E-utbildning

Onlineutbildning för industriell automation och styrning i egen takt

Du styr själv när och i vilken takt du ska gå e-kurserna, så att du kan utbilda dig när och där det passar dig. Vår e-utbildning innefattar en rad grundläggande och produktspecifika ämnen som hjälper dig bygga upp en kunskap inonom automatisering och styrsystem. Varje utbildningsmodul innehåller aktiviteter, programvarusimuleringar och demonstrationsvideor som bidrar till att förstärka koncepten i utbildningen. Modulerna kan göras på valfri surfplatta, eller dator, med Chrome, Safari, IE, Edge eller Firefox, och allt innehåll är med muntliga instruktioner samt undertexter. Alla e-kurser är för närvarande endast tillgängliga på engelska.

Få en e-learning kurs utan kostnad fram till 30 juni - registrera dig och få kunskapen redan idag.

Kontakta vår utbildningsavdelning

Har du frågor om kurser? Bli uppringd för att diskutera dina utbildningsbehov mer i detalj.

Filtrera & begränsa

EtherNet/IP-konfiguration och felsökning

Denna kurs ger vägledning om hur du konfigurerar och felsöker ett EtherNet/IP-nätverk.

FactoryTalk View ME- och PanelView Plus-konfigurering

Denna kurs ger vägledning om hur du skapar applikationer för en PanelView™ Plus 7-terminal.

GuardLogix-applikationsutveckling

Denna kurs ger vägledning om hur du skapar ett Studio 5000 Logix Designer®-projekt för ett GuardLogix®-system.

Industriell nätverksarkitektur: Avancerad del 1

Denna kurs hjälper dig att arbeta som en trovärdig domänexpert i ett flerfunktionsteam under ledning av deras motsvarighet.

Industriell nätverksarkitektur: Avancerad del 2

Lär dig hur virtualisering och industriella datacenter kan hjälpa dig att driftsätta en robust nätverksinfrastruktur.

Industriell nätverksarkitektur: Grundläggande

Denna kurs hjälper dig att skapa en logisk och fysisk nätverksinfrastruktur för din verksamhet med hjälp av EtherNet/IP-protokollet.

Industriell nätverksarkitektur: Medelnivå

Lär dig att konfigurera trådlösa arkitekturer, protokoll för hög tillgänglighet och hur du skyddar en cell/områdeszon.

Konfiguration för ett integrerat styrningssystem

Denna kurs ger dig vägledning om hur du integrerar din PowerFlex® 753- eller 755-frekvensomriktare i ett system.

Konfiguration och uppstart av PowerFlex 750-serien

Denna kurs ger dig möjligheten att korrekt installera, starta och konfigurera en PowerFlex® 750-frekvensomriktare och uppfylla applikationsspecifika behov.

Nivå 1: Grunderna i Logix5000

Denna kurs hjälper dig att lära dig utföra grundläggande uppgifter i Logix5000™ och Studio 5000 Logix Designer®.

Nivå 2: Grundläggande reläschemaprogrammering

Detta är en kunskapsbyggande kurs som ger dig en mer detaljerad förståelse av instruktionerna och termerna för reläschema i Studio 5000 Logix Designer®.

Nivå 3: Grundläggande reläschema i Studio 5000

Denna kurs är en kunskapsbyggande kurs som ger dig en mer detaljerad förståelse av instruktionerna och termerna för reläschema i Studio 5000 Logix Designer®.

Nivå 3: Projektutveckling

Denna kurs hjälper dig att få en djupare förståelse för stegen i projektutveckling som är gemensamma för alla Logix5000-styrenheter.

Rörelsestyrningsgrunderna för servodrivenheter

Denna kurs är utformad för att ge dig en förståelse för koncept, terminologi, funktionalitet och applikationer kopplade till motion-system.

FactoryTalk View SE- och PanelView Plus-konfigurering

Denna kurs ger vägledning om hur du organiserar och utvecklar applikationer i FactoryTalk® View Site Edition (SE).