Bokningsinformation

Produkter

Utbildningar

Anmälan:

Anmälan till kurser bör ske i så god tid som möjligt, dock senast en vecka före kursstart. Vid anmälan kommer du att erhålla ett formulär där all viktig information fylls i och som du sedan returnerar så fort som möjligt.
Din anmälan skickar du till vår email-adress: racscse@ra.rockwell.com.

Avbokning:

Din bokning är bindande! Kursdeltagare som får förhinder kan överlåta kursen till annan person inom företaget eller så kan kursen flyttas fram till ett annat datum. Kostnaden för kursen kan ej krediteras.

Betalning:

Fakturering sker efter avslutad kurs.
Glöm inte att du kan köpa ett klippkort med 10 dagars valfri träning för 41.800,- SEK. Klippkortet ska användas inom 360 dagar fr.o.m. köp och måste förbetalas.

Dokumentation:

Tillhörande dokumentation ingår i kursavgiften.

Företagsanpassade kurser:

Vid behov kan företagsanpassad kurs offereras. Kontakta oss på mail: racscse@ra.rockwell.com.

Förkunskaper:

För att kursmålen skall uppnås krävs att du har de förkunskaper som anges för respektive kurs i utbildningsprogrammet.

Inställda kurser:

Vi förbehåller oss rätten att ställa in en kurs när minimiantalet (4 personer) ej är uppfyllt och när kursledare inte kan ersättas vid t ex sjukdom.

Kost, logi och resor:

Deltagaren svarar för logi och resor. Lunch ingår.

Kursgaranti:

Om kursen ej uppfyller förväntningarna erbjuds likvärdig kurs kostnadsfritt vid annat tillfälle.

Kurslokal/parkering:

Om inte annat anges hålls kursen på Rockwell Automations lokal i Lund, där det finns fri parkering utanför kontoret.

Kursintyg:

Erhålles efter avslutad kurs.

Vägbeskrivning:

Skickas i samband med kursbekräftelse.

Frågor?

Välkommen att ställa frågor eller be om mer information. Du når oss på vår emailadress: racscse@ra.rockwell.com.