Loading

Etik ve Uygunluk

Sorumlu İş Uygulamaları Taahhüdümüz

Etik ve Uygunluk

Rockwell Automation olarak etik, dürüstlük ve uygunluk alanındaki en yüksek standartlara bağlıyız. Dürüstlük kültürümüz küresel başarımızın altında yatan kilit unsurlardan biridir ve yüzyıldan uzun bir süredir iş dünyasında saygın bir lider olarak kabul görmemizin en önemli nedenlerinden biridir. Sayısız defa Dünyanın En Etik Şirketlerinden biri olarak seçilmemizin bir başka nedeni de budur.


Yüksek Etik Standartlara Bağlılık

Ortaklarınızdan ve tedarikçilerinizden yüksek etik standartlara uymalarını bekliyorsunuz. Dürüstlüğü, adaleti, kaliteyi ve çözüm oluşturabilme yeteneğini kılavuz ilkeler olarak benimsiyor ve bütünlüğü her ticari işlemde olması gereken temel bir değer olarak görüyoruz.

Sorumlu iş uygulamalarına olan bağlılığımız mutlaktır. Çalışanlarımız, yetkililerimiz ve yöneticilerimiz; müşteriler, ortaklar, paydaşlar ve hükümetler ile yürüttükleri tüm etkileşimlerde dürüstlük ilkesine bağlı şekilde hareket ederler. Kapsamlı etik programımızın gerekliliklerine uyarlar. Davranış Kurallarımız, çalışmalarımız sırasında uymamız gereken kuralları tanımlar ve tüm kararlarımız ve eylemlerimiz için bir çerçeve kılavuz niteliği taşır.


Çalışanlar

Tüm çalışanlarımıza ve Rockwell Automation için veya Rockwell Automation adına iş yapan herkese saygı ve haysiyetle davranılır. Ayrımcılığa ve tacize tolerans göstermeyen bir politikayı benimseriz ve iş yerinde şiddet uygulama ve silah bulundurma durumlarına kesinlikle toleransımız yoktur.


Yolsuzlukla Mücadele

Her türlü yolsuzluğa karşıyız. Ticari faaliyetlerimizde ve bizi destekleyen ve temsil eden kişi ve kurumların faaliyetlerinde mevzuata uygun hareket edildiğini titizlikle takip ederiz.


Sosyal Sorumluluk ve Sürdürülebilirlik

Sosyal sorumluluk ve sürdürülebilirlik konuları şirketimizin ve çalışanlarımızın uzun vadeli başarısı ve aynı zamanda gezegenimiz için önemli faktörlerdir.


Ticaret

Rockwell Automation için veya Rockwell Automation adına ürün, parça, malzeme, yazılım ve teknolojinin ithalatı veya ihracatı işlemlerinde, yürürlükteki tüm kural ve regülasyonlara uyarız.


PartnerNetwork Davranış Kuralları

Bir Rockwell Automation PartnerNetwork™ üyesi olan Rockwell Automation; etik standartlara olan bağlılığı çerçevesinde, şirketinizin yürürlükteki yasalara uymasını, etik standartlarımıza ve bu PartnerNetwork Davranış Kurallarına uygun davranmasını bekler. Bu kurallara uyulduğunda, son müşterilerimizin istediği ve beklediği değeri kendilerine sunmak için tavizsiz bir dürüstlük çerçevesinde hep birlikte çalışacağız.

Soru Sorun veya Etik Bir Kaygınızı Bildirin

Sorularınız varsa veya etik kurallara ve mevzuata uygunluk konuları ile ilgili somut bir endişenizi bildirmek istiyorsanız bizimle iletişime geçin.