Loading

Çevre Çözümleri

Endüstriyel Çevresel Etkiyi Azaltan Otomasyon ve Kontrol Çözümleri

Main Image

Çözümlerimiz, üreticilerin çevredeki atıkları geri dönüşüme tabi tutma ve azaltma fırsatlarını yönetmelerine, daha az hammadde kullanmalarına ve gerçek zamanlı olarak çevresel uygunluğu yönetmelerine yardımcı olur.


İşlerinizde Başarılı Olmanızı Teşvik Eder

Emisyonları ve Atıkları Azaltın. Ölçün ve Rapor Edin. Performansı Artırın.

Üretim tesislerinden hayati verileri toplayıp analiz ederek varlık kullanılabilirliğinizi, kullanımınızı ve verimliliğinizi artırmanıza yardım edebiliriz. Bu, daha fazla üretim süresi ve daha az çevresel etki anlamına gelir.

Hammadde İsrafını En Aza İndirin

Öngörmeli model yazılımları içeren gelişmiş proses kontrol çözümlerimiz, hammadde kullanımını ve israfı azaltarak sürdürülebilir üretim sağlar.

Emisyon İzleme ve Raporlama Sistemleri

Gerçek ve tahmini hava ve atık su emisyonlarının doğrulanması ve veri toplama için otomatik, gerçek zamanlı bir yaklaşım sunarız. Bu yaklaşım; yerel, bölgesel, ulusal veya uluslararası düzenleyici kurumlarla etkin bir şekilde uyum sağlanmasına yardımcı olur. Bu izleme ve raporlama sistemleri, emisyon ticareti kararlarının son derece emin bir şekilde verilmesini sağlar.

Atık Yönetimi

Düşük çalışma maliyetiyle yüksek kazanç sağlayan proses teknolojisi sunarız. Olanaklar şunları içerir:

  • Yığın, kalite ve izlenebilirlik yönetimi
  • Termal işlem (geleneksel ve gelişmiş)
  • Anaerobik öğütme prosesi kullanan biyolojik işlem
  • Birlikte atık yakma tesisi kontrolü

Sürdürülebilir Operasyonlar İçin Olanaklar

Günümüzde rekabetçi kalmak hiç kolay değildir. Karşılaştığınız zorlukları iş avantajlarına dönüştürmenize ve operasyonlarınızın çevresel etkisini azaltmanıza yardım edebiliriz. Entegre otomasyon, kontrol ve bilgi çözümlerimiz, müşterilerimizin riski yönetmelerini ve işletmenin tamamında maliyetleri azaltmalarını sağlar.

Çevresel Sorumluluk ve Operasyonel Mükemmellik Sağlayan Çözümler


Endüstri Çözümleri

İşle ilgili karşılaştıkları zorlukları aşmalarına yardımcı olmak için tüm dünyadan müşterilerle birlikte çalışırız. Tasarruf yapmalarına, verimliliği artırmalarına, duruş süresini kısaltmalarına ve çevresel etkiyi azaltmalarına yardımcı olacak çözümler ve hizmetler sunarız.

Bir Rockwell Automation danışmanı ile görüşmeye hazır mısınız?

Sunduğumuz endüstri uzmanlığı ile otomasyon yatırımınızı tasarlamaya, uygulamaya ve desteklemeye yardımcı oluyoruz.

Sizin İçin Önerdiklerimiz