Loading

Temel Ürün Parti Yönetimi

Kontrol Cihazına Dayalı Toplu İş Kontrolü

Main Image

Kontrol cihazına dayalı sıralama çözümlerinin kullanımına yönelik yazılımlar sağlıyoruz. Bu ürün parti yönetimi çözümleri, prosese daha yakın güç yetenekleri ekler ve yeni kızaklar, ağ dışı sistemler ve tek üniteli kontroller için yeni olanaklar sağlar.


Entegrasyon Süresini Kısaltın

Ürün Parti Yönetimi SequenceManager Yazılımı

SequenceManager™ yazılımı, tek ünite veya birden fazla bağımsız ünite barındıran operasyonlar için uygun olan, kontrol cihazına dayalı ürün parti yönetimi sağlar. Bu yazılım, bir kontrol cihazının içindeki programları yönlendirerek zorlu uygulamalarda kullanılmak üzere düzenli bir sıralamaya getirir.

Avantajları

  • Prosese yakın olan, hızlı dağıtımlı toplu iş yanıt süresi oluşturur
  • Karmaşık kızak yapılarını tesis sitemlerine entegre etme maliyetini azaltır
  • Altyapı maliyetini ve yazılım karmaşıklığını azaltır

Ölçeklenebilir Kontrol Cihazına Dayalı Toplu İş

Logix Batch and Sequence Manager

Logix Batch and Sequence Manager (LBSM), tek ünite veya birden fazla bağımsız ünite barındıran operasyonlara uygun olan, kolayca benimsenebilen ve kontrol cihazına dayalı yapıda olan bir ürün parti yönetimi sistemidir.

Avantajları

  • Yoğun mühendislik gerektiren özel kodlu sıralı işlem yönetimine olan ihtiyacı ortadan kaldırır
  • Kızak bazlı toplu işlem ekipmanları için teslimat süresini kısaltır
  • Başlatma ve proses ilişkili hata ayıklama süresini kısaltır
  • Daha üst seviye toplu iş yönetimi yazılım sistemleriyle entegre olur

Şimdi Başlayın

Tasarım ve Uygulama Araçları

Toplu Uygulama Araç Seti; belgelerden, ekipman aşamalarından, destek rutinlerinden ve bunlarla bağlantılı İnsan Makine Arayüzü bileşenlerinden oluşan bir koleksiyondur. Integrated Architecture veya PlantPAx® dağıtılmış kontrol sistemi kullanılarak toplu iş çözümünün geliştirilmesinde size destek verebilir. Araç seti, toplu iş projesi için başlangıç noktası olarak hizmet verir ve kendi özel ihtiyaçlarınıza veya felsefenize uygun bir şekilde değiştirilebilecek seçilmiş ve özel bir toplu iş kontrolü felsefesini benimser.

Toplu Uygulama Araç Setini İndirin
Bir Rockwell Automation danışmanı ile görüşmeye hazır mısınız?

Sunduğumuz endüstri uzmanlığı ile otomasyon yatırımınızı tasarlamaya, uygulamaya ve desteklemeye yardımcı oluyoruz.