Industristandarder för kopplingsskåpsdesign

Sälj mer på den nordamerikanska marknaden

Det kan vara en utmaning att exportera och designa något så enkelt som ett kopplingsskåp till USA eller Kanada. Det behöver inte innebära att du eller europeiska företag i allmänhet tycker att det är omöjligt att exportera till USA eller Kanada, men du håller säkert med om att det aldrig varit enkelt heller. Och det finns säkert många skäl, utan att gå närmre in på det.

Skillnaden

Regelskillnaderna har med åren lett till olika tillvägagångssätt inom olika branscher och regioner. Definitioner som t.ex. ”Branch Circuit” (strömförgrening) och ”Feeder” (matning) eller ”Supplementary Protection” (överströmsskydd) och ”Limited Energy Circuit” (lågspänningskrets), som är hörnstenar i det nordamerikanska systemet saknar designmotsvarigheter i industriinstallationer enligt europeiska regler. Anledningen är inte så enkel som avvikande terminologi, utan ett helt annat angreppssätt.

Din framgång, vårt mål

Vårt mål är att med ett omfattande utbildningsprogram och support före/efter försäljning föra samman två kulturer – den europeiska och nordamerikanska – som trots utveckling åt helt olika håll under årens gång ändå har samma mål: en gemensam designkod som kan sätta reglerna för operatörssäkerhet.

Nordamerikanska standarder

Vårt arbete är inriktat på regelverket som är styrande för industriutrustning och -komponenter, riktar sig till både erfaret yrkesfolk och nybörjare och matchar behoven hos både apparatskåpsbyggare och utrustningstillverkare med användbar information om huvudsakligen:

  • elkretsar
  • integrerade system
  • tillhörande hjälpkretsar
  • elmotorstyrning och -skydd

UL-standarder för produkter för industriell styrning

Om du bygger enligt UL 508A standard ger detta dokument dig omfattande information rörande produkter från Allen-Bradley för Industrial Control. Dokumentet innehåller relevanta UL-standarder, kategorier och filnummer med UL-kategoribeskrivning och relevanta UL 508A (2103) paragrafer.  

Läs dokumentet och lär dig mer om:  

  • UL-standarder per produkttyp 
  • Kategorikontrollnummer 
  • UL-filöversiktnumrering 
  • Korsreferens till UL 508A (panel) standard 
  • Rockwell Automation artikelnummer

Gratisverktyg för utvärdering av kortslutningsströmmar

Det kan vara krävande att utvärdera kortslutningsströmmar i kontrollpaneler eller ställverk i industrimiljö, särskilt om du inte gjort rätt avvägningar initialt map. komponentval.

Verktyget ger koordinerade transientlösningar för motorstart, mjukstart och komponentdrivningar.

Hur kan vi hjälpa dig?

Rockwell Automation och våra partners erbjuder exceptionell kunskap för att hjälpa till att utforma, implementera och stödja din automationsinvestering.