Vägen till The Connected Enterprise

Rockwell Automation, världens största företag inom industriautomatisering och informationslösningar, förstår tillväxtindustriers utmaningar från globala tillverkare – för vi är själva en.

Som ett led i vår decennielånga inriktning på inhämtning av företagsdata för bättre beslutsfattande, så genomförde vi för flera år sedan en företagstäckande strategi för att lyfta fram vårt integrerade styr- och informationshanteringsortiment för snabbare mervärdesgenerering av vårt koncept Connected Enterprise.

Genom intergrering av information inom IT och OT, från fabriksgolv till hela företaget, så har vi optimerat företaget, anläggnings- och leverantörsnätverksprestanda samt verksamhetens handlingskraftighet. Nu hjälper vi våra kunder att göra samma sak. Se videon ovan.