Industriutbildning

E-utbildning och lärarledd utbildning när och där du behöver det

Bristen på rätt kompetens inom industrin sätter press på arbetstagarna inom tillverkning som aldrig förr. Komplexiteten i de operativa och tekniska system som utvecklas, används och måste underhållas ökar ständigt. Efterfrågan är stor på personer med flera kompetenser för att kunna uppfylla de utvidgade roller och ansvarsområden som många arbetspositioner har. En generation med skickliga arbetare håller på att gå i pension, och de tar med sig värdefull kunskap om branschen.

Vi erbjuder kursdeltagare en rad olika möjligheter för utbildning och utveckling, allt från e-kurser och lärarledda kurser till certifieringsprogram och arbetsstationer. Våra utbildningsalternativ bidrar till att minska kompetensbristen inom industrin för både anställda och företag.

Kurser

Med ett stort utbud av kurser till förfogande, kan kursdeltagaren utrustas för att förstå den fullständiga kapaciteten hos lösningar från Rockwell Automation. Kurserna är utformade för att ligga i linje med specifika arbetsuppgifter och fokus på relevanta arbetsuppgifter. Kurserna är öppna för alla och de genomförs hos Rockwell Automation.

E-utbildning

Med våra e-kurser kan du själv styra när och i vilken takt du vill lära dig. Vår e-utbildning innefattar en rad grundläggande och produktspecifika ämnen som gör att vi kan leverera en onlineutbildning i världsklass direkt där du behöver den som mest. Varje utbildningsmodul innehåller aktiviteter, programvarusimuleringar och demonstrationsvideor som bidrar till att förstärka inlärningen under utbildningen. 

Modulerna kan göras på valfri surfplatta eller dator, med Chrome, Safari, IE, Edge eller Firefox, och allt innehåll har muntliga instruktioner med undertexter. 

Globala certifieringsprogram

Certifieringsprogrammen erbjuder professionell utbildning som hjälper dig att utveckla och använda dina tekniska kompetenser och kunskaper på din anläggnings system och därigenom förbättra kvaliteten, effektiviteten och produktiviteten. 

Dessa program är avsedda för underhålls- eller programmeringsspecialister som vill ligga steget före konkurrenterna, öka sina kunskaper med hjälp av det senaste inom automation och få erkännande och meriter via ett formellt utbildningsprogram.

Arbetsstationer

Få praktiska instruktioner i din egen takt med en arbetsstation som hjälper till att utbilda nya medarbetare eller för att öva på kunskaper för underhåll, felsökning och programmering. Välj en standardarbetsstation eller anpassa en egen som passar dina behov. Arbetsstationerna innefattar frekvensomriktare, HMI, I/O-system, rörelsestyrning och mer. 

Välj en arbetsstation

Referensmaterial

Våra arbetshjälpmedel tillhandahåller viktig information om arbetsuppgifter och är skrivna utifrån praxis. Vi erbjuder både standardguider som ger utförliga anvisningar om de vanligaste arbetsuppgifterna kopplade till maskinvara och programvara från Rockwell Automation, samt anpassade guider som skapas för att fungera specifikt med systemen och användningen på din anläggning.

Hitta arbetshjälpmedel

Hur kan vi hjälpa dig?

Har du frågor om kurser? Bli uppringd för att diskutera dina utbildningsbehov mer i detalj.