Smarta industrienheter

Fatta smarta och underbyggda beslut med smarta enheter

Smarta enheter ger realtidsstyrning och -information som går rätt ut i din smarta, uppkopplade anläggning. Se hur smarta enheter kan bidra till en framgångsrik verksamhet.

Smart motorstyrning

Fatta smarta, väl underbyggda beslut med smarta enheter

Effektiv drivmotorprestanda och ett motorhaveris påverkan kan vara avgörande. Med smarta motorstyrenheter kan du förbättra produktiviteten och undvika motorhaverier med en integrerad, databaserad metod.

Smarta sensorer

Smart sensorer bidrar till att sammanföra olika dataflöden till användbar information så att det går att övervaka och optimera tillgångarna varsomhelst i realtid. Vår sortiment med smarta sensorer lägger grunden för integrerad styrning och information samt får fram rådata till Connected Enterprise.

Smart säkerhet

Smarta säkerhetsenheter skyddar människor, maskiner och processer och ger rådata till Connected Enterprise. De bidrar till att sammanföra säkerhetsdata från fabriksgolvet till flöden med användbar information så att det går att övervaka och optimera tillgångarna varsomhelst i realtid.

Smart övervakning

Smarta övervakningsprodukter håller verksamheten på fabriksgolvet produktiv och effektiv. Om du detekterar potentiella utrustningsfel innan de uppstår och övervakar energianvändningen, så kompletterar du ditt automatiseringsstyrsystem med maskinskydd.

Tillståndsövervakning

Effektövervakning

Styrsystemsintegrering

Integrera dina smarta Allen-Bradley®-enheter i Logix-styrsystemet. Kombinerar du styrsystemet med smart motorstyrningsteknik får du access till realtidsinformation som kompletterar informationen i hela verksamheten.

Hur kan vi hjälpa dig?

Rockwell Automation and our partners offer exceptional knowledge to help design, implement, and support your automation investment.