Webbinarium

Studio 5000 View Designer

Studio 5000 View Designer och Panelview 5300Studio 5000 View Designer och PanelView 5300


Datum: Onsdag 20 december 2017


Tid: kl. 10 - 11


PanelView 5000 är en ny generation operatörspaneler med intuitiva funktioner för bättre integration med Logix-styrsystem. Detta webbinarium kommer att introducera PanelView™ 5300 för mindre applikationer.

Vi kommer även att presentera nya funktioner i konfigurationsverktyget Studio 5000 View Designer™ v4. Effektivisera utvecklingsarbetet med att testa applikationen lokalt i datorn och nya funktioner för applikationen som bl. a. historisk trendning, fjärraccess med VNC och PDF-viewer.