Distribuerade styrsystem

Modernisera ditt styrsystem

Traditionella, distribuerade styrsystem (DCS) är byggda för endast ett syfte, processtyrning. I dagens konkurrensutsatta läge måste du tänka framåt, överväga alternativ och använda teknik och innovationer till din fördel. Det är dags att tänka om när det gäller förväntningar på DCS. Ska du driva på produktivitet, öka effektivitet och sänka kostnader, så måste du integrera all automationsdrift för att uppnå The Connected Enterprise. Du kan åstadkomma integrationen med den teknik som moderna DCS, PlantPAx®-system erbjuder.


Moderna, distribuerade styrsystem

Moderna, distribuerade styrsystem

PlantPAx-systemet är ett modernt DCS-system och en nyckelkomponent i The Connected Enterprise. Systemet ger:

  • anläggningstäckande styrning och optimering
  • skalbara och modulära arkitekturer
  • öppna, informationsbärande och säkra arkitekturer
  • flexibel leverans och support av systemet

Migrering av distribuerade styrsystem

Migrering av distribuerade styrsystem

Många processanläggningar har föråldrade DCS-system. När systemet når slutet av sin livslängd, så måste den migreras till ett nytt automationssystem. När total ägandekostnad skjuter i höjden, så är det dags att fundera på migrering till ett nytt automationssystem.

Kontakta

När du ska utforma och implementera din automationsinvestering erbjuder Rockwell Automation och våra partner exceptionella kunskaper och stöd inom området.