Partners inom maskin- och utrustningsbygge

Innovativa lösningar

Maskin- och utrustningsbyggare och OEM-partners erbjuder högkvalitativa, innovativa lösningar som använder vår teknik för att ge dig en konkurrensfördel.

OEM-program för maskin- och utrustningsbyggare

Innovativt tänkande. Innovativa maskiner.

I dagens hårda konkurrens behöver du innovativa maskiner som enkelt kan integreras i din dagliga drift. Du behöver flexibel och effektiv utrustning som ökar företagets aktivitet, optimerar produktiviteten och kan omvandla datautvinning till fungerande informationskapital. Att hitta rätt OEM är avgörande för framgång i din tillverkningsprocess.

Vi arbetar med många OEM världen runt för att designa, utveckla och leverera innovativ utrustning med lösningar från Rockwell Automation. Vissa av dessa OEM:er utgör OEM-partners inom vårt PartnerNetwork™-program. De visar ett engagemang för användning av Rockwell Automation-produkter i sin portfölj och tillsammans söker vi de mest innovativa lösningarna för att möta dina behov.

Hitta en maskin eller utrustningskonstruktör-partner

Lösningar för att ge dig konkurrensfördelar

Vårt sökverktyg hjälper dig att hitta en maskin- eller utrustningsbyggarpartner för dina supportbehov.

Gå med i vårt OEM Program

Partner för framgång

För att kunna konkurrera effektivt på dagens marknad måste du definiera värde som mer än kostnaden för dina maskiner och maximera företagets prestanda. Vi kan hjälpa dig att förbättra din prestanda med lösningar och tjänster i syfte att sänka den totala kostnaden för design, utveckling och leverans av SM maskiner och uppfylla dina kunders krav.

Som en del av OEM-programmet får du ökade samarbetsmöjligheter för marknadsföring, bättre marknadsplanering med vårt säljteam och förbättrat kundanvändande med gemensamt fokus. Dessutom kan utrustning som ingår i programmet optimera Rockwell Automation-teknik.

Programnivåer

  • Utvecklingsnivå: företag som vill dra fördel av programvara Rockwell Automation och verktyg för kompetensutveckling
  • Deltagarnivå  (maskin och utrustning): företag som använder omfattande Rockwell Automation-innehåll i minst en maskin/utrustning-bill-of-material (BOM), enligt kvalifikationer från Rockwell Automation
  • Partnernivå (företag): företag som är dedikerade till att använda Rockwell Automation-innehåll på alla maskiner/utrustning

Kontakta ditt lokala försäljningskontor för mer information

Läs våra kundcase

Vår teknik fortsätter att ge fördelar för en lång rad industrier inom tillverkning

Vi samarbetar med partnerföretag för att effektivisera produktionen genom att lösa tekniska, operativa och lagstiftningsutmaningar inom ett brett spektrum av industriella applikationer.

Från små produktionsenheter, med enstaka maskiner, till modernisering av hela fabriker och stora nätverkslösningar. Vi har många exempel på framgångsrika projekt, och du hittar säkerligen ett som liknar dina egna applikationer.

Läs våra kundcase för att se hur vi, genom samarbete med medlemmarna i vårt PartnerNetwork, gör det möjligt för företag att utnyttja sin tillverkningspotential.

Hur kan vi hjälpa dig?

Rockwell Automation med samarbetspartners har en otrolig kompetens gällande design, implementering och support för din automatiseringsinvestering.