun olarak toplanmasına ve kullanılmasına devam edilmesini kabul ettiğiniz ve açık rıza beyanında bulunduğunuz kabul edilecektir. Rızanızı geri çekmek için İletişim Tercihleri Merkezini dilediğiniz zaman ziyaret edebilirsiniz.

İletişim Merkezimizin linki için, lütfen tıklayınız: İletişim Tercihleri Merkezi.

Bilgi Güvenliği — Yurt Dışı Transferler

Kişisel verilerinizi yetkisiz erişime, değiştirilmeye, ifşa edilmeye ya da yok edilmeye karşı korumak için makul, risk tabanlı, teknik ve organizasyonel önlemler benimsemiş durumdayız.

Bununla birlikte, maalesef, İnternet üzerinde e-posta ya da diğer elektronik iletişim yöntemleriyle gerçekleştirilen herhangi bir kişisel veri aktarımının güvenliği konusunda teminat veremeyiz. Ayrıca, farklı elektronik depolama yöntemlerinin de güvenlikleri konusunda teminat veremeyiz. E-posta gibi elektronik iletişim yöntemleri, gerektiği şekilde şifrelenmediği sürece güvenli değildir. Bu tür bilgileri korumak için elimizden geleni yapsak da, aramızda gerçekleşen herhangi bir bilgi aktarımı ya da alışverişinin güvenliği konusunda teminat ya da garanti veremeyiz. Bu nedenle, çevrim içi eylemlerde bulunmanın doğasında var olan olası güvenlik sonuçlarını kabul etmiş sayılırsınız ve bir güvenlik açığı Rockwell Automation’ın, alt kuruluşlarının ya da görevlilerinin açık ve büyük bir ihmalinden kaynaklanmadığı sürece bizi sorumlu tutamazsınız.

Yaptığımız işin doğası göz önünde bulundurulduğunda, bize verdiğiniz bilgiler, farklı seviyelerde veri koruması sağlayan ülkelerde saklanabilir ya da bu ülkelere aktarılabilir. Sıklıkla, bu Politika kapsamında kullandığımız kişisel verileri, bulut uygulamaları ve dünyanın herhangi bir yerinde bulunması muhtemel bulut sunucuları üzerinden kullanmaktayız. Sizin hakkınızda tuttuğumuz kişisel verileri, ofislerimizin bulunduğu herhangi bir ülkede kullanabilir ya da saklayabiliriz. Kişisel verilerin Avrupa Ekonomik Alanı’ndan (EAA) ABD’deki tesislerimize aktarımı, ilgili AB gizlilik yasasının gereklerini karşılayan şirketler arası veri aktarımı sözleşmeleri kapsamında gerçekleşir. Ek olarak, gerekli hallerde, kişisel verileriniz bizim tarafımızdan EEA dışındaki üçüncü taraflarla paylaşıldığında ya da bunlara aktarıldığında; bu üçüncü taraflarla aramızda genellikle, ilgili AB gizlilik yasası gereklerini karşılayan veri işleme sözleşmeleri ve/veya Standart Sözleşme Maddeleri uygularız.

Verilerin Muhafazası

Kişisel verilerinizi, son on iki ay içerisinde Sitelerimize ve hizmetlerimize erişim sağladığınız ya da onları kullandığınız veya bizimle çevrim içi ya da çevrim dışı olarak etkileşimde bulunduğunuz sürece ve söz konusu bilgilere bu Politika’da açıklanan amaçlar kapsamında ihtiyaç duyduğumuz müddetçe aktif sistemlerimizde muhafaza ederiz. Bu sürenin sonrasında, kişisel verilerinizi güvenli bir ortamda arşivler ya da sileriz.

Sitelerimize en az iki ay ya da daha uzun süreyle giriş yapmamanız durumunda hesaplarınızı ve hesaplarınızla ilişkili tüm verileri silebileceğimizi işbu madde ile kabul etmiş sayılırsınız.

Yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek, uyuşmazlıkları çözmek ve/veya sözleşmelerimizi uygulamak ve uygulatmak maksadıyla bilgilerinizi gerekli olduğu müddetçe bundan daha uzun süre de muhafaza edebilir ve kullanabiliriz.

Diğer Web Sitelerine Bağlantılar

Sitelerimiz, diğer web sitelerine bağlantılar içerebilir. Bu diğer web sitelerinin içeriklerinden, hizmet şartlarından, güvenlik ve gizlilik uygulamalarından sorumlu değiliz. Bu bağlantılara ve web sitelerine erişmeniz ve kullanmanız durumunda risk tamamen size aittir. Sitelerimizi terk ederken bu duruma dikkat etmeniz gerekir, ayrıca size ziyaret ettiğiniz diğer web sitelerinin gizlilik bildirimlerini okumanızı öneririz.

Kişisel Verilerinize Ulaşma, Düzeltme ya da Silme

İlgili gizlilik yasaları uyarınca, hakkınızda muhafaza ettiğimiz kişisel verilere ilişkin belirli haklarınız bulunmaktadır; örneğin kişisel verileriniz hakkında bilgi alma ve onlara erişme hakkı, kişisel verilerinizi düzeltme hakkı, belirli işlemleri reddetme ya da kısıtlama hakkı, kişisel verilerinizi silme hakkı ve unutulma hakkı.

Bazı sitelerimiz (örneğin, kayıtlı bir hesabınızın bulundukları) size, hakkınızda tuttuğumuz kişisel verileri görme, bu bilgileri değiştirme ve düzeltme ile kendi kaydınızı devre dışı bırakma imkânı verirler.

Ayrıca bu haklardan faydalanmayı talep etmek üzere bizimle iletişime geçmek için aşağıdaki Bize Ulaşın bilgilerini kullanabilir ya da rockwellautomation.com etki alanındaki tüm sayfaların en üst kısmından erişilebilen Bize Ulaşın formunu kullanabilirsiniz

Bize Ulaşın

Kişisel verilerinizi ele alış biçimimizle ilgili bu Politika hakkında sorunuz varsa, lütfen 1201 South Second St., Milwaukee, WI 53204, ABD adresli ve +1 414-382-3574 telefon numaralı ya da De Kleetlaan 12A, B-1831 Belçika adresli ve +32 2 663 06 00 telefon numaralı Gizlilik Bürolarımızla iletişime geçin.

Bu Politika Üzerinde Yapılacak Değişiklikler

Bu Politika’yı zaman zaman güncelleyebileceğimizi ya da değiştirebileceğimizi unutmayınız. Böyle bir durumda, Politika’nın en altında bulunan son güncelleme tarihi bildirimini revize edeceğiz.  Yapılan değişikliklerin esasa etki edecek değişiklikler olması durumunda, ticari web sayfamızda daha göze çarpan bir bildirim yayımlayacağız. Bu sayfayı düzenli olarak gözden geçirmek, topladığımız bilgiler, onları nasıl kullandığımız ve eğer varsa, ne şartlar altında diğer taraflarla paylaştığımız konusunda sürekli bilgi sahibi olmanızı sağlar.

Bu Politika son olarak 24 Mayıs 2018 tarihinde güncellenmiştir.