Loading

Dürüstlük ve Sürdürülebilirlik

En Yüksek Etik ve Dürüstlük Standartlarıyla İş Yapma

Sorumlu iş uygulamalarına tereddütsüz bir şekilde bağlıyız. Rockwell Automation’da, müşterilerimiz, tedarikçilerimiz ve çalışanlarımızla kurduğumuz etkileşimlerde dürüstlük ilkesine uyuyor ve uyulmasını talep ediyoruz. Bu bağlamda dünya genelindeki çevresel etkimizi yönetiyor ve her gün tüm işlerimizi doğruluk ilkesine uygun şekilde yürütmeye özen gösteriyoruz.


Küresel Temel Politika İlkeleri

Sosyal Sorumluluk ve Sürdürülebilirlik

Sosyal sorumluluğu ve sürdürülebilirliği şirket misyonumuzun bir parçası olarak kabul ediyoruz. Bu alanların şirketimizin uzun vadedeki başarısı açısından en önemli faktörler arasında yer aldığının farkındayız.

Temel politika ilkelerimiz aşağıdakileri içerir:

  • Tüm çalışanlarımızın haysiyet ve kişiliğine saygı duyuyoruz. Şirket politikalarımız ve uygulamalarımız çalışanların insan haklarını destekleyecek şekilde tasarlanmıştır
  • İş fırsatı eşitliğini savunuyoruz, her türlü yasa dışı ayrımcılığı ve çalışan ayrımcılığını reddediyoruz ve tüm çalışanlara adil ve saygın bir şekilde davranmaya özen gösteriyoruz
  • Çalışanlarımız ve müşterilerimiz için en yüksek sağlık ve güvenlik standartlarını uygulamayı taahhüt ederiz
  • Kaynakların korunması ve kirliliğin önlenmesi dahil olmak üzere çevre performansımızı sürekli olarak geliştirmeye gayret ediyoruz
  • İçinde yaşadığımız ve çalıştığımız topluluklar üzerinde pozitif etki yaratmayı taahhüt ederiz
  • Çalışanlarımızın ve tedarikçilerimizin karar ve eylemlerine yön veren ilke ve yasalara dayalı Davranış Kurallarına bağlı olarak hareket ediyoruz

Sorumlu İş Uygulamaları Taahhüdümüz

Kurumsal Sorumluluk Raporu

Kurumsal Sorumluluk Raporumuz tüm dünya genelinde akıllı, güvenilir ve sürdürülebilir üretimi desteklemeye yönelik çalışmalarımızı vurgulamaktadır.

Kültür ve Kapsayıcılık

Çeşitli ve kapsayıcı kültürümüz bir yandan inovasyon ve ekip çalışmasından tam olarak yararlanmamızı sağlarken, diğer yandan çalışanlarımıza, müşterilerimize ve paydaşlarımıza karşı taahhütlerimizi yerine getirmemize olanak tanıyor.

Çevre, Sağlık ve Güvenlik

Misyonumuz dünyayı daha üretken ve sürdürülebilir bir yer haline getirmektir. Çevre yönetiminde ve çalışan güvenliğinde en yüksek standartları uygulamayı taahhüt ederiz.

Etik ve Uygunluk

En yüksek etik, dürüstlük ve uygunluk standartlarına bağlıyız. Dürüstlük kültürümüz küresel başarımızın altında yatan ana kaidelerden biridir.

Küresel Tedarik Zinciri ve Kaynak Kullanımı

Küresel kaynak kullanımı ve tedarik zincirimiz agresif üretkenlik, teslimat, kalite performansı ve risk azaltma taahhüdü verir.

Ürün Çevresel Uygunluğu

Çevresel yönetim misyonumuzu elde etmeyi taahhüt ediyoruz.

Kalite Yönetim Sistemleri

Tüm ürün ve hizmetlerimizde kalite ve uygunluğu güvence altına almayı taahhüt ediyoruz.

Güven ve Güvenlik

Güvenlik hem operasyonel kültürümüzün hem de ürün ve hizmet tekliflerimizin ayrılmaz bir parçasıdır.


Bağımsız Gözetmen Programı

Yüksek Standartlarda Yasalara Uygun ve Etik Davranış

İşlerin yüksek standartlara uygun olarak yürütülmesi işimiz için her yönden büyük öneme sahiptir. Davranış Kurallarımız, çalışmalarımız sırasında uymamız gereken kuralları tanımlar ve tüm kararlarımız ve eylemlerimiz için bir çerçeve kılavuz niteliği taşır. Standartlarımız hakkında açıklayıcı bilgi edinmek veya ihlalleri bildirmek için Bağımsız Gözetmenimiz ile iletişime geçin.

Bir Rockwell Automation danışmanı ile görüşmeye hazır mısınız?

Sunduğumuz endüstri uzmanlığı ile otomasyon yatırımınızı tasarlamaya, uygulamaya ve desteklemeye yardımcı oluyoruz.