Utbildning

Certifieringsprogram

Kontakt information för utbildningstjänsterKontakt information för utbildningstjänster

Kontakta vår kundtjänst:
0771 219 219

Utöka tekniska färdigheter och kunskaper

Rockwell Automations certifieringsprogramCertifieringsprogrammen är utbildningar som hjälper dig att utveckla och tillämpa dina tekniska kunskaper och färdigheter på systemen i din anläggning, så att du kan förbättra deras kvalitet, effektivitet och produktivitet.


Internet of Things-certifieringar


Konvergensen mellan IT och produktionsteknologi väcker frågor bland tillverkare och andra industriella organisationer om vem som kommer att kunna utveckla och övervaka nya och komplexa nätverksinfrastrukturer. Läs mer här.

Nu erbjuder Rockwell Automation i samarbete med sin Strategic Alliance-partner Cisco®, två kurser och certifieringar på området industriella nätverk:


Managing Industrial Networks with Cisco Networking Technologies (IMINS)

Denna kurs har tagits fram för IT-tekniker och driftingenjörer som är ansvariga för implementering, drift och support av nätverksansluten industriell infrastruktur.

Managing Industrial Networks for Manufacturing with Cisco Technologies (IMINS2)

Denna kurs har tagits fram för IT-tekniker, driftingenjörer och reglertekniker som arbetar med nätverksanslutna industriella produkter och lösningar.