OptiSIS Safety Instrumented System

Packaged Safety Instrumented Solution

OptiSIS® ­färdiga, säkerhetstekniska system ger smidigare implementering och sänkta ledtider för små och medelstora processapplikationer. Systemet är en perfekt lösning för olika SIS-relaterade utbytes- eller uppgraderingsprojekt eftersom det bygger på en enda, gemensam lösning.

Minimera risk, ledtider och kostnader

OptiSIS Solution for Diverse SIS Replacement or Upgrade Projects

Vår färdigförpackade OptiSIS-säkerhetslösning är snarare inriktad på konfigurering av säkerhetsfunktioner än konstruktion och överensstämmelse med säkerhetsmanualerna. Går processäkerhetssystemet inte att underhålla längre eller krävs det en ändring pga. överensstämmelsekraven­, då lär anläggningsledningen leta efter en kostnadseffektiv ersättingslösning med snabb leverans.

Visa fler säkerhetstekniska systemlösningar

Spana in våra processäkerhetslösningar

Snabb installation med minskad risk

Fördelar

 • Kortare ledtider
 • Lägre installationskostnader
 • Snabb fältimplementering
 • Snabb installation, smidiga uppgraderingar
 • Minimerad risk

Funktioner

 • Ingen programmering
 • Snabb verifiering
 • Flexibla in- oc utmatningar
 • Uppfyller SIL 3-kraven
 • Uppkopplingsbar mot smarta fältenheter och resursstyrningssystem
 • Färdig­-att­-installera, TÜV­-certifierad hårdvara och validerad mjukvara ingår
 • Uppfyller kraven i ISA 84/IEC61511

Den färdigförpackade OptiSIS-lösningen sänker ledtiderna för skräddarsydda säkerhetslösningar.

Support

Hitta din lösning med våra tjänster

På en allt mer konkurrensutsatt marknad är många företag inriktade på att använda teknik för att få en hållbar verksamhetstillväxt, men ibland skadar det inte med lite hjälp. Vi har ett brett tjänsteutbud som kan hjälpa dig att få ut maximalt av din automatiseringsinvestering.

Ta reda på mer om våra processtjänster

Hur kan vi hjälpa dig?

Rockwell Automation and our partners offer exceptional knowledge to help design, implement, and support your automation investment.