Webbinarium

Studio 5000 View Designer

Studio 5000 View Designer och Panelview 5300Studio 5000 View Designer och PanelView 5300


PanelView 5000 är en ny generation operatörspaneler med intuitiva funktioner för bättre integration med Logix-styrsystem. Detta webbinarium kommer att introducera PanelView™ 5300 för mindre applikationer.

Vi kommer även att presentera nya funktioner i konfigurationsverktyget Studio 5000 View Designer™ v4. Effektivisera utvecklingsarbetet med att testa applikationen lokalt i datorn och nya funktioner för applikationen som bl. a. historisk trendning, fjärraccess med VNC och PDF-viewer.