Loading

Makine Güvenliği

Güvenlik Otomasyonunda Dünya Lideri

Makine Güvenliği

Üretkenliği ve iş performansını gerçekten artıran bir makine güvenliği hayal edin. Makine güvenliği ile ilgili bütüncül bir yaklaşım benimseyen şirketler, önemli ölçüde daha yüksek genel ekipman verimliliği elde eder. Bu şirketlerde, ortalama düzeyde performans sergileyenlere kıyasla planlanmamış duruş süreleri daha azdır ve yaralanma oranları yarıdan düşüktür. Nasıl olduğunu öğrenin.


Güvenliği ve Üretkenliği Optimize Edin

Üretkenliği Artıran Alternatif Önlemler ve Teknolojiler

Küresel güvenlik standartlarında ve teknolojilerinde görülen gelişmelerle birlikte üretim güvenliği, üretkenliğin optimize edilmesini sağlayan güçlü bir araç haline gelmiştir. Modern güvenlik teknolojilerinin, çalışan güvenliğinin korunmasına, programlama ve başlatma işlemlerinin basitleştirilmesine nasıl yardımcı olduğunu inceleyin. Bu teknolojiler, planlanmayan duruş süresi ile ortalama tamir süresinin (MTTR) azalmasını sağlar ve kilitleme/etiketleme prosedürlerinin basitleştirilmesine yardımcı olur.

Güvenlik ve Üretkenlik Hakkında Bilgi Edinin

Geliştirme Süresini Kısaltın ve Uygunluğu Artırın

Güvenlik standartlarında ve geliştirme araçlarımızda açıklanan Güvenlik Yaşam Döngüsü metodolojisi sayesinde, geliştirme süresi önemli ölçüde kısaltılabilir ve uygunluk artırılabilir.

Bir dizi aracın size aşağıdakiler konusunda nasıl yardımcı olabileceğini inceleyin:

  • Geliştirme sürecini basitleştirme
  • Yatırım getirisini belirleme
  • Güvenlik sistemlerini ve güvenlik fonksiyonlarını değerlendirme ve tasarlama
  • Uygun güvenlik cihazlarını seçme
  • Sisteminizin küresel güvenlik standartlarını karşılamasını sağlama

Makine Güvenliği Prensipleri Kılavuzu

Makine güvenliğinin prensiplerine, güvenlik uygulaması ile ilgili standartlara ve yöntemlere ilişkin rehberlik sunarız. Makine Güvenlik Kılavuzumuz, ISO 13849-1 hakkında daha fazla bilgi içerir ve Performans Seviyesi hesaplamaları ile uygulama örnekleri sunar. Bu şirketlerde, ortalama düzeyde performans sergileyenlere kıyasla planlanmamış duruş sürelerinin nasıl daha az ve yaralanma oranlarının nasıl yarıdan düşük olduğunu öğrenin.


Makine Güvenliği Yönetmeliği ve Standartları

İş yeri kazalarının, yaralanmaların ve hastalıkların önüne geçilmesine yardımcı olma konusunda güvenlik yönetmeliğinin önemi büyüktür. Bu yönetmelikte, bu standartların ihlal edilmesi halinde doğacak sonuçlar ayrıntılarıyla açıklanmıştır. Bu regülasyonlar, iş yerindeki çalışanların güvenliğini ve refahını sağlamaya yardımcı olmak amacıyla işverenlerin, çalışanların ve amirlerin üstlendikleri sorumlulukların ana hatlarını belirler.


Dünya Standartlarında Güvenlik

Riski Azaltın ve Üretkenliği Artırın

Küresel güvenlik standartlarında ve teknolojilerinde görülen gelişmelerle birlikte üretim güvenliği, üretkenliğin optimize edilmesini sağlayan güçlü bir araç haline gelmiştir. Endüstriyel güvenlik standartlarının ve teknolojilerinin uygulanması, risk yönetiminin iyileştirilmesine ve yaralanmaların azaltılmasına yardımcı olabilir. Bu standartlar ile teknolojiler; üretim verimliliğini, üretkenliği ve çalışanlarınızın ve müşterilerinizin moralini de önemli ölçüde iyileştirir.

Güvenlik Sistemi Entegratörü Programımız Hakkında Bilgi Edinin
Bir Rockwell Automation danışmanı ile görüşmeye hazır mısınız?

Sunduğumuz endüstri uzmanlığı sayesinde otomasyon yatırımınızı tasarlamaya, uygulamaya ve desteklemeye yardımcı oluyoruz.