Loading

Ürün Çevresel Uygunluğu

Ürünlerimizin Geliştirilmesinde Çevresel Unsurların Yönetimi

Ürün Çevresel Uygunluğu

Rockwell Automation, çevreyi bilinçli şekilde kullanma misyonumuza bağlıdır. Elektrik ve elektronik ekipmanlarda belirli tehlikeli maddelerin kullanımının sınırlanması konusundaki bölgesel, ulusal ve yerel düzenlemelere tamamen uyuyoruz. Sizin uyum programlarınızı desteklemek amacıyla, sizin ve müşterilerinizin ihtiyaç duyabileceği belgelere kolay erişim sunmak için çalışıyoruz.


İhtiyaçlarınızı Karşılamak İçin Global Bir Yaklaşım

Rockwell Automation’da global çevre yönetimine yönelik en yüksek standartları uygulamayı taahhüt ediyoruz. Bu temel değer, tüm faaliyetlerimizin ayrılmaz bir parçasıdır ve özellikle ürünlerimizden tehlikeli maddeleri çıkartma konusundaki tasarım çalışmalarımıza kadar uzanmaktadır. Bunlara ek olarak, küresel çaptaki ürün çevre gereksinimlerini kendi ürünlerimize ve çözümlerimize ihtiyaç duyulan her yerde proaktif olarak dahil ediyoruz.


Tehlikeli Maddelerin Sınırlandırılması Direktifleri

Çeşitli elektrikli ve elektronik ekipmanların tasarımında altı tehlikeli maddenin kullanımını kısıtlar. E-atıkların toplanmasını ve geri dönüştürülmesini teşvik etmek amacıyla Atık Elektrikli ve Elektronik Cihazlar (AEEE) direktifine katkıda bulunur.

Avrupa Birliği RoHS-AEEE Uygunluğu Çin RoHS Uygunluğu Kore RoHS Uygunluğu Kaliforniya RoHS Uygunluğu

Kimyasal Politikalar

Kimyasal Maddelerin Tescili, Değerlendirilmesi, Yetkilendirilmesi ve Kısıtlanması

Kimyasal maddelerin kendi başlarına, karışımlarda veya ürünlerde tanımlanmasını ve kullanımını ve bunların insan sağlığı ve çevre üzerindeki potansiyel etkilerini ele alan Avrupa Birliği regülasyonu.

Kimyasal Uygunluk SVHC Bilgileri

AB Pil Direktifi

Avrupa Birliği kapsamında tehlikeli madde içeriğini düzenler ve pillerin ve birikimlerin toplanmasını ve geri dönüştürülmesini teşvik eder.

Pil Uygunluğu

Kısıtlanmış Maddeler

Rockwell Automation, ekran içeren bazı ürünlerde cıva (Hg) hariç olmak üzere, ürettiği ürünlerden şu kısıtlanmış maddeleri çıkarmıştır:

Cıva (Hg) Uygunluğu Dimetil Fumarat (DMF) Uygunluğu Poliklorlu Bifenil (PCB) Uygunluğu Asbest Uygunluğu

Ürün Sertifikaları

Ürün güvenliği ve uyumluluğu konusunda en yüksek standartları ortaya koymayı taahhüt ederiz. Sertifikalarımız ve beyannamelerimiz Bilgi Kütüphanesinde mevcuttur veya verilen bağlantıdan görüntülenebilir.

Ürün Sertifikalarımızı İnceleyin

Ürün Uyumu Kataloğu

Ürün çevre düzenlemelerine ve gereksinimlerine uyum, kurumsal ve sosyal sorumluluğumuzun ve hedeflerimizin temel bir unsurudur. Ürün Çevresel Uyum kataloğu arama aracımız, ürün uyumluluklarını bulmanıza yardımcı olabilir.

Çevresel Uyum Verileri İçin Bize Ulaşın
Bir Rockwell Automation danışmanı ile görüşmeye hazır mısınız?

Sunduğumuz endüstri uzmanlığı ile otomasyon yatırımınızı tasarlamaya, uygulamaya ve desteklemeye yardımcı oluyoruz.