Manufacturing Execution Systems

Samlat informationsflöde från produktionsledningen med datahantering

Manufacturing Execution Systems (MES) ger operatörerna standardiserade arbetsflöden för att få högsta möjliga produktionskvalitet och överensstämmelse med regelverken. Genom att utforma tillverkningsprocessen så att den varierar mindre kan MES skydda mot förlust av immateriell egendom. Dessutom kan MES initiera ständiga förbättringar genom att ge nya sätt att analysera processdata.

MES sammanför företaget med samlat informationsflöde från produktionsledningen med datahantering. Det är skalbart och har standardappbiblioteksuppsättningar för vanliga funktioner inom läkemedel, konsumentvaror och automotive. MES har även specifika funktioner för t.ex. kvalitetssäkring och prestandastyrning.


Modernisera metallproduktionen med MES

Modernisera metallproduktionen med MES

Ta reda på hur modern MES kan bidra till att lösa metallindustrins utmaningar. Gör en djupare verksamhetsanalys, få ut mer av tillgångarna och matcha kundbehoven bättre.


Snabba upp produktionen

Snabba upp produktionen

Rockwell Software AutoSuite™ MES kan hjälpa dig att förbättra kvaliteten, sänka kostnaderna, öka responsen och förbättra tid till marknad i hela leverantörskedjan. Mjukvaran har beprövade resultat inom spårbarhet, felsökning, kvalitetssäkring och driftkompetens.


Det kompletta paketet

Det kompletta paketet

Rockwell Software CPGSuite® MES är en prestandastyrningslösning där du kan sätta upp fabriksprestandamå och spåra framstegen i realtid. Mjukvaran bidrar till ökad produktivitet, mindre avfall och ökad lönsamhet i företaget.


Ett vinnande recept

Ett vinnande recept

En effektiv tillverkningsprocess är avgörande för att sänka den totala tiden till marknaden. Möjligheten att dra ned på pappersarbetet, minska felen och uppfylla högt ställda kvalitetsstandarder ökar flödet igenom anläggningen. Ta reda på hur Rockwell Software® PharmaSuite® MES bidrar med sömlös integration från ERP till fabriksgolv, realtids kvalitetspaneler med mera.


Den nya generations MES

Den nya generations MES

FactoryTalk® ProductionCentre® MES är en unik lösningsuppsättning som integrerar kvalitetssäkring och verksamhetsanalys med papperslöst fabriksgolv och reparationsåtgärder. Ta reda på mer om teknikerna du kan använda för att förbättra kvaliteten, sänka kostnaden för överensstämmelse med regelverken och snabba på tiden till marknaden.


Integrera verksamhet och tillverkning

Integrera verksamhet och tillverkning

Samordna produktionsledningslösningarna med verksamhetsprocesserna och informationen i ERP-systemen. ERP Integration Gateway-lösningen hjälper dig att integrera många olika affärs- och produktionssystem.

Kontakta

När du ska utforma och implementera din automationsinvestering erbjuder Rockwell Automation och våra partner exceptionella kunskaper och stöd inom området.