Slutför din arkitektur

Komponentlösningar som supportar din automatiseringsarkitektur

I dyra applikationer spelar elinfrastrukturen för styrsystem, nätverk och styrningar en viktig roll i supporten av Integrated Architecture®-systemet. Infrastrukturen motverkar stilleståndstid pga. transienter, skyddar kritiska nätverksbrytare och systemgränssnitt mot effektbortfall och ser till så att styrningen läser av signalerna rätt. Vi angriper problemen systematiskt med ett stort utbud av lösningar för vanliga problem i de här miljöerna.

Complete Your Architecture är en uppsättning komponentlösningar som supportar din automatiseringsarkitektur. Bläddra igenom lösningarna och kontakta ditt Allen-Bradley®-lokalkontor för mer information.

Strul med reläkretsarna?

Plintreläer är en kompakt relälösning mellan SPS-lågeffektutgångar och belastningar upp till 240 V AC/DC vid 10 A. Plug-in-säkerhetsreläer med mekaniskt länkade kontakter ger applikationerna skyddskretsar.

Kortare ledningsdragningstid och mindre fel?

Traditionell I/O-ledningsdragning tar strax över 46 minuter för dragning och märkning av en enda I/O-modul. Med vårt tvådelade kabelsystem klarar du 10 moduler på bara 11 minuter. Dessutom är de 100% fabrikstestade för att eliminera ev. fel.

Hur kan vi hjälpa dig?

Rockwell Automation and our partners offer exceptional knowledge to help design, implement, and support your automation investment.