Processäkerhet

Skyddar människor, miljö och kritiska styrtillgångar

Skyddet av personal, processer och omgivande miljö är en ansenlig del av alla automatiseringsstrategier. Vi har ett särskilt produktsortiment för att matcha dina processäkerhetskrav. Våra arkitekturer stöder feltolerans för systemkomponenter och skalbara alternativ inklusive felsäker, feltolerant och trippelmodulär redundans (TMR). Vi har även specialresurser som supportar design, implementering och användning av kompletta processäkerhetslösningar med certifierade funktionssäkerhetstekniker.


Skalbara, feltoleranta styrsystem

Skalbara, feltoleranta styrsystem

Processäkerhetsapplikationer kräver ofta multipla SIL-nivåer: från SIL 1 till SIL 3 i en och samma styrstrategi. Du behöver ett kostnadseffektivt system som går att skala upp för att uppfylla kraven. Vårt AADvance®-styrsystem ger såväl prestanda och värde utan motstycke som en rätt distribuerad processäkerhetsarkitektur.


SIL 3 för STORA PROCESSÄKERHETSSYSTEM

SIL 3 för STORA PROCESSÄKERHETSSYSTEM

Trusted® är en trippelmodulär, redundant (TMR) styrning designad för att ge maximal säkerhet och tillgänglighet i alla lägen. Trusted bygger på en feltolerant arkitektur som i stort sett eliminerar sporadiska systemstörningar och ger hög tillgänglighet som en del av sin inbyggda säkerhetsrelaterade funktion.


Färdigförpackade säkerhetslösningar

Färdigförpackade säkerhetslösningar

Den färdigförpackade OptiSIS™-säkerhetslösningen är snarare inriktad på konfigurering av säkerhetsfunktioner än konstruktion och överensstämmelse med säkerhetsmanualerna. För applikationer inom intervallet med 100 I/O eller färre ger OptiSIS riskminimering, kortare ledtider och lägre installationskostnader.


Säkerhetslösning för standardstyrsystem

Säkerhetslösning för standardstyrsystem

ControlLogix® SIL 2-lösningen ger mycket hög tillgänglighetsnivå för grundläggande SIL 2-processtyrningssystem och/eller processäkerhetssystemapplikationer som inte tolerar systemavstängning.

Kontakta

När du ska utforma och implementera din automationsinvestering erbjuder Rockwell Automation och våra partner exceptionella kunskaper och stöd inom området.