Loading

Kapsayıcılık ve Çeşitlilik Kültürü

Çalışanlarımız En Değerli Varlığımızdır. İnsan Olanaklarının Ötesine Geçiyoruz.

Kapsayıcılık ve Çeşitlilik Kültürü

Çeşitli ve kapsayıcı kültürümüz bir yandan inovasyon ve ekip çalışmasından tam olarak yararlanmamızı sağlarken, diğer yandan çalışanlarımıza, müşterilerimize ve paydaşlarımıza karşı taahhütlerimizi yerine getirmemize olanak tanıyor.


Çalışanlarımızın Anlık Görüntüsü

Çalışanlarımız tüm faaliyetlerimizin temelini oluştururlar ve tüm çalışanlarımızın ellerinden gelenin en iyisini yapabilecekleri ve bunu yapmak isteyecekleri bir ortam yaratmak başarımız için hayati önem taşır. Küresel cinsiyet ve ABD'deki ırk ve etnik köken özellikleri bakımından, çalışan demografimizle elde ettiğimiz kazanımlarımızı artırmaya devam ediyoruz.


Takdirler

İtibarımız ve diğerlerinden farklı olan şirket kültürümüz, en yetenekleri çalışanları kendimize çekmemizi ve elimizde tutmamızı sağlıyor. Dünya standartlarında, kapsayıcı ve yenilikçi kültürümüz ile tanınıyoruz.


Topluluk

Çeşitliliğe sahip olan vasıflı bir iş gücü oluşturmamızı sağlayan organizasyonları ve fırsatları destekliyoruz. STEM eğitimine özel önem vererek ve sosyal, ekonomik ve eğitimsel engelleri kaldırarak, yaşadığımız ve çalıştığımız toplulukları genişletiyoruz.


Kariyer

Kapsayıcı kültürümüz inovasyon gücümüzü artırıyor, ilerlemeyi teşvik ediyor ve herkesin işini en iyi şekilde yapabileceği ve yapmak isteyeceği bir ortam yaratıyor. Çeşitliliğin bir işe alma stratejisinden çok daha fazlası olduğunu, bunun ticari açıdan bir zorunluluk olduğunu biliyoruz. Çeşitliliğe önem veren işe alma yaklaşımımızı bilinçli şekilde uyguluyoruz; çünkü geleceğin yetenekli çalışanlarına kendi kültürümüzü tümüyle yansıtmaya ve bizden neler bekleyebilecekleri konusunda emin olmalarını sağlamaya kararlıyız.


Tedarikçi Çeşitliliği

Çeşitliliğin mevcut olduğu bir tedarikçi portföyü; tedarikçilerimizle daha iyi ilişkilere sahip olmamızı, daha iyi fiyatlar almamızı ve mümkün olan en geniş deneyim ve uzmanlık yelpazesine sahip olmamızı sağlar. Bu sadece müşterilerimizin en zor sorunlarını çözmemize yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda içinde yaşadığımız, bir şeyler öğrendiğimiz, yönettiğimiz ve hizmet ettiğimiz toplulukların ekonomik büyümesine katkı sağlamamıza da yardımcı olur.


Kapsayıcı Kültür

Tüm etkileşimlerimizde farklılıkların ve grup dinamiklerinin etkisi ve değeri konusunda farkındalık yaratarak; proseslerimizde, prosedürlerimizde ve günlük etkileşimlerimizde var olabilecek engelleri anlayıp ortadan kaldırarak; ve kapsayıcı uygulamalar kültürümüzü paylaşma çerçevesinde kanallar, müşteriler, çalışanlar, topluluklar ve diğer paydaşlarla ortaklık kurup bunları güçlendirme yoluyla farklılaşma yaratarak kapsayıcı bir kültür oluşturuyoruz.

Vizyonumuz ve Stratejimiz

Çeşitli ve kapsayıcı kültürümüz bir yandan inovasyon ve ekip çalışmasından tam olarak yararlanmamızı sağlarken, diğer yandan çalışanlarımıza, müşterilerimize ve paydaşlarımıza karşı taahhütlerimizi yerine getirmemize olanak tanıyor.

Cesur Sohbetler

Bizi farklı kılan temel özelliklerimizden biri de, iş yerinde çeşitlilik ve kapsayıcılık konusunda cesur sohbetleri teşvik eden şirket kültürümüzdür. Amaç, kapsayıcı bir çalışma ortamı oluşturulmasının önüne geçebilecek sorunların anlaşılmasını sağlayarak, iş yerinde daha güçlü ortak çalışmaların yürütülmesini sağlamaktır.

Kapsayıcılık Eğitimi

Farkındalığa sahip olma ve öğrenme, kapsayıcılık kültürümüzün ayrılmaz birer parçasıdır. Farklılıkların, grup dinamiklerinin ve bu ayrıcalığa sahip olmanın ne kadar etkili ve değerli olduğu konusundaki farkındalığı artırmaya odaklanıyoruz. Kapsayıcılığın öğrenilmesi için sunduğumuz teklifler çeşitli aktivitelerden oluşur: Deneyimsel öğrenme laboratuvarları ve toplantıları, küresel çapta bilinçsiz önyargı eğitimi, kapsayıcılık ile ilgili atölye çalışmaları ve liderlik eğitimi.

Çalışan Kaynak Grupları

13 farklı Çalışan Kaynak Grubumuz (ERG'ler - Employee Resource Group); bireysel ilişkiler kurma, kişisel ve profesyonel olarak kendilerini geliştirme konusunda çalışanlarımızı cesaretlendirerek şirketimizin başarısına katkıda bulunmalarını sağlayacak çok çeşitli etkinliklerin olduğu ilgi çekici bir ortam geliştirir.

Kapsayıcılık Değişim Ekipleri

Yöneticiler tarafından teşvik edilen ve desteklenen küresel çaptaki ticari Kapsayıcılık Değişim Ekiplerimiz, iş yerinde kapsayıcılığın önündeki engellerle başa çıkmak üzere görevlendirilmiştir. Farkındalığı artırmak ve programları yerel olarak uygulamak için Kapsayıcılık Kültürü Uzmanlık Merkezimiz ile yakın işbirliği içinde çalışarak, kapsayıcılık ve çeşitlilik çalışmalarımızın organizasyonun her tarafında yerleşik olarak yürütülmelerini sağlar.

Sürdürülebilir Kültürel Değişim

Değişim, liderlerin ölçülebilir sonuçlara bağlı kaldığı ve ekiplerini hesap verebilir yapıda tuttuğu en tepe seviyeden başlamalıdır. 2017 yılında Catalyst Ödülü'nü almamızın ardından Başkan ve CEO Blake Moret, iş yerinde çeşitliliğin ve kapsayıcılığın ilerletilmesi konusundaki taahhüdümüzün bir göstergesi olarak iki güvence metni imzalamıştır.

Bu programlar aracılığıyla liderlerimiz farklı geçmişlerin, bakış açılarının ve deneyimlerin memnuniyetle karşılandığı, saygı duyulduğu ve değer verildiği bir iş yeri geliştirirler.


Kapsayıcılık ve Çeşitlilik Hakkında Cesur Sohbetler

Rockwell Automation'da, kapsayıcılık yoluyla herkesin işini en iyi şekilde yapabileceği bir ortam yarattığımızı biliyoruz ve çalışanlarımızı da işin içine katarak çalışan performansımızı ve kârlılığımızı optimize ediyor ve müşteri sadakatini artırıyoruz. 10 benzersiz oturumdan oluşan Kapsayıcılık ve Çeşitlilik Hakkında Cesur Sohbetler video serimizde farklı düşünce liderleri kültürün, topluluklarla etkileşimin, tedarikçi çeşitliliğinin ve yeteneklere odaklanmanın işletmenizi nasıl etkileyebileceğine ilişkin görüşlerini paylaşıyorlar.


Irkçılık Karşıtı Kaynaklar

Rockwell Automation olarak biz siyahi toplulukları ve ten rengi ne olursa olsun tüm insanları önemsiyoruz ve onların yanında duruyoruz. Irkçılığı ve her türlü ayrımcılığı kınıyoruz ve topluluklarımızda yeri olmadığına inanıyoruz. Değişim her birimizle başlar, en başta da dinlemek ve öğrenmek gelir.