Loading

Endüstriyel Siber Güvenlik

Tesisten İşletmeye Güvenlik Çözümleri

Main Image

Yalnızca ağ güvenliğinden ibaret olmayan kapsamlı bir yaklaşımla endüstriyel güvenlik ve çözümler sunuyoruz. Karmaşık otomasyon çözümlerinizin bütünlüğünü ve kullanılabilirliğini koruyoruz. Endüstriyel güvenlik çözümlerimiz, operasyonlarda ICS güvenliğini etkili bir şekilde değerlendirmenize, uygulamanıza ve korumanıza yardımcı olacaktır. Kurumsal bağlantıdan yararlanan dönüşümsel teknolojileri hayata geçiriyoruz. Sürekli olarak değişen güvenlik altyapılarının neden olduğu artan riskleri yönetmenize yardımcı olacak bir ortağa ihtiyacınız vardır. Bunu etkili bir şekilde yapabilmek için güvenebileceğiniz ve şeffaf bir yaklaşımı benimseyen bir ortağa ihtiyacınız vardır.



Daha Güvenli bir Endüstriyel Kontrol Sistemi Oluşturun

Tehditleri Kapsamlı bir Güvenlik Yaklaşımıyla Yönetin

Tümüyle ağ bağlantılı bir yapıya sahip olan işletmeler, endüstriyel güvenlik için kapsamlı bir yaklaşıma ihtiyaç duyar. Bu yaklaşım; çalışanları, prosesleri ve teknoloji ilişkili riskleri ele alan politikalar ile prosedürler içerir. Karmaşık ve birbirine bağlı yapıda olan bir sistemin zorlukları da vardır. Olası riskleri anlamak ve endüstriyel otomasyon kontrol sistemlerinize yönelik güvenlik özelliklerini hayata geçirmeye başlamak kritik bir öneme sahiptir.

Endüstriyel varlıklar için, hem dahili hem harici güvenlik tehditlerinin ele alındığı derinlemesine savunmayı benimseyen bir güvenlik yaklaşımına ihtiyaç vardır. Derinlemesine savunmayı benimseyen güvenlik mimarisi, tek bir noktadan korunan sistemlerin alt edilebileceği ilkesini temel alır. Bu yaklaşım; savunma için fiziksel, elektronik ve yöntemsel katmanlar kullanır ve farklı risk türlerini ele alan kontroller uygular.

Olası tehditleri yönetmenize ve ihtiyaçlarınızı karşılayan daha güvenli bir endüstriyel kontrol sistemi oluşturmanıza yardımcı olabiliriz. Kontrol sistemlerinde endüstriyel güvenlik ihtiyaçlarını karşılamak, riskleri azaltmak ve çalışma süresini uzatmak için benzersiz olanaklara ve uzmanlığa sahibiz.


Standartlar ve Araştırma Etkileşimi

İş Birliği Sayesinde Sürekli Geliştirme

Endüstriyel ortamlara yönelik daha güvenli ve sağlam ürünler geliştirmek için iş ortaklarımızla ve araştırma kuruluşlarıyla iş birliği yapıyoruz. Ürünlerimizin bu gereksinimleri karşıladığından emin olmak amacıyla Güvenlik Geliştirme Yaşam Döngüsü ISA/IEC 62443-4-1 uyarınca sertifikalanmıştır. Topluluğun tamamıyla iletişim kurmak ve hassasiyetler belirlendikçe onları haberdar etmek için ICS-CERT gibi ulusal müdahale kuruluşlarıyla çalışıyoruz.

CS Yönetimi Sertifikasını İnceleyin (ISA/IEC 62443)

Güvenlik Seviyenizi Değerlendirin
Güvenlik Tehditlerini ve Bunları Nasıl Azaltacağınızı Anlayın

Risklere karşı sahip olduğunuz güncel endüstriyel güvenlik seviyenizi diğerleriyle karşılaştırmak için bu Güvenlik Değerlendirme Aracını kullanın. Kendinizi sektörlerinizdeki diğer kuruluşlarla karşılaştırabilir ve olası güvenlik risklerini azaltmak için kullanılabilecek yöntemleri belirlemeye başlayabilirsiniz.

Güvenlik Riskinizi Değerlendirin

Güvenilir ve Şeffaf

Ürün Güvenliğini İyileştirme ve Riskleri Yönetmek İçin Müşterilerle Ortaklık Kurma

Ürünlerimizin ve müşterilerimizin güvenliğini ciddiye alıyoruz. Ürün güvenlik açıkları bildirildiğinde, Rockwell Automation Ürün Güvenliği Olay Müdahale Ekibi (RA PSIRT) tarafından güvenlik açığı yönetimi süreci başlatılır. Bu süreç Güvenlik Açıklarını Düzeltilmesi ve İfşası ile ilgili olarak yürürlükte olan IEC 29147 ve 30111 ile uyumludur. RA PSIRT, sorumlu ifşa uygulamalarına verdiği güçlü desteğin bir parçası olarak, doğrulanmış güvenlik açığı raporlarını belirlemek ve çözmek için harici araştırma kuruluşlarıyla aktif şekilde birlikte çalışır. Açıkları azaltıcı etkisi olan eylemlerin kullanıma sunulmasıyla birlikte, bir güvenlik danışma belgesinin yayımlanması ile ilgili çalışmaları geliştirir ve koordine eder. Bu danışma belgesinde, daha geniş bir endüstriyel toplulukla iletişim kurmamıza ve onları bilgilendirmemize yardımcı olan araştırma kuruluşu ve/veya ulusal müdahale kuruluşlarını (ICS-CERT gibi) yer alır.

Güvenilir ve Şeffaf modelimiz, endüstriyel alandaki güvenlik farkındalığını artırmaya çalışır. Müşterileri, güvenlik yapılarını iyileştirmek için atacakları adımlar hakkında bilinçli kararlar almaya teşvik eder.

Ürün Sağlayıcısı TÜV Rheinland ISA/IEC 62443-4-1 Sertifikası

Siber Güvenlik Yönetimi Sertifikası (ISA/IEC 62443-4-1), tasarım proseslerimize yönelik Güvenlik Geliştirme Yaşam Döngüsünün uygulanması yoluyla güvenli ürün geliştirme gereksinimlerini güçlendirir.

ISA/IEC 62443-4-1 Sertifikasını İnceleyin

ControlLogix 5580 Ürün Ailesi TÜV Rheinland ISA/IEC 62443-4-2 Sertifikası

Yeni geliştirilen Allen-Bradley ControlLogix 5580 kontrol cihazı, günümüzün en sağlam kontrol sistemi güvenliği standardı olan TÜV Rheinland ISA/IEC 62443-4-2 ile uyumlu olduğu onaylanan dünyadaki ilk kontrol cihazıdır. Standart, endüstriyel otomasyon ve kontrol sistemi bileşenlerine yönelik teknik güvenlik gereksinimlerini tanımlar.

ISA/IEC 62443-4-2 Sertifikasını İnceleyin

Sistem Entegratörü TÜV Rheinland ISA/IEC 62443-2-4 Sertifikası

Rockwell Automation, otomasyon çözümlerinin entegrasyonu, tasarımı ve konuşlandırılması ile ilgili hizmetler sunan bir hizmet sağlayıcı olarak sertifika (ISA/IEC 62443-2-4) almıştır. Standart, endüstriyel otomasyon ve kontrol hizmeti sağlayıcılarına yönelik güvenlik gereksinimlerini tanımlar.

ISA/IEC 62443-2-4 Sertifikasını İnceleyin

Güvenlikle İlgili Endişeleriniz Mi Var?

Daha büyük sistemlerde kullanılan Rockwell Automation ürünleriyle ilgili endişelerinizi gidermek veya sorunlarınızı bildirmek için secure@ra.rockwell.com adresinden bize başvurun. PGP Ortak Anahtar Bloğumuzu kullanarak bizimle güvenli bir şekilde iletişim kurun.

Bir Rockwell Automation danışmanı ile görüşmeye hazır mısınız?

Sunduğumuz endüstri uzmanlığı ile otomasyon yatırımınızı tasarlamaya, uygulamaya ve desteklemeye yardımcı oluyoruz.

Sizin İçin Önerdiklerimiz