Webbinarium

Smarta Sensorer

Smarta SensorerSmarta Sensorer


Datum: Onsdag 16 augusti


Tid: 10 - 11


Med smarta sensorer kan maskinens tillstånd övervakas kontinuerligt. Sensorns konfigurationsparametrar, processdata och diagnostik hanteras enkelt med samma verktyg som för styrsystemet. Det ger en snabbare och säkrare konfigurering och driftsättning av maskinen.

Mer möjligheter och diagnostik minskar riskerna för produktions bortfall p.g.a. maskininställningar eller oplanerade stopp. Åtgärder kan sättas in innan det blir ett problem. Signalen börjar kanske bli för svag, linsen är smutsig eller att i värsta fall så är sensorn skadad. Information som gör att vi kan agera förebyggande innan vi får ett stopp i produktionen. Skulle sensorn behöva bytas ut, så konfigureras den nya enheten automatisk. Applikationen kan konfigurera om sensorn under drift, vilket ger minimala tider för maskininställningar.

Under webbinariet kommer vi att titta närmare på hur sensorer kan hjälpa till under maskinens hela livscykel, från konstruktion och driftsättning till produktion och underhåll.