Toyotas pressverksöverföring får ut mer drifttid

Toyotas pressverksöverföring får ut mer drifttid

Lösningar

Resultat

  • Avsevärt mer drifttid
  • I tid till rätt kostnad
  • Extremt robust
  • Tydligare uppgraderingsalternativ
  • Öppet kommunikationsnätverk

Bakgrund

Företag som Toyota definierade begrepp som mager produktion och i-tid-leveranser där komponenter och karosspaneler dök upp på banan precis när de behövdes. Även om det är ett extremt effektivt arbetssätt m.a.p. tid, lagerhållning och fastigheter, så blev bördan stor för processerna nedströms eftersom just-tid-kedjan (JIT) inte blir starkare än den svagaste länken. JIT kombinerad med 24/7-tillverkning ger även underhållsavdelningarna en tuff utmaning. Det enda längre stillestånd tillgängligt för dem är sommarens tvåveckorsavstängning; så alla större konstruktionsprojekt måste ske I ett väldigt snävt tidsintervall innan full tillverkning går igång igen. På Toyotas fordonsanläggning i engelska Burnaston, Derbyshire, identifierade man renoveringen av de AGV som matade pressarna i början av produktionslinjen som det moment som skulle få allvarliga konsekvenser vid bortfall.     

Ursprungligen klassificerad som en renovering, en plötslig förändring i tillverkningsprioriteringar p.g.a. nya Auris- och Avensis-modellerna förhöjde plötsligt det hela till ett kritiskt moment…men med ett ganska kort åtgärdsintervall. Men tack vare lateralt tänkande av Rockwell Automations lösningspartner AND Automation i kombination med Toyotas välvilliga inställning till alternativa tekniker löstes problemet snabbt och smidigt med en Rockwell Automation-baserad lösning med mycket enklare och effektivare uppgraderingsalternativ.

Utmaning

AGV:erna åkte fram och tillbaka mellan fyra olika platser på två sidor av pressen, staplaren och avstaplaren. Pressingenjör Stuart Cope på Toyotas press- och svetsdivision förklarar: ”AGV-systemet bestod ursprungligen av åtta fordon som uppgraderades med åren genom att enheter och styrsystem togs bort och uppdaterades. Förra året återstod bara ett servicebart fordon, men infrastrukturen byggde på åtta och var komplex och svår att underhålla, så den utgjorde en risk. Eftersom pressen inte var i drift hela tiden, så var det ursprungliga beslutet att en renovering borde räcka.”, fortsätter Cope. ”Men ökad försäljning innebar att pressen behövdes än mer och att driften t.o.m. krävde en andra press.”

”Renoveringen blev inte av p.g.a. behovet av ett helt nytt system…, ett som krävde snabb framtagning och installation under sommaravstängningen.” Toyota behövde någon som kunde få fram ett nytt system inom ursprunglig budget och kontaktade då flera AGV/RGV-tillverkare samt automatiserings- och styr- & reglerspecialister. En av specialisterna var AND Automation som Toyota använt sig av tidigare. AND Automation föreslog ett rälsbundet system som inte bara var robust och enkelt utan även gick att designa och installera inom budget och begränsat tidsintervall. ”AND Automation visade oss vilket företag som skulle stå för hårdvaran”, förklarar Cope. ”Vi är imponerade av robustheten. Allt i pressverket måste vara robust för att palla trycket.”

Lösning

Säljchefen Tony Brooks på AND Automation förklarar lösningen som företaget tagit fram: ”Den befintliga styrsystemsinfrastrukturen drevs av Allen-Bradley® PLC5®, vilket innebar att integrering av en ny, modern lösning från Rockwell Automation skulle vara mycket enklare. Toyota var nöjda med sin Allen-Bradley®-utrustning, så inlärningskurvan skulle inte heller bli så brant.”

Den nya styrsystemslösningen som används för att driva de rälsbundna vagnarna bygger på Allen-Bradleys CompactGuardLogix® programmerbara automatiseringsstyrdon (PAC). Kommunikationen till alla primärenheter och olika I/O-noder inkl. säkra och icke-säkra Point I/O™ går via EtherNet/IP. Varje vagn har fjärrkontroller, I/O, säkra I/O och smarta funktioner för att se och reagera på transpondrar på väggar och maskiner.

Kontrollpanelen innehåller PAC, effektmatning och I/O, fjärrmatningspaneler med Allen-Bradleys PowerFlex®-drivdon (för positionering), säkra I/O och I/O för alla tre vagnarna. En PowerFlex 753 ger exakt positionering av huvuddrivningen medan en PowerFlex 4 används för rulltransportörerna på vagnarna. Drivdonen går via EtherNet/IP och har även STO-kort. Primärkomponenterna rundas av med ett Allen-Bradley PanelView™ HMI på kontrollpanelens lucka som ger full diagnos, inställning, konfigurering och larmfunktioner. Säkerhetslösningen omfattar skyddsstängsel med flera passager. Passagerna är kopplade till övriga maskiners säkerhetslösningar och kan skapa multipla, föränderliga zoner beroende på var operatören går in. GuardLogix PAC gör att Toyota kan använda programmerad funktionssäkerhet i stället för trådbunden. Resultatet blev att smart övervakning av vagnlägena skapar multipla, dynamiska skyddzoner som ger kunden större flexibilitet.           

Resultat

”Vi har inga rälsbundna lösningar förutom den här, så allt var nytt för oss. Men den gör sitt jobb suveränt. Vi har haft ett par mindre teknikstrul huvudsakligen p.g.a. den gamla kommunikationsmetoden, men AND Automation har lyckats att härma det gamla kommunikationssystemet men på mer uppdaterad hårdvara. Drifttiden är väldigt, väldigt bra…, mycket bättre än det gamla systemet.” Avdelningschef Jenny Brosnan på Toyotas inköpsavdelning diskuterar projektet från ett inköpsperspektiv: ”När vi som företag ska köpa in utrustning, så samarbetar vi med produktionsavdelningen för att få fram en specifikation som vi kan upphandla på marknaden. Så började det här projektet – vi visste vad vi ville uppgradera eller byta. Det fina är att vi har flexibiliteten att ta in alternativa förslag; vi är öppna för andras idéer.” ”När AND Automation kom tillbaka,” fortsätter Brosnan, ”insåg vi snabbt att det fanns annan teknik som kunden ge samma resultat i stället för att hålla fast vid specifikationen”.

”Det var något nytt – att utmana beprövade, testade metoder. Vi hade inget att jämföra med, men det verkade vettigt rent kommersiellt och vi ville få med oss pressverket på tåget. ” ”Vi fortsätter vår öppna relation med AND Automation”, sammanfattar hon, ”de diskuterade öppet med oss hur de kom fram till lösningen och mötet med deras leverantörer gjorde att vi satte ihop ett projektteam. När projektet startade behövde vi förfina den nya specen – vilket AND Automation drev på tillsammans med inköp i stället för att bara vara med vid start och slut.”

”Vi var med på hela resan – vi kunde påverka beslutsprocessen. Som inköpare hör du ofta företag som säger ”här är en övning, här är specen…” och ”Det här företaget klarar inte specen, så de går bort”. Vi från vår sida vill gärna hålla öppet för alternativ”

Kontakta

När du ska utforma och implementera din automationsinvestering erbjuder Rockwell Automation och våra partner exceptionella kunskaper och stöd inom området.

Automation Today

Få de senaste nyheterna från Rockwell Automation direkt till din mail.