Loading

Güven ve Güvenlik

Güvenlik Odaklı Olma ve Güven Oluşturma Taahhüdümüz

Güven ve Güvenlik

Güven ve güvenlik önemli kavramlardır. Şeffaf olmak istiyoruz. Güvenlik hem operasyonel kültürümüzün hem de ürün ve hizmet tekliflerimizin ayrılmaz bir parçasıdır. Aşağıda, Rockwell Automation'daki güvenlik anlayışının bazı temel bölümleri ve bu bölümlerle ilgili ek bilgiler sunulmuştur.


Güvenlik Yönetişimi ve Uygunluk

Gizlilik, dürüstlük, kullanılabilirlik ve güvenlik özelliklerinin emniyetli bir yapının en önemli unsurları olduğuna inanıyoruz. Bu güvenlik anlayışı, tüm iş operasyonlarının endüstri standardı bir güvenlik yönetişimi çerçevesine uygun hale getirilmesi yoluyla kuruluşumuzun genelinde yerleşik olarak uygulamaya sokulmuştur. Düzenli gerçekleştirilen çerçeve ile uyumluluk incelemesi; çevresel veya mevzuatla ilgili bir değişikliğe uyum sağlayabilmek için izleme, ölçme ve ayarlama yapmamıza olanak sağlar.


Gizlilik

Gizliliğin karmaşıklığını ve önemini anlıyoruz. Gizliliğinizin korunması ve kişisel bilgilerin gizliliği, ticari faaliyetlerimizde son derece önem verdiğimiz bir unsurdur. Kuruluşumuz, gizlilikle ilgili bilgileri gerektiği gibi başarılı bir şekilde ele almak ve korumak için dünya genelindeki düzenlemelerle uyumlu küresel politikalar ve prosedürler oluşturmuştur.


Ürün ve Hizmet Güvenliği

Endüstriyel kontrol sistemlerinin güvenliği, özellikle Operasyonel Teknolojinin geleneksel Bilgi Teknolojisi ortamlarıyla buluşması ve aralarında bir iletişimin kurulması nedeniyle önemlidir. Geliştirme aşamalarının başından sonuna kadar güvenlik göz önünde bulundurularak tasarlanmış çözümler sunmak amacıyla, endüstri sertifikalı ve güvenli bir yazılım geliştirmeye yönelik bir yaşam döngüsü prosesine sahibiz. Güvenlik için tasarım anlayışını, ürün güncellemelerini, ürün desteğini ve endüstriyel güvenlik çözümlerini bir arada sunarak, güvenli bir endüstriyel ortamın korunmasına yardımcı oluyoruz.