Loading

Sürdürülebilir Şirket

İçeride ve Dışarıda Sorumlu Bir Şirket Olmaktan Gurur Duyuyoruz

Sürdürülebilir Şirket

Çalışanların her gün oldukları gibi davranabilecekleri ve kendilerini rahat hissedecekleri bir iş ortamına gelmelerini sağlamayı amaçlayan bir kültüre bağlıyız. Etik değerlere ve dürüstlüğe olan bağlılığımız rekabet avantajlarımızdan biridir ve müşterilerimiz, iş ortaklarımız, paydaşlarımız ve çalışanlarımız için farklı bir yerde olmamızı sağlar. İtibarımız, en yetenekli çalışanları işe almamıza ve Rockwell Automation'ı evi gibi gören harika çalışanları elimizde tutmamıza yardımcı olmaktadır.


Çevresel Performans

İster Dünya Günü'nü kutluyor, ister şirket içinde düzenli mevzuata uygunluk denetimlerinden birini yapıyor olalım, enerji ve su kullanımını ve atıkları azaltmaya ve tüm tesislerimizde çevre standartlarını karşılamaya yönelik koruma çalışmalarına odaklanıyoruz. Ayrıca ürünlerimizin üretildiği tüm ülkelerde, ürünlerin çevresel uygunluk gerekliliklerini de karşılıyoruz.

İşimizin her alanındaki faaliyetlerimizi maksimum verimlilikle yürütmeye çalışıyoruz. Sera gazı emisyonlarını ölçmek, yönetmek, azaltmak ve raporlamak için çaba sarf etmenin işimiz ve paydaşlarımız için ne kadar önemli olduğunun uzun zamandır bilincindeyiz. Odak noktamız her zaman, talebi ve emisyonları azaltmak amacıyla enerji, su ve atık alanlarında kaynak verimliliğini en üst düzeye çıkarmaya yönelik programlara ve girişimlere yatırım yapmak olmuştur.

Normalleştirilmiş Emisyon Trendi

Etik ve Dürüstlük

Etik ve dürüstlük kültürümüz başarımızın temelidir ve bir asırdan uzun süredir iş dünyasında saygın bir lider olarak kabul görmemizin en önemli nedenlerinden biridir. İşte bu nedenle, her yıl yaklaşık 23.000 çalışanımız ve tabii ki yüklenicilerimiz şirketimizin Yıllık Etik Eğitimini tamamlarlar.

2019 sonuçlarımız, dürüstlük konusundaki yüksek standartlarımızı ve eğitimimizin ne kadar etkili olduğunu kuvvetli bir şekilde doğrulamıştır.

Yıllık Etik Anketi Sonuçları

  • %87: Etik olmayan davranışlarla ilgili bir kaygımı dile getirdiğimde şirketin konuyu ayrıntılarıyla araştıracağına inanıyorum
  • %86: Şirkette etik olmayan davranışlar sergileyen veya suistimallerde bulunan kişilere disiplin cezaları verildiğine inanıyorum
  • %91: Yöneticimin etik ve dürüst olduğuna inanıyorum
  • %89: Departmanımdaki yönetimin, Davranış Kurallarımıza ve yasalara uygun hareket eden bir organizasyon oluşturmak için doğru tavrı sergilediğine inanıyorum
  • %84: Etik olmayan davranışlar ile ilgili kuralların ve disiplin cezalarının kıdem ve unvan ne olursa olsun, başka bir nedene bakılmaksızın tüm çalışanlar için aynı şekilde uygulandığına inanıyorum

Kapsayıcı Kültür

Tüm dünyada kapsayıcılığı kimliğimizin özü olarak görüyoruz. Tüm çalışanlarımızın en yüksek performansı sergilediği bir ortam yaratmak başarımızın temelini oluşturuyor.

Bu çalışmaların bir uzantısı da, aralarında Latin Amerika Profesyonel Kadınlar Konseyi'nin (PWC) de bulunduğu Çalışan Kaynak Gruplarımızdır. Latin Amerika'daki bu PWC; haftalık yayınlar, kariyer gelişimine yönelik konuşmalar ve Latin Amerikalı kadınların şirket içindeki önemli katkılarını vurgulayan "Dream Crazier" videosu gibi çalışmalarla kadınların karşılaştıkları zorlukları ele almayı, kadınlara başarılı olabilecekleri koşullar oluşturmayı, kadınların başarılarını takdir etmeyi ve kadınlar için eşit fırsatlar yaratmayı hedefliyor.

Bir Rockwell Automation danışmanı ile görüşmeye hazır mısınız?

Sunduğumuz endüstri uzmanlığı ile otomasyon yatırımınızı tasarlamaya, uygulamaya ve desteklemeye yardımcı oluyoruz.