Webbinarium

EtherNet/IP

EtherNet/IP – robusta nätverk med Stratix EtherNet/IP – robusta nätverk med Stratix


Under seminariet kommer vi att titta på vilka valmöjligheter det finns för produkter och topologier när ett robust nätverk skall byggas upp. När skall man välja den ena topologin framför den andra? Vilka diagnostikmöjligheter öppnar en nätverksarkitektur upp för? Vi går genom inställningsmöjligheter och begrepp för att säkra ett robust nätverk.

Lär dig mer om:

  • Konfigurering och diagnostik via Logix Designer
  • Smartports, QoS, CIP Sync och DLR
  • Diagnostik via faceplates & DLR
  • Nya möjligheter för val av switchar – Stratix 2500