Skalbara och flexibla midrange-lösningar för Solvalla

Skalbar och flexibel midrange-lösning

Utmaning

  • En svensk travbana behövde en ny belysningsinfrastruktur för att tillgodose krav på hd-sändningar. Kennedy Automation AB var tvungna att ta hänsyn till stora avstånd och ett kort installationsfönster

Lösningar

Resultat

  • Skräddarsydda belysningsprofiler och mycket lägre energikostnader
  • Mer pålitlig prestanda, mindre ljus läckage och längre livslängd
  • Överlägsen HD sändnings - villkor och mer tillförlitlig källa till reservdelar
  • Större flexibilitet
  • Förmåga att expandera utan att påverka prestanda

Nordens största travbana, Solvalla, vände sig till Kennedy Automation AB för att få hjälp med ljussättningen på en vinnande bana!

Bakgrund

Solvalla travbana, belägen i Bromma, Stockholm, invigdes 1927 och är den största mötesplatsen för travsport i Norden. Banan står varje år värd för ett antal viktiga tävlingar, inklusive det årliga Elitloppet som är en av världens största och mest prestigefyllda travtävlingar.

Belysningen är avgörande både för publiken och för de som följer tävlingarna på tv-sända plattformar. Det är vitalt att säkerställa att alla hd-sändningar får tillräckligt med ljus för att göra formatet rättvisa - speciellt om tv-kamerorna är placerade en bit ifrån själva loppen.

För att få en uppgradering av belysningssystemet, kontaktade Solvallas ägare Kennedy Automation AB. De konstruerade och installerade en ny belysningslösning, vilken tar hänsyn till behoven både hos den mest krävande tävlingspublik samt hd-sändningen.

Utmaning

Den befintliga arenans strålkastarbelysning kontrollerades av ett semi-manuellt system, där stora sektioner med armaturer tändes samtidigt. Banans strålkastarbelysning hade endast en nivå för belysningen, vilket var nätt och jämnt tillräckligt för tv-produktioner men helt olämpligt för alla andra användningar av banan. Även på vintern innebar den enklaste underhållsåtgärden maximal strålkastarbelysning, vilket var slöseri med både energi och elkostnader.

Kennedy Automation AB fick i uppdrag att tillhandahålla ett komplett styrsystem, inklusive individuell styrning av strålkastare. Lösningen skulle också inkludera konfigurerbara belysningsgrupper för att möjliggöra aktivitetsbaserade ljusnivåer. Detta har också bidragit till att säkerställa lampornas maximala livslängd, minimera energianvändning och ge fullständig övervakning av systemet.

Enligt Liam Kennedy, Lead Engineer på Kennedy Automation AB, fanns det ett antal väsentliga saker som behövde beaktats i den nya lösningen. Främst storleken på anläggningen, som omfattade en 1 km bana, 28 master och över 390 strålkastare på master och stativ. Kennedy Automation AB behövde också ta med tidvis ogästvänligt väder i sina beräkningar.

"Vi var tvungna att lägga nya fiberoptiska kablar runt hela banan. Fiberoptiken används för att motverka de negativa effekterna av långa avstånd för dataöverföring. Vi var också tvungna att installera ett flertal styrskåp runt banan. För att motverka effekterna av det kalla vädret måste skåpen som inrymmer de programmerbara automationssystemen (PAC) värmas upp. Vi installerade dessutom en väderstation som kommer att använda samma fibernät, vilket visar möjligheten till framtida utbyggnad av lösningen, förklarar Liam Kennedy.

"Systemet måste vara extremt pålitligt. Fel i systemet före eller under en tv-sändning är en stor risk, som allvarligt kan skada Solvalla. Därför har vi satt in flera styrsystem som säkerställer drift, även under ett eventuellt nätverksfel."

Kennedy Automation stod inför mycket snäva tidsramar; systemet skulle installeras inom en sexveckorsperiod i juni och juli som är den enda tidpunkten i tävlingssäsongen där belysningen inte behövs. "Vi var tvungna att bygga och testa en stor del av utrustningen på annan plats för att göra installation och idrifttagningsprocessen så snabbt och ändamålsenligt som möjligt."

28 paneler byggdes, en för varje strålkastar mast

Lösning

Lösningen består av skåp med Allen-Bradley POINT I/O på var och en av de 28 strålkastarmasterna, som är anslutna till 13 Allen-Bradley Point I/O på var och en av de 28 strålkastarmasterna, som är anslutna till 13 Allen-Bradley® CompactLogix™ L30ER programmerbara automationssystem (PAC) via ett 1 Gbit fiberoptisk Ethernet-stamnät, baserat helt på konfigurerbara industriswitchar Stratix 5700™. HMI-systemet FactoryTalk® View SE ger operatörerna en plattform för övervakning och rapportering, som bygger på informationen från FactoryTalk Historian SE och FactoryTalk VantagePoint.

Styrsystemet CompactLogix™ styr belysningen genom att skicka rätt signaler till de berörda I/O-noderna. Det innebär att travbanans operatörer nu kan justera belysningen beroende på vad som händer på banan. Dessa inkluderar: 50 lux för underhåll; 150 lux för träning; 500 lux för tävlingar med åskådare och för tv-sändningar; och slutligen, 1 600-2 000 lux för full hd-sändningar.

"UEFA har liknande krav på fotbollsarenor. Hdtv har verkligen satt press på arenaägare för att se till att deras belysning ger den bästa möjliga visuella hd-upplevelsen”, säger Liam Kennedy.

Resultat

Den nya lösningen har gett Solvalla mycket bättre kontroll över strålkastarbelysningens infrastruktur. Ljusspill har också minskat betydligt tack vare skräddarsydd anpassning av belysningsriktningen, vilket är möjligt med den variabla styrningen av lamporna. De mycket dyra glödlamporna håller dessutom mycket längre eftersom de bara används när det behövs.

Liam Kennedy förklarar: "Under en hd-sändning kan kameraoperatörerna nu zooma in på en hästs mule eller en jockeys ansikte från 400 meters avstånd. Under den första veckan vi körde det på full nivå berättade en jockey att ett tv-bolag sagt att de kunde se beslutsamheten i hans ansikte på nära håll när han rundade den andra kurvan. Innan det nya belysningssystemet installerades var allt man med säkerhet kunde se 10 hästar. Nu kan du zooma in på jockeyns ansikte. "

Förutom överlägsen sändningskapacitet kan Solvalla se fram emot minskade elräkningar, mer pålitlig prestanda och en mer tillförlitlig källa till reservdelar. De får dessutom mycket mer flexibilitet i driften och kommer att ha möjlighet att expandera installationen utan att påverka den befintliga prestandan - allt tack vare Rockwell Automations integrerade och skalbara lösning.

Kennedy säger avslutningsvis: "Vi använder enbart Rockwell Automation-produkter och utesluter alla andra möjligheter. Vi skulle hellre säga nej än att leverera en icke-Rockwell Automation-lösning. Vi vill uppfattas som mycket kompetenta i att använda Rockwell Automations produkter för att bibehålla vårt goda rykte. Vi anser oss vara en primär partner till Rockwell Automation i Skandinavien, någon som Rockwell Automation kan rekommendera utan tvivel."

Automation Today

När du ska utforma och implementera din automationsinvestering erbjuder Rockwell Automation och våra partner exceptionella kunskaper och stöd inom området.

Prenumerera

Få de senaste nyheterna från Rockwell Automation direkt till din mail.